Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar i Okrugli sto "Medijsko izvještavanje o policiji i politici u BiH - Konjic, 19-20.04.2012.

  26.04.2012.

  Vijeće za štampu u BiH

  organizovalo Seminar i Okrugli sto

  "MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O POLICIJI I POLITICI U BIH"

  19 – 20. aprila 2012. godine

  u Konjicu, hotel Garden City

  Vijeće za štampu u BiH,  u saradnji sa EUPM Misijom u BiH, organizovalo je Seminar i Okrugli sto za bh. novinare o izvještavanju o policiji i politici u BiH, u Konjicu, hotel Garden City, od 19 - 20. aprila 2012. godine.

  Pored urednika i novinari iz BiH, učestvovali su i istaknuti međunarodni i domaći stručnjaci iz EU delegacije u BiH, EUPM Misije u BiH, Univerziteta Basel iz Švicarske, Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, Međunarodne krizne grupe, Policije Brčko distrikta, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

  Cilj ovog dvodnevnog druženja bio je pružiti novinarima više informacija o praktičnim aspektima i konceptima rada policije u demokratskom društvu i o odgovornosti policije i političkih tijela Bosne i Hercegovine prema medijima. Razmjena informacija na ove teme, bila je od velike važnosti s obzirom da se Bosna i Hercegovina nalazi u izbornoj godini.

  Seminar i Okrugli sto otvorili su gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, i pukovnik Domenico Paterna, zamjenik Šefa Misije u EUPM-u.

  O principima i konceptu rada policije u demokratskom društvu, a naročito o BiH i međunarodnim standardima, vladavini prava, procesu rada policije, sistemima monitoringa i ljudskim pravima, govorili su g. Mirza Smajić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i g. Markus H.F. Mohler LL. M., predavač o javnosti, sigurnosti i javnom pravu na Univerzitetu Basel iz Švicarske.

  G. Žiko Krunić, predsjedavajući Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, prisutnima je predstavio rad Odbora za imenovanje šefova policijskih agencija Parlamentarne skupštine BiH, dok je gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH ukazala na važnost OSCE-ovih Smjernica za policiju u ophođenju s medijima, odnosno Smjernica za medije u ophođenju sa policijom.

  „Quo Vadis Bosno i Hercegovino – u kontekstu zatvaranja EUPM Misije?“ bila je tema Okruglog stola, na kome su g. Tobias Flessenkemper, Savjetnik za strateško planiranje EUPM Misije u BiH, g. Srećko Latal, analitičar Međunarodne krizne grupe u BiH i g. Željko Grubešić, savjetnik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,  iznijeli svoje stavove i mišljenja o stanju sigurnosti u BiH nakon odlaska EUPM-a i dali odgovore na pitanja – kuda ide BiH nakon zatvaranja Policijske misije EU u BiH i koliko je naučenih lekcija primljenjivo u samostalnom djelovanju.

  Nakon panel diskusije na temu "Policijski sektor u BiH - Budući izgled i izazovi", u kojoj su učestvovali g. David Smith, Savjetnik za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u EUPM MIsiji u BiH, g. Halid Emkić, Šef kabineta - Potparol Policije Brčko distrikta BiH te  prof. Elmedin Muratbegović i doc.dr. Eldan Mujanović, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, završnu riječ je imao g. Henrik Villadsen, Generalni pravni savjetnik i šef pravnog ureda Delegacije Evropske unije u BiH.

  G. Villadsen je najavio da će po okončanju Misije EUPM u BiH, 01.07.2012. godine biti uspostavljen Ured za provedbu zakona. Dodao je da Delegacija EU u BiH neće preuzeti ulogu EUPM-a, te da će Ured biti više orijentisan ka strateškim ciljevima, a ne tehničkim i pitanjima operativnog nivoa.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.