Seminar "Javne kampanje i promocija slobode i samoregulacije medija" - Sarajevo, 26-27. maj 2012.

Štampa

28.05.2012.

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

realiziralo je Seminar za koordinatore Omladinske novinske asocijacije i reportere emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“

"JAVNE KAMPANJE I PROMOCIJA SLOBODE I SAMOREGULACIJE MEDIJA“

26 – 27. maj 2012. godine

Sarajevo, hotel Grand

 

Vijeće za štampu u BiH, uz podršku Njemačke ambasade u BiH, National Endowment for Democracy (NED) i Civil Rights Defenders (CRD), realiziralo je Seminar "Javne kampanje i promocija slobode i samoregulacije medija", za koordinatore Omladinske novinske asocijacije i reportere emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“. Seminar je bio održan 26-27. maja 2012. godine, u Sarajevu, hotel „Grand“.

Svoja bogata iskustva, sa mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine, podijelili su istaknuti predavači: gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, g. Igor Smiljanić, profesor na predmetu građanstvo i demokratija, mr.sc. Adis Hasaković, PR menadžer i ekspert za odnose sa javnošću i g. Aleksandar Bibanović, performance i motivational trener.

Seminar je otvorila gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH. Nakon uvodnih riječi, predavanje na temu „Građani i demokratija – Snaga pojedinca u demokratiji/ Svjesnost sebe i svoje individualne snage za pokretanje promjena“, održao je g. Igor Smiljanić, profesor na predmetu Građanstvo i demokratija.

O temama „Javna kampanja“ i „Novi i socijalni mediji – nove mogućnosti“, govorio je g. Adis Hasaković, mr. sc., PR menadžer i ekspert za odnose sa javnošću. Također, g. Hasaković je zajedno sa koordinatorima Omladinske novinske asocijacije i reporterima emisije ZOOM, izvršio analizu uspjeha i propusta nakon realizacije Javne kampanje povodom 03. maja, Međunarodnog dana slobode medija, održane u 31 gradu u Bosni i Hercegovini. Održana je i radionica na temu „Kako se kreira, provjerava, provodi, kontrolira jedna Strategija odnosa sa javnošću“.

Drugog dana Seminara, gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, učesnicima je u okviru teme „Medijska pismenost i samoregulacija medija“, predstavila Samoregulaciju medija i Etiku izvještavanja, Pravo građana na žalbu i reagiranje na neprofesionalno izvještavanje medija, Kodeks za štampu i online medije BiH i Žalbenu proceduru Vijeća za štampu u BiH.

G. Aleksandar Bibanović, performance i motivational trener, održao je predavanje na teme „Motivacija lidera i koordinatora“ i „Uvod u društvenu i ličnu svijest“, u kojima je, između ostalog, obrazložio pojedinosti ljudske motivacije, karakteristike društva, značaj i način postavljanja ciljeva i planiranja, te osobine jednog vođe u određenoj grupi. Takođe, G. Bibanović je kroz veoma zanimljive primjere i entuzijastičnu prezentaciju dao praktične savjete kako se motivisati i nositi sa problemima, predstavio jednu efikasnu motivacijsku vježbu, kao i animirao prisutne da kroz samoanalizu identificiraju svoje ambicije.

Kroz vježbe na kraju Seminara, učesnici su imali priliku da praktično primjene znanja koja su stekli tokom Seminara.