Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Završena Deveta Škola Medijske Etike za studente novinarstva, 26.11.2014.

  26.11.2014.


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  DEVETU ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE

  za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  sa univerziteta/sveučilišta u Mostaru, Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Istočnom Sarajevu

  U organizaciji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, samoregulacijskog tijela za štampane i online medije, u petak, 21.novembra/studenog 2014. u Sarajevu, počela je Deveta Škola Medijske Etike, koja je trajala do četvrtka, 27. nocvembra/studenog 2014. godine. Škola je okupila 38 studenta i studentica novinarstva i komunikologije sa univerziteta iz BiH: Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Školu je zvanično otvorio Njegova Ekselencija, g. Christian Hellbach, Ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH. G. Hellbach je između ostalog kazao da sloboda izvještavanja u demokratskom društvu treba biti zagarantovana, te da je objektivnost izvještavanja teško izvodljiva jer se informacije iskrivljuju. Dodao je da etika u pozivu novinara igra značajnu ulogu i osvrnuo se na dvije, za njega važne ideje, kontekst slobode medija i odgovornosti, te značaj digitalizacije koja sa sobom nosi nove mogućnosti i velike izazove za medije, ali i za institucije. Za kraj, njemački Ambasador poručio je studentima: „Želim vam uspješne i zanimljive rasprave u Školi. Smatram da imate zanimljivo i lijepo buduće zanimanje, i poželio bih vam da ga obavljate profesionalno i sa radošću.“

  Uz riječi dobrodošlice, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac pozdravila je sve učesnike i upoznala ih sa radom Vijeća za štampu u BiH, principima samoregulacije medija i Kodeksom za štampu i online medije BiH.

  Prvog radnog dana Škole, gđa Rubina Čengić, kolumnistica i novinarka magazina „Start BiH“, podijelila je sa studentima svoje bogato dugogodišnje iskustvo iz novinarske prakse. Poručila im je da novinarska priča mora imati odgovore na tri ključna pitanja: „ko, zašto i sagovornici priče“ i da ga se pridržavaju u budućem radu. Naglasila je također da „vrag čuči u detaljima“ i da to kao budući novinari i novinarke uvijek imaju na umu. Gđa Čengić im je na kraju svoje sesije  savjetovala da probude u sebi skriveni novinarski plamen, te da iskoriste priliku koja im se nudi u Školi kako bi uvećali broj svojih prijatelja i kontakata, koji je jako bitan za rad u medijima.

  Sa mehanizmima zaštite novinara, temeljnim pravima i radom novinarskih udruženja, drugog dana Škole, polaznike je upoznala Generalna tajnica Udruženja „BH novinari“, gđa Borka Rudić. Ona je istakla da sloboda izražavanja u BiH se shvata i tretira kao privatno vlasništvo, a ne kao temeljno ljudsko pravo. Gđa Rudić smatra da je to jedan od primarnih razloga zašto prava i zaštita novinara nisu na zadovoljavajućem nivou u BiH. „Zaštitu novinara od političkog uticaja i publiku od lošeg novinarstva dijelom čini i Vijeće za štampu u BiH“, kazala je Rudić. Poredeći trenutnu poziciju novinara sa pozicijom novinara za vrijeme bivše Jugoslavije, rekla je da se uviđa drastična razlika, jer u periodu koje je iza nas, novinarska odgovornost bila je prema državi i državnom sistemu, dok je danas ta odgovornost usmjerena ka građanima.

  Popodnevni sati drugog radnog dana bili su rezervisani za predavanje na temu odgovornosti i principa rada na web portalima, te kako naći optimalni balans između profesionalnih i marketinških zahtjeva. Odgovore na ova pitanja učesnicima Škole su pružili gđa Vesna Andree - Zaimović, Izvršna urednica web portala radiosarajevo.ba i g. Emir Aletić, urednik portala radiosarajevo.ba. U interaktivnoj komunikaciji, predavači su studentima ukazali na prednosti i nedostatke koje je donijela multimedija, i koliko povratna informacija od posjetitelja, tzv. „feedback“ može poboljšati kvalitet rada web portala. Za kraj predavanja, gđa Zaimović navela je da su nacionalnost, LGBT populacija, Palestina i Jevreji, tematike koje izazivaju najviše komentara. Kazala je da samo „naredna loša vijest jedino ima moć da prekine višednevno komentarisanje određenih tema u online medijima“.

  Zanimljivim i korisnim predavanjem na temu „Politička kultura na internetu“, profesora dr Enesa Osmančevića, počeo je treći dan Škole Medijske Etike. Profesor Osmančević posvetio je posebnu pažnju načinu medijskog predstavlja kandidata u predizbornom periodu za Opće izbore 2014, kao i na medijsko izvještavanje u predizbornom periodu. Pojasnio je studentima šta je i koji su oblici govora mržnje, koji oblici se najčešće pojavljuju u medijima i gdje je granica između govora mržnje i prava na slobodu izražavanja. Politika se uvukla u sve životne sfere i  „ukoliko se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama“, naglasio je prof. Osmančević na kraju svog predavanja. 

  Tokom trajanja Škole, studenti su pored sticanja znanja o radu i ulozi Vijeća za štampu u BiH, imali priliku rješavati žalbe građana na govor mržnje u štampi i online medijima. Na taj način su kroz praktičan rad stekli znanje o žalbenoj proceduri Vijeća za štampu u BiH, Kodeksu za štampu i online medije BiH,  i načinima prepoznavanja i reagovanja na pojave govora mržnje, huškanja i diskriminacije.

  Glavni i odgovorni urednik portala rtrs.tv, g. Đorđe Vujatović, polaznicima ovogodišnje Škole,  govorio je o  novim i klasičnim medijima, o tome koje su prednosti mulitimedijalnosti, te koje su specifičnosti uređivanja web portala jedne TV stanice. Naglasio je studentima, budućim novinarima da budu oprezni kada koriste internet kao izvor informacija, jer su površnost, manipulacija informacijama i kršenje autorskih prava ključne negativne posljedice online medija.

  Da medijski eksperti iz Europe imaju poseban način prenošenja znanja i iskustva, potvrdilo je i predavanje motivacijskog trenera „Artflame Cyber Media“ iz Belgije, g. Alex Jagija, koji je ujedno i interdisciplinarni majstor multimedije. G. Jagi je, četvrtog dana Škole, predavao na temu Ljudska priroda, logika i kritičko razmišljanje. Specijalizovanim predavanjem g. Alex,  studentima je pružio odgovore na pitanja kako izaći iz standarda grupe kroz logiku i analitičko mišljenje, i kako savladati prepreke i osloboditi se straha od javnog nastupa. Polaznici Škole pokazali su veliku zainteresovanost za ovu temu, jer još uvijek nemaju iskustvo rada u medijima, pa je za njih, nesigurnost pred javni nastup i trema predstavljala veliki problem.

  U okviru ovogodišnje Škole Medijske Etike, bila je i specijalistička radionica na temu „Izvještavanje o osobama s invaliditetom“. Pod sloganom „Kako me oslovljavaš, tako me doživljavaš“, studenti su se upoznali sa odredbama Kodeksa o načinu predstavljanja osoba sa invaliditetom u medijima ali i sa primjerima iz medija koji pišu o ovoj temi. Predavačica gđa Amna Alispahić, iz „Udruženja slijepih Kantona Sarajevo“ rekla je da „ljudi ne razmišljaju kako oslovljavaju osobe sa invaliditetom, kao što ni novinari ne razmišljaju na koji način pišu o osobama sa invaliditetom“. Vrlo nadahnuto i inspirativno predavanje, uz demonstraciju praktičnih primjera iz života osoba sa invaliditetom, i prezentaciju kratkih filmova, održale su gđa Binasa Goralija, koordinatorica za BiH Udruženja "My Right – Empower People with Disabilities“, gđa Maida Agić, predstavnica Udruženja roditelja djece sa Down sindromom i gđa Ira Adilagić, članica Udruženja gluhih Kantona Sarajevo.

  Gđa Lejla Dervišagić, Projekt menadžerica Odjela za medije Vijeća Europe u Strazburu, imala je predavanje petog dana Škole. Gđa Dervišagić, u svom obraćanju studentima istakla je da sloboda izražavanja jeste osnova za svako demokratsko društvo, i da ima  istu važnost kao i pravo na život. U predavanju je naglasila poseban značaj poštivanja Člana 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji garantuje slobodu govora i izražavanja. Studente je također upoznala i sa Preporukama Vijeća Europe, a koje se tiču rada u medijima. Za kraj svog izlaganja, gđa Derišagić savjetovala je studentima da u svom budućem radu poštuju navedena prava i Preporuke, te da uvijek izvještavaju samo ako je to u interesu javnosti.

  Predavanje na temu „Izvještavanje iz Parlamenta“ bilo je na programu šestog dana Devete Škole Medijske Etike. Koja je funkcija Press ureda Parlamentarne skupštine BiH, na koji način i sa kim komunicira Ured odnosa s javnošću, te koliko je otvoren za saradnju sa novinarima i građanima, bila su neka od pitanja na koje je odgovorao prilikom posjete studenata Škole zgradi Parlamentarne skupštine BiH, g. Zlatko Vukmirović, Rukovodilac Sektora za odnose sa javnošću PSBiH. Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH u prošlom mandatu, g. Beriz Belkić, razgovarao je sa studentima o dužnostima parlamentarnih predstavnika, te o ulozi medija u parlamentarnom životu.

  USAID-ov projekat „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“ studentima je predstavio g. Christian Haupt, direktor istoimenog projekta, koji je naglasio važnost saradnje i dvosmjerne komunikacije predstavnika političkih institucija sa građanima, civilnim društvom i medijima.

  Svoje iskustvo rada u medijima i kako uspostaviti i njegovati profesionalni odnos između medija i parlamentarnih predstavnika, podijelio je g. Antonio Prlenda, novinar i PR menadžer projekta „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“. U svom predavanju, na temu Novinar u parlamentu, g. Prlenda podijelio je na tri dijela: praćenje rada parlamenta, koje za novinara iziskuje najviše vremena, zatim, selekcija informacija koje podrazumijeva izdvajanje bitnih informacija za javnost, a potom i pisanje članaka kako bi se građani blagovremeno o tome informisali.

  Posljednji radni dan Devete Škole Medijske Etike završen je Kvizom znanja, tokom kojeg su studenti, podijeljeni u devet grupa imali priliku da provjere i potvrde nova znanja koja su stekli tokom Škole. Prof. dr Miodrag Živanović, Predsjedavajući Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, i g. Antonio Prlenda, novinar i PR menadžer, bili su ovogodišnji članovi žirija Kviza znanja.

  U srijedu, 26. novembra/studenog, nakon gala večeri svečanom dodjelom certifikata za 38 studenata i studentica novinarstva, završena je 9. Škola Medijske Etike Vijeća za štampu u BiH. Certifikate su, kao potvrdu uspješno završenog šestodnevnog edukacionog programa, studentima uručili g. Erbein Rešidbegović, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH i gđa Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH.

  Besplatnu sedmodnevnu Školu Medijske Etike omogućilo je Vijeće za štampu u BiH koje je pokrilo sve troškove, zahvaljujući partnerima - Ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, fondaciji National Endowment for Democracy - NED, organizaciji Civil Rights Defenders, Vijeću Europe i organizaciji Sunny/USAID.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.