Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  3. dan VIII Škole Medijske etike Vijeća za štampu u BiH, Konjic, 19.11.2013.

   19.11.2013.

  3.DAN VIII ŠKOLE MEDIJSKE ETIKE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH


  Budi hrabar,tragaj za istinom!


  Probuđena novinarska znatiželja, brojna pitanja i odgovori, te kvalitetna diskusija i razmjena mišljenja studenata i predavača obilježili su i treći radni dan VIII Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH za studentice i studente novinarstva. Na programu su bila dva tematska bloka predavanja – „Mediji i rodna ravnopravnost“ i „Iskustva iz prakse“.


  Zašto je važno da mediji razbijaju rodne stereotipe i diskriminaciju po osnovu pola – ključno je pitanje na koje je odgovore pružilo predavanje prof. dr Nade Ler Sofronić, socijalne psihologinje, direktorice centra „Žena i društvo“ i članice Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Uz definisanje osnovnih pojmova - pojmova roda, pola, polne uloge,stereotipa i diskriminacije, studentima su predstavljene Preporuke o tretiranju rodnih sadržaja u medijima i upotrebi rodno senzitivnog jezika u medijskom izvještavanju, analizirani su konkretni primjeri izvještavanja bh.medija o rodnim pitanjima, ravnopravnosti polova i diskriminaciji po osnovu rodnog i polnog identiteta, što je bila iskra koja je zapalila vrlo zanimljivu debatu, razmjenu stavova i mišljenja.


  -Do sada nisam imala priliku slušati predavanja u vezi sa izvještavanjem o rodnim temama, a važno je da se upoznamo sa tim, s obzirom da su to teme koje su jako prisutne u medijima i izuzetno je važno da mi kao budući novinari znamo na koji način treba izvještavati o rodnim sadržajima – kaže Vedrana Šmitran, studentica novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.


  O iskustvima iz novinarske prakse govorila je gđa Rubina Čengić, novinarka i kolumnistica magazina „Start BiH“. Kako se i u kakvoj redakcijskoj atmosferi proizvode novinarski članci; zašto je važno i kako se traga za najmanje tri nezavisna izvora vijesti; šta je urednička odgovornost; u čemu je razlika između novinara i kolumniste, te gdje je granica između činjenice, mišljenja i pretpostavke – samo su neke od tema na koje je izlagala gđa Čengić.


  -Budite hrabri, postavljajte pitanja, tragajte za istinom! – poručila je gđa Čengić studentima.


  VIII Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH  zvanično je počela 17.novembra 2013. godine u Konjicu i okupila je 47 studenata novinartsva sa šest fakulteta žurnalistike Univerziteta/Sveučilišta u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Tuzli.Finansiranje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH je podržano od Ambasade SR Njemačke u BiH, fondacije National Endowment for Democracy – NED, Vijeća Evrope i organizacije Civil Right Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.