Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Okrugli sto "Sloboda izražavanja i Internet"


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  organizuje
  Okrugli sto za pravosuđe i medijske aktere,
  u okviru JUFREX projekta Vijeća Evrope i Evropske unije - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE
  "Sloboda izražavanja i internet"
  25. oktobra/listopada 2018. godine
  Sarajevo


   

  Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini, organizuje Okrugli sto pod nazivom "Sloboda izražavanja i internet", u okviru Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije, JUFREX - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE, 25. oktobra/listopada 2018. godine, u Sarajevu.

  Cilj seminara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode govora, borba protiv govora mržnje, kao i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesionalnog izvještavanja putem Interneta.

  Razvoj digitalnih tehnologija doživljava svoju ekspanziju, pa se broj ljudi sa slobodnim pristupom Internetu broji u stotinama miliona. U takvoj situaciji nameće se pitanje: Kako zaštiti virtuelni prostor od govora mržnje bez ugrožavanja jednog od osnovnih ljudskih prava - prava na slobodu izražavanja? Sloboda izražavanja je ključni elemenat demokratije - ona omogućava postojanje ostalih prava čovjeka. Ljudska prava na Internetu moraju biti zaštićena i promovisana u istoj mjeri kao ljudska prava u realnom svijetu.

  U vremenu Interneta samo jedan „klik“ dijeli vijest, fotografiju ili snimak od objavljivanja, čemu mediji ne mogu odoljeti. Ali, ni pojedinci, koji, iznoseći svoje stavove i komentare, često prelaze granicu dozvoljenog. Govor mržnje koji se pojavljuje u komentarima anonimnih posjetilaca Internet portala problem je sa kojim se svi zajedno moramo boriti.

  Radionica je namijenjena medijskim profesionalcima - urednicima, novinarima i vlasnicima elektronskih, štampanih i online medija, predstavnicima medijskih organizacija, sudijama, tužiteljima, advokatima, te predstavnicima civilnog društva.

  Panelisti su: Prof. Dirk Voorhoof, Univerzitet u Gentu; Prof. Inger Hoedt-Rasmussen, Univerzitet u Kopenhagenu; Ljiljana Zurovac, Direktorica Programa Vijeća za štampu u BiH.

  Učesnici/ce će biti eminentni predstavnici iz oblasti pravosuđa, tužilaštva, advokati, urednici, novinari, medijski eksperti, relevantne osobe iz regulatornog tijela i članovi Vijeća za štampu u BiH.

  Okrugli stol je nastavak realizacije projekta "Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Europi" (JUFREX), koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Evropske unije i Vijeća Evrope, a u okviru koga su organizovana tri Seminara namjenjena jačanju kapaciteta novinara, sudija, tužilaca, advokata i drugih profesionalaca angažovanih u aktivnostima u vezi sa primjenom standarda Člana 10. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.