Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  4. dan VIII Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH, Konjic, 20.11.2013.

   

  4.DAN VIII ŠKOLE MEDIJSKE ETIKE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

  Praktična primjena teorijskih znanja

  Studente posjetila gđa Lejla Dervišagić, projekt menadžerica Odjela za medije Vijeća Evrope u Strazburu

  Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH pruža studentima novinarstva mogućnost sticanja dodatnih znanja o samoregulaciji medija, Kodeksu za štampu i online medije BiH i evropskim standardima slobode govore i izražavanja. Kako praktično primjeniti ova znanja demonstrirano je tokom četvtog radnog dana VIII Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH. Na programu su bile praktične vježbe - simulacija rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Studenti su rješavali žalbe građana na izvještavanje bh. štampe i online medija, te kroz analizu žalbi i tekstova iz štampe i portalastekli neposredan uvid u slučajeve kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH. Praktične vježbe su moderirali gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i doc.dr Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Višestruka korist

  -Znala sam da postoji Kodeks za štampu i online medije BiH, znala sam da ima 15 članova i šta je njihov sadržaj, ali nikad do sada nisam imala priliku da vidim kako se Kodeks konkretno primjenjuje, niti kakva je žalbena procedura. Znanja koja sam stekla kroz ovu praktičnu vježbu će mi koristiti  kad počnem da radim kao novinar. Uz to, za dva mjeseca na fakultetu imam ispit iz predmeta „Uređivačka politika u medijima“ i jedno od ispitnih pitanja je upravo primjena Kodeksa za štampu i online medije BiH – nije krila svoje zadovoljstvo praktičnim vježbama Sara Slijepčević, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.

  Studenti i studentice su i ovaj put imali priliku da diskutuju, postavljaju pitanja, rješavaju profesionalne novinarske dileme na polju primjene medijske etike. Kako odluke Žalbene komisije stimulišu dugoročni proces osnaživanja profesionalnih standarda medijskog izvještavanja; na koji način Vijeće za štampu u BiH djeluje kao posrednik između građana i medija; zašto se u profesionalnoj novinarskoj zajednici objava demantija vrlo često doživljava kao gubitak novinarske časti, umjesto da se tretira kao ostvarenje prava na drugačije mišljenje i slobodu izražavanja  - ovo je samo dio pitanja o kojima se debatovalo.

  -Današnja vježba praktične primjene Kodeksa za štampu i online medije BiH osvjestila mi je mogućnost čitanja štampe na jedan potpuno drugačiji način. Mislim da ću nakon sticanja ovih novih saznanja o načinu praktične primjene Kodeksa, ubuduće novine više čitati kao novinar, a ne kao laik. Na fakultetu imamo samo teoriju, ali ne i priliku da vidimo praktičnu primjenu profesionalnih standarda izvještavanja – kaže Ivana Jurić, studentkinja novinarstva na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

  Čuvari demokratije

  Tokom četvrtog radnog dana VIII Škole medijske etike učesnicima se pridružila gđa Lejla Dervišagić, projekt menadžerica Odjela za medije Vijeća Evrope u Strazburu. Gđa Dervišagić je u svom obraćanju studentima istakla značaj poštovanja Člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje slobodu govora i izražavanja. Studenti su upoznati i sa Preporukama Vijeća Evrope koje se tiču borbe protiv govora mržnje, te samim načinom rada i ingerencijama Odjela za medije Vijeća Evrope.

  -Vaša uloga je jako važna, novinari su čuvari demokratije – poručila je gđa Dervišagić mladim studentima žurnalistike, budućim profesionalnim novinarima.

  VIII Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH  zvanično je počela 17.novembra 2013. godine u Konjicu i okupila je 47 studenata novinartsva sa šest fakulteta žurnalistike Univerziteta/Sveučilišta u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Tuzli.Finansiranje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH je podržano od Ambasade SR Njemačke u BiH, fondacije National Endowment for Democracy – NED, Vijeća Evrope i organizacije Civil Right Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.