Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Seminar za studente prava i novinarstva iz BiH, Neum, 12-15.juni/lipanj 2013. godine

  17.06.2013.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realiziralo

  Seminar za studente prava i novinarstva iz BiH

  Neum, 12 – 15. juni/lipanj 2013.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realiziralo Seminar za studente prava i novinarstva iz BiH, u Neumu, u periodu od 12 – 15. juna/lipnja 2013. godine. Posljednja u nizu edukativnih aktivnosti Vijeća za štampu u BiH namijenjenih mladim ljudima iz svih krajeva zemlje okupila je 21 studenta i studenticu prava i novinarstva sa Univerziteta/Sveučilišta u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu, Zenici i Istočnom Sarajevu. Medijska legislativa, samoregulacija medija, politička kultura na internetu, primjena Zakona o zaštiti od klevete, te Zakona o zabrani diskriminacije i Krivičnog zakona BiH u kontekstu govora mržnje kao zloupotrebe slobode govora – ključne su teme o kojima su studenti stekli nova znanja.

  Intenzivan i raznovrstan program Seminara otvoren je predavanjem koje je studentima ponudilo odgovore na pitanja šta je samoregulacija medija i kakva je uloga samoregulacijskih tijela; kako Vijeće za štampu u BiH, kao jedino samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u zemlji omogućuje građanima pravo na profesionalno medijsko izvještavanje; na koji način Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH odlučuje o žalbama na pisanje štampe i web portala; te zašto je važno poznavati i poštovati Kodeks za štampu i online medije BiH.

  Bio je ovo svojevrstan uvod u teme „Pravosuđe i mediji u ostvarenju prava na informisanje“ i „Zaštita slobode izražavanja i primjena Zakona o zaštiti od klevete“. Sutkinja Okružnog privrednog suda u Doboju i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, gđa Nada Arsenić iznijela je konkretne primjere sudske prakse u procesuiranju tužbi za klevetu i djela zloupotrebe slobode govora. Strpljivo i nadasve stručno odgovarajući na brojna pitanja studenata otklonjene su dileme i stečena znanja šta je sloboda izražavanja, a šta zakonski kažnjivo djelo. Interaktivan pristup edukaciji pružio je priliku studentima da iskažu vlastita mišljenja i aktivno učestvuju u dijalogu.

  Doc. dr Enes Osmančević, šef Katedre za novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH govorio je opasnostima govora mržnje u medijima, fenomenu hiperprodukcije informacija u novim, online medijima i društvenim mrežama, te političkoj kulturi na internetu. Izuzetno brz razvoj tehnologije omogućio je ekspanziju novih medija, ali i brojne zloupotrebe slobode govora i izražavanja. Tehnologija sama po sebi nije ni dobra, ni loša, ni neutralna, ona uvijek djeluje u određenom kulturnom kontekstu – istakao je doc. dr Osmančević apelujući na mlade ljude da tehnološki napredne mogućnosti proizvodnje i širenja informacija koriste etički i na dobrobit društveno korisnog komuniciranja.

  Direktor Federalne novinske agencije i takođe Član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, gospodin Faruk Borić podijelio je sa studentima iskustva izvještavanja za novinske agencije, te ih upoznao sa principima uredničke odgovornosti. Praktični dio edukacije je podrazumijevao simulaciju rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Studenti su nakratko preuzeli ulogu članova Žalbene komisije, te kroz analizu žalbi građana na tekstove iz bh.štampe i online medija stekli neposredan uvid u slučajeve kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH. Pored edukacijskog dijela, važan segment Seminara bilo je i upoznavanje i druženje mladih iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, te stvaranje kontakata i razmjena iskustava, što studentima može biti od značaja za budući život i profesionalni razvoj.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini realizovalo je Seminar za studente prava i novinarstva uz finansijsku podršku National Endowment for Democracy.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.