Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Realizovana Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, 03.05.2015. godine

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  Javnu kampanju
  „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

  03.maj/svibanj 2015. godine


  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom 03. maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija, uspješno je realizovalo Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.

  Predstavnici Vijeća za štampu u BiH i volonteri Lokalnih timova ONAuBiH upoznali su građane iz 29 gradova Bosne i Hercegovine sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. U okviru Kampanje je sprovedeno i anketno ispitivanje 1.000 građana o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju. Rezultati anketnog ispitivanja biće objavljeni na web stranici Vijeća za štampu u BiH www.vzs.ba.

  U 2014. godini Vijeće za štampu u BiH je primilo 875 žalbi, a od početka 2015. godine, zaprimilo 79 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega 11 žalbi se odnosi na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 40 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. Uprkos sve većim pritiscima na slobodu informisanja i rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji sve više prihvataju samoregulaciju medija.

  BiH prema izvještaju organizacije “Freedom House” za 2015. godinu zauzima 108. mjesto od ukupno 199 zemalja, što je svrstava u kategoriju medijski djelimično slobodnih zemalja.

  Javna kampanja je realizovana u 29 gradova u Bosni i Hercegovini: Banja Luci, Bihaću, Cazinu, Goraždu, Sarajevu, Jablanici, Istočnom Sarajevu, Zavidovićima, Tuzli, Palama, Visokom, Zenici, Rudom, Šamcu, Travniku, Stolcu, Odžaku, Višegradu, Kaknju, Jajcu, Mostaru, Srebreniku, Brčkom, Gradišci, Maglaju, Foči, Olovo, Modriči i Kalinoviku.

  Kampanju su podržali Njemačka ambasada u Sarajevu, organizacija National Endowment for Democracy - NED i Civil Rights Defenders.

  Press Clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.