Održan Seminar za studente novinarstva iz BiH - Sarajevo, 28. i 29.05.2009.

Štampa
28.05.2009.
Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla

ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
28-29. maja 2009. godine, Sarajevo, hotel „Terme“, IlidžaVijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Heinrich Böll fondacijom, Njemačkim savezom visokih narodnih škola - DVV International, GTZ, KfW bankom i SHC – Švedskim Helsinškim komitetom održalo je 28. i 29. maja 2009. godine u Sarajevu Seminar/radionicu za studente novinarstva iz BiH. Tema je bila: Etika izvještavanja o ekologiji i zaštiti prirodnog okoliša. Ovaj je seminar okupio u dvodnevnom druženju četrdeset tri studenata novinarstva sa četiri bosanskohercegovačka fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle.

Cilj Seminara je bio budućim mladim novinarima pružiti informacije o etici izvještavanja o temama koje imaju sve veći značaj za javnost, a koje zbog datih društvenih okolnosti nisu dovoljno zastupljene u novinarstvu.

Kroz predavanja stručnjaka iz ove oblasti, studenti su mogli saznati više o specifičnostima tematike okoliša kao predmeta izvještavanja, te pitanjima socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja. U okviru predavanja prikazan je i kratki dokumentarni film o potrošačkim navikama koji je na upečatljiv i zabavan način oslikao odnos konzumentskog društva prema okolini. Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku, te uticaj masmedija na ekološku svijest, jedna je od tema o kojoj je, također, razgovarano tokom ovog seminara. Veoma interesantno i edukativno bilo je i predavanje o energetskoj politici EU i obavezama BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, koje se tiču pitanja energetske efikasnosti i obnovljive energije. O energiji i okolišu bilo je govora i iz perspektive Razvojne banke, a bitan dio predavanja, koji je izazvao veliko interesovanje polaznika, bio je posvećen klimatskim promjenama kao globalnom problemu sadašnjice.

Na koji način izvještavati o svim ovim temama, pitanje je koje se provlačilo tokom cijelog Seminara i kojim je ovaj Seminar i zaključen. Primjena Kodeksa za štampu i etičkih načela koja Kodeks propisuje izuzetno je bitna i za izvještavanje iz ove oblasti. Novinari su ti koji će prenijeti informaciju, ukazati na problem, ali nikako neće na sebe preuzeti ulogu koju imaju organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

„ Primarni cilj je izvještavati istinu.. ukoliko pristupate ovom poslu sa fiksnim poimanjem pojedinih pitanja i pokušavate ljude uvjeriti u taj stav, vi niste novinar, vi biste se trebali pridružiti kampanjama „Friends of the Earth“...(Geoffrey Lean, Observer)“, citat je kojim je ovaj Seminar i zaključen.

Moderatorica Seminara bila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, gđa Ljiljana Zurovac, dok su predavači bili: g. Srđan Dvornik, sociolog iz Zagreba (Hrvatska), ekspert za ekologiju i novinarstvo g. Zoran Pejičić, novinar RTRS iz Banja Luke, gđa Dubravka Bošnjak, projekt menadžerica za EU sadržaje GTZ organizacije iz Sarajeva, g. Gerald Kühnemund, direktor KfW ureda u BiH, g. Martin Tais, expert za zrak i klimatske promjere iz Sarajeva i g. Enes Osmančević, prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, iz Tuzle.
Studentima su su, također, obratili i predstavnici organizacija koje su omogućile održavanje ovog Seminara: g. Emir Avdić, direktor dvv international za BiH i gđa Amela Sejmenović, projekt koordinatorica Heinrich Böll fondacije iz Sarajeva.