Seminar "Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH" - Akcija: Vi niste nevidljivi, Sarajevo, 07-08.06.2012. godine

Štampa

08.06.2012.

VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH

realiziralo

Seminar za predstavnike pravosuđa, policije i medija

„Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH“

četvrtak i petak, 07-08. juna/lipnja 2012. godine

hotel Grand, Sarajevo


Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, u sklopu Akcije „Vi Niste Nevidljivi“, organiziralo je Seminar „Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH“, za predstavnike pravosuđa, policije i medija. Ovo je bio nastavak ranije započetog dijaloga svih ovih institucija, u cilju pronalaženja što efikasnijih načina zaustavljanja govora mržnje u medijima, kao i što efikasnije primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH.

Seminar je održan u hotelu Grand, Sarajevo, u četvrtak i petak, 07- 08.06.2012.g.

Samoregulacija medija u kontekstu rasterećivanja sudova od tužbi na medije, govor mržnje u komentarima posjetilaca, (ne)odgovornost vlasnika i urednika portala za sadržaje koje kreiraju korisnici portala, sankcioniranje osoba koje šire govor mržnje u medijima, primjena Zakona o zaštiti od klevete, te zajednička akcija tužilaštava, sudova, policije i Vijeća za štampu u sprječavanju govora mržnje u medijima i u komentarima posjetilaca na web portalima, teme su o kojima se diskutiralo.

O praksi u EU i mogućnostima njene primjene u bosanskohercegovačkim uslovima, kada je u pitanju sankcioniranje govora mržnje u medijima, govorio je gost iz Brisela, g. Pierre-Francois Docquir, Dr.sc. ekspert za medijsko pravo i regulaciju medija, potpredsjednik Vrhovnog audiovizuelnog Vijeća za medije, za francusko govorno područje Belgije.

Seminaru je prisustvovovalo 45 predstavnika tužilaštava i sudova iz BiH, predstavnika SIPAe, MUPa RS i MUPa FBiH, urednici i novinari medija iz BiH, te članovi Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH.