Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Međunarodna konferencija "Izazovi za on-line medije u JIE" - Sarajevo, 14-15.03.2012.

  15.03.2012.

  Vijeće za štampu u BiH

  Organizovalo međunarodnu konferenciju

  „Izazovi za on-line medije u JIE“

  14-15.03.2012. godine

  hotel Bosnia, Sarajevo

  Vijeće za štampu u BiH održalo je dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Izazovi za on-line medije u JIE“ pod pokroviteljstvom KAS (Konrad Adenauer Stiftung) Media Programa za Jugoistočnu Evropu, 14. i 15. marta 2012. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu. Učesnici Konferencije su bili novinari, urednici i vlasnici on-line medija i agencija iz zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, predstavnici Vijeća za štampu i Udruženja novinara iz BiH, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Slovenije, te stručnjaci i gosti iz Njemačke i Belgije.

  Bila je to prilika da se razmjene iskustva iz Regiona i Evrope o profesionalnim problemima i potrebama novih medija u regionu Zapadnog Balkana i JIE, o praksi, pravilima i regulacijama zaštite autorskih prava prilikom preuzimanja originalnih članaka i fotografija iz agencija, štampanih i on-line medija, kao i o medijskoj samoregulaciji u regionu, etici on-line medija i kako tretirati UGC.

  Konferenciju su otvorili gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, i g. Matthias Barner, direktor KAS Media programa za JIE.

  Na temu Identifikacija profesionalnih problema i potreba novih medija u regionu Zapadnog Balkana i JIE govorili su g. Vladimir Novaković, bivši glavni i odgovorni urednik i aktuelni sportski urednik portala B 92 iz Srbije, g. Adis Karadža, glavni i odgovorni urednik portala Sarajevo-x.com i član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, i gđa Velislava Popova, glavna i odgovorna urednica portala Dnevnik.bg iz Bugarske.

  O praksi, pravilima i regulaciji u vezi sa autorskim pravima i on-line medijima izlagali su g. Bart Van Besien, istraživač sa Slobodnog univerziteta Brisel u Belgiji, koji se fokusirao na temu „Praksa EU: praktični uslovi pod kojima novinari ili mediji mogu koristiti autorske tekstove za citiranje i za izvještavanje o aktuelnim događajima (u skladu sa članovima 5.3(d) i 5.3(c) EU Naloga o autorskim pravima)“ i g. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinskog društva, koji je govorio o Društvu za zaštitu novinarskih i autorskih prava Hrvatske - DZNAP, o sporazumu o prenošenju sadržaja, potpisan između izdavača u vlasništvu ili povezane sa Europapress holding - EPH, i izdavača u vlasništvu ili povezane sa Styria Media Group AG, u republici Hrvatskoj.

  „Štampani mediji i novinske agencije u vrijeme novih medija“ bila je tema koju su obrazložili g. Dario Novalić, glavni i odgovorni urednik magazina Start BiH i portala Startbih.info i član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, i g. Zekerijah Smajić, direktor regionalne audio-video agencije Sensservis.eu.

  Drugi dan je započeo sa temom „Medijska samoregulacija u regionu i etika on-line medija“ koja se bavila pitanjima primjene profesionalnih standarda izvještavanja u štampanim i on-line medijima, kako tretirati User generated contents, te standardima Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope, AIPCE: Urednička intervencija na komentare posjetilaca: cenzura, poricanje slobode govora ili potreba radi zaštite profesionalnih standarda izvještavanja? Diskusiju na ovu temu vodio je panel koji se sastojao od gđe Gordane Novaković, generalnog sekretara Saveta za štampu Srbije, gđe Silve Celebrini, predsjedavajuće Udruge Hrvatskog Vijeća za medije, komentatorice i mentorice na 1. Programu Hrvatske radio televizije, gđe Kristine Mačkić, članice Upravnog odbora Udruženja novinara Makedonije i gđe Ljiljane Zurovac, izvršne direktorice Vijeća za štampu u BiH dok je moderator diskusije bio g. Miodrag Živanović, prof. dr. filozofije na Univerzitetu u Banja Luci.

  Završno izlaganje konferencije održao je g. Miodrag Živanović na temu Šta samoregulaciona tijela u Regionu mogu zajedno uraditi.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.