Treći seminar za sudije Osnovnih i Općinskih sudova u BiH - Neum, 21-23.05.2009.

Štampa
21.05.2009.
Treći Seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova u BiH

ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE U BiH
Teorija i praksa iz ugla medija i sudova


Neum, 21.- 23. maj 2009.Treći seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova iz Bosne i Hercegovine na temu praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete održan je od 21. do 23. maja 2009. godine u Neumu. Učesnici ovoga Seminara bili su predsjednici sudova i sudije općinskih i osnovnih sudova iz Sarajeva, Mostara, Višegrada, Kiseljaka, Sokoca, Bugojna, Tuzle, Goražda, Gradiške, Dervente, Teslića, Zenice, Kaknja, Gračanice, Cazina i Mrkonjić Grada.

Ovaj Seminar je bio nastavak dijaloga nakon dva uspješno održana seminara u jesen 2008. godine o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH, kroz razumijevanje medijskih sloboda i profesionalnog novinarskog izvještavanja. Naglasak Seminara bio je na Članu 10 Europske konvencije o ljudskim pravima – sloboda izražavanja, te bitnim razlikama između vrjednosnog suda/mišljenja i činjenica.

Učesnici su upoznati i sa radom Regulatorne agencije za komunikacije RAK, te njihovim mandatom u vođenju slučajeva koji se tiču elektronskih medija. Sudske i novinarske zamke i dileme, te primjeri dobre i loše prakse kako medija, tako i pravosuđa, teme su o kojima je, također, bilo riječi na ovom Seminaru.

Veoma interesantan i koristan bio je praktični rad na predmetima koje je Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH rješavala u proteklom periodu. Po uzoru na rad Žalbene komisije, učesnici su imali zadatak ocjeniti da li u žalbama građana na pisanje štampe koje su analizirali ima kršenja Kodeksa za štampu BiH, te elemenata klevete. Na taj način sudije su imale priliku uvidjeti na koji način Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH rješava žalbe, sa kojim dilemama se susreće, te kako na pravilan način prepoznati klevetu u novinskom tekstu.

Ovaj Seminar održan je uz finansijsku pomoć vlade SADa, putem OPA ureda Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i SHC, Švedskog Helsinškog komiteta.

Predavači su bili g. Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda FBiH, gđa Dunja Mijatović, direktorica Sektora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije i g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH. Moderatorica Seminara bila je gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

PROGRAM

Treći Seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova u BiH

ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE U BIH
teorija i praksa iz ugla medija i sudovaRazlika između vrjednosnog suda/mišljenja i činjenica:
Član 10 Europske Konvencije o ljudskim pravima

Zakon o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini:
Teorija i Praksa u Bosni i Hercegovini
Sudske i novinarske zamke i dileme
Mediji i Pravosuđe, dobra i loša praksa

Regulatorna agencija za komunikacije BiH:
Praksa, Kodeks i mandat RAKa u vođenju slučajeva

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i sudovi:
Medijacija prije sudskog postupka

Praktične vježbe:

Rad u grupama
Zaključci i preporuke SeminaraČetvrtak, 21. maja 2009.

Dolazak tokom dana, smještaj u hotel Stella.

19.30-21.00 Večera u hotelu


Petak, 22. maja 2009.

09.00 Registracija učesnika

09.15 Otvaranje seminara
Moderatorica, Ljiljana ZUROVAC, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

09.25 SESIJA 1: Razlika između vrijednosnog suda/mišljenja i činjenica, Član 10 Europske
Konvencije o ljudskim pravima
Panelista: g. MLADEN SRDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

SESIJA 2: RAK, Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Praksa, Kodeks i mandat
RAK-a u vođenju slučajeva
Panelistica: gđa Dunja Mijatović, Direktorica sektora za emitiranje RAK,
Predsjednica Europske Platforme Regulatornih Tijela, EPRA (drugi
mandat)

Pitanja, komentari, diskusija

11.00 Pauza

11.20 SESIJA 3: Zakon o zaštiti od klevete - Sudske i novinarske zamke i dileme
Panelista: g. MEHMED HALILOVIĆ, Zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

13.00 Ručak

15.15 SESIJA 4: Zakon o zaštiti od klevete – Mediji i Pravosuđe, dobra i loša praksa
Panelista: g. Mehmed HALILOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

Praktični primjeri iz sudske prakse
Učesnici: sutkinje i sudije, polaznici seminara

Rasprava, pitanja i odgovori

17.00 Kraj prvog dana seminara

Subota, 23. maja 2009.

09.00 Otvaranje dana i SESIJA 5:
Zakon o zaštiti od klevete u BiH - Vijeće za štampu i sudovi, medijacija prije sudskog postupka
Panelisti: gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
g. Mladen Srdić, Sudija Vrhovnog suda FBiH

Diskusija, razmjena iskustava

10.20 Praktični zadaci: rad u grupama, rješavanje praktičnih zadataka stvarnih žalbi građana na pisanje štampe. Grupe dobijaju po dva zadatka.

Zadaci se rješavaju za vrijeme pauze, uz kavu

11.00 Nastavak Sesije 5: Odluke po žalbama i pojašnjenja

Usporedbe odluka, komentari, diskusija.


13.00 Zatvaranje seminara: Zaključci i preporuke

13.30 Ručak

Završetak 3. Seminara za sudije općinskih i osnovnih sudova u BiH.


Povratak iz Neuma tokom poslijepodneva.