Održan peti trening za reportere radio emisije "Vaš glas u medijima - ZOOM", Konjic, 08-11.08.2013.godine

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

realizovalo

Peti trening za reportere Radio emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“
Trening je podržan od Robert Bosch fondacije
Konjic, 08 – 11. avgust/kolovoz 2013.


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovalo peti Trening za reportere Radio emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“. Trening je održan u Konjicu, u periodu 08 – 11. avgust/kolovoz 2013. godine, a prisustvovalo mu je 11 reportera iz Mostara, Sarajeva, Rudog, Banja Luke, Prijedora i Istočnog Sarajeva. Reporteri Radio emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“ su mladi novinarii studenti novinarstva iz različitih dijelova BiH, bivši polaznici Škole medijske etike i drugih edukativnih programa Vijeća za štampu u BiH. Program petog treninga je sadržavao predavanja o govornoj kulturi i govorne vježbe, edukaciju za vođenje radio-intervjua, tehnike vođenja emisije, teničku obuku digitalne montaže, te tehnike audio dizajna emisija.

„Vaš glas u medijima – ZOOM“ je 15-minutna emisija o medijima i novinarima, samoregulaciji medija, ljudskim pravima, profesionalnom i odgovornom novinarstvu i građanima, o pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju. Emituje se jednom sedmično, na različitim radio stanicama u BiH i putem interneta.

Sve do sada emitovane emisije mogu se poslušati na Facebook stranici Vijeća za štampu u BiH  http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH i Edukativnom portalu www.edukacija.vzs.ba.

Emisija je podržana od Fondacije Robert Bosch, Civil Right Defenders, National Endowment for Democracy i Ambasade SR Njemačke u BiH.