Održan Okrugli sto "Vaš glas u medijima - ZOOM", Sarajevo, 27.09.2013.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
realizovalo
Okrugli sto
„VAŠ GLAS U MEDIJIMA – ZOOM“

Sarajevo, 27.09.2013.

Kolika je cijena slobode novinarstva i medija, zašto je važno progovoriti, kako ostvariti pravo na istinito i profesionalno medijsko informisanje, zašto je važna samoregulacija medija – pitanja su i teme o kojima je diskutovano na Okruglom stolu „Vaš glas u medijima – ZOOM“, koji je organizovalo i uspješno realizovalo Vijeće za štampu u BiH, u Sarajevu, 27.09.2013. godine.


Okrugli sto „Vaš glas u medijima – ZOOM“ okupio je predstavnike medijske i akademske zajednice, civilnog društva i istaknute javne ličnosti, koje su učestvovale u realizaciji radio emisija „Vaš glas u medijima – ZOOM“, koje producira Vijeće za štampu u BiH.


„Vaš glas u medijima – ZOOM“ je 15-minutna emisija o medijima i novinarima, samoregulaciji medija, ljudskim pravima, profesionalnom i odgovornom novinarstvu i građanima, o pravu građana na istinitu i pravovremenu infromaciju, i pravu građana da šalju Vijeću za štampu u BiH  žalbe i reagiranja na neprofesionalno medijsko izvještavanje. Emituje se jednom sedmično, na različitim radio stanicama u BiH i putem interneta. Takođe je redovno postavljena na Facebook stranici Vijeća za štampu u BiH –  http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH  i Edukacijskom portalu www.edukacija.vzs.ba. Vijeće za štampu u BiH je do sada produciralo 74 emisije “Vaš glas u medijima – ZOOM”. Emisija ima izuzetan prijem kod radio slušalaca.


Cilj Okruglog stola „Vaš glas u medijima – ZOOM“ je bio da se otvori diskusija o odgovornosti medija prema građanima, profesionalnom i neprofesionalnom medijskom izvještavanju, govoru mržnje i ljudskim pravima u BiH.


Okrugli sto „Vaš glas u medijima – ZOOM“ je realizovan uz podršku Robert Bosch fondacije.