Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Rezultati ankete Javne kampanje "Građani i novinari zajedno u borbi za istinu", 03.05.2015.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH
  Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“
  REZULTATI ANKETNOG ISPITIVANJA
  03. maj/svibanj 2015. godine


  Prema rezultatima ovogodišnje ankete koju je sprovelo Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa volonterima Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH), mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni, a na njihov rad najviše utiču političari. Anketno ispitivanje je sprovedeno među 991 građana i građanki u 29 gradova Bosne i Hercegovine, u okviru Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, a povodom 03.maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija.

  Na pitanje „Da li su mediji u BiH slobodni“ pozitivno je odgovorilo 33 posto građana i građanki, dok 67 posto ispitanih smatra da mediji u BiH nisu slobodni. Ispitanici smatraju da na rad novinara najviše utiču političari, što je bio odgovor 71 posto ispitanih. Slijede vjerski lideri – 12 posto, a na začelju liste uticaja na medije su oglašivači – 7 posto i građani – 6 posto, dok 4 posto ispitanih smatra da niko ne utiče na rad medija.

  Kada je riječ o stavovima ispitanika prema napadima na novinare i prijetnjama novinarima, najčešći odgovori su: „Osuđujem!“, „Protiv sam. Ljudi samo obavljaju svoj posao, ali nisu zaštićeni“, „Strogo sam protiv toga“, „Negativan“, „Grozan“, „Ne opravdavamo“, što je pokazatelj da građani oštro osuđuju napade na novinare i smatraju ih napadom na osnovna ljudska prava na slobodu govora i izražavanja i demokratske temelje društva u cjelini. Međutim, s druge strane zabilježeni su odgovori poput „Nemam formiran stav“, što pokazuje jednu dozu indiferentnosti građana prema napadima na medije.

  Rezultati ankete pokazuju da je trećina ispitanih građana upoznata sa pravom na ulaganje žalbi na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, što im omogućuje Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, jedino samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u zemlji. Na pitanje „Da li ste upoznati sa Vašim pravom da se žalite na neistinito i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija?“, pozitvo je odgovorilo 33 posto ispitanih, negativno 36 posto ispitanih, a 31 posto ispitanih je djelimično upoznato sa ovim svojim pravom. Pravo ulaganja žalbe Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini na neprofesionalno medijsko izvještavanje koristilo je 5 posto ispitanika.

  Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istini“ u okviru koje je sprovedeno anketno ispitivanje imala je za cilj upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima i prijetnjama novinarima, te o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje. Javna kampanja i anketno ispitivanje su sprovedeni u Bihaću, Srebreniku, Maglaju, Olovu, Banja Luci, Travniku, I. Sarajevu, Šamcu, Zavidovićima, Kaknju, Rudom, Palama, Višegradu, Gradišci, Mostaru, Foči, Kalinoviku, Cazinu, Stocu, Tuzli, Brčkom, Visokom, Zenici, Odžaku, Modriči, Sarajevu, Goraždu, Jablanici i Jajcu.

  Rezultati anketnog ispitivanja

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.