Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Promovirana brošura "Izvještaj u sjeni" za BiH, o stanju medijskih sloboda u BiH, Sarajevo, 24.09.2012.

  25.09.2012.


  Promovirana brošura “Izvještaj u sjeni” za Bosnu i Hercegovinu, o stanju medijskih sloboda u BiH
  Sarajevo, 24.09.2012.

  DSC00976“Izvještaj u sjeni” za Bosnu i Hercegovinu o stanju medijskih sloboda u BiH, urađen na temelju zadatih 27 indikatora za mjerenje medijskih sloboda Vijeća Europe, promoviran je u Sarajevu. Ovaj prvi Izvještaj uradili su Vijeće za štampu u BiH i Udruženje/udruga "BH novinari", uz podršku Civil Rights Defenders (CRD) i Švedske agencije za međunarodni razvoj, SIDA.

  Vijeće Europe je 2008. godine, Preporukom 1848, a pozivajući se na Rezoluciju 1636/2008, usvojilo pokazatelje, Indikatore za mjerenje medijskih sloboda u demokratskom društvu, obavezujući Parlamente zemalja članica da na osnovu tih Indikatora redovno rade analizu stanja medijskih sloboda u svojim zemljama. Polazeći od činjenice da bez slobodnih medija nema demokratije, ove su analize obavezujućuje za Parlamente zemalja članica Vijeća Europe; one treba da omoguće uvid u stanje medijskih sloboda (ili ne-sloboda), a Parlamenti i vlada treba da, otklanjanjem prepreka za razvoj medijskih sloboda, obezbjede okruženje u kojem one mogu u potpunosti zaživjeti.

  Tokom prezentacije izvještaja istaknuto je da je sloboda izražavanja i medijskog izvještavanja osnovni pokazatelj slobode i demokratije u svakoj zemlji i da je ovaj dokument pokazatelj realnog stanja medijskih (ne)sloboda u BiH. Kao poseban kvalitet Izvještaja u sjeni, istaknuta je metoda rada na njegovoj izradi, bazirane na ekpertskim analizama zakona, fokus grupama s profesionalcima iz različitih oblasti, predstavnicima civilnog društva i javnog života, te na individualnim intervjuima i desk istraživanju. Neki od glavnih problema koji su navedeni u izvještaju su politička kontrola medija, cenzura (kao i samocenzura novinara), loši uslovi rada i nedovoljna institucionalna zaštićenost novinara, nepostojanje ažurirane i relevantne statistike o broju sudskih slučajeva u kojima se protiv medija vodi proces zbog klevete, praktična primjena zakona o kleveti, netransparentnost dodjele sredstava iz javnih budžeta medijima, kriteriji za zapošljavanje novinara, kršenje zakonom zagarantirane nezavisnosti Regulatorne agencije za komunikacije...

  Prezentaciji prvog “Izvještaj u sjeni” za Bosnu i Hercegovinu, prisustvovali su predstavnici ambasada Švedske, Njemačke, USA, međunarodnih organizacija USAID, Internews, Delegacije Europske unije u BiH, Vijeća Europe, GIZ-a, novinari i menadžeri medija iz BiH, kao i predstavnici organizacija civilnog društva. Izvještaj su predstavili: Natalija Bratuljević, Program koordinatorica Civil Rights Defenders za BiH, Srbiju i CG; Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH; Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari, i Radenko Udovičić, dr.docent, direktor Media Plan instituta.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.