Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar o medijskoj pismenosti za profesore i učenike srednjih škola iz BiH - Sarajevo, 12. i 13.11.2009.

  12.11.2009.

  Seminar za profesore i učenike srednjih škola iz Bosne i Hercegovine

  MEDIJSKA PISMENOST
  razumijevanje medija i svojih prava na istinu
  Sarajevo, 12-13 novembra 2009., hotel “Grand”


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini održalo je 12. i 13. novembra 2009. godine u Sarajevu seminar za profesore i učenike iz novinarskih sekcija srednjih škola, o osnovima medijske pismenosti i etike. Cilj ovoga seminara bio je obrazovanje određenih profesionalnih grupa, poput profesora i nastavnika, koji educiraju svoje učenike o medijskim standardima i medijskoj pismenosti u srednjim školama, ili su odgovorni za školske novine koje uređuju učenici, kao i samih učenika koji rade novinarski posao u školama. Upoznavanje sa bitnim segmentima novinarstva koje moraju imati na umu prilikom uređivanja novinara, te načinima na koji novine nastaju, bio je dio ovog seminara.

  Učesnici su imali prilike saznati više o temama poput: medijske pismenosti i njene važnosti za srednjoškolce i mlade ljude; etici izvještavanja i Kodeksu za štampu BiH; na koji način građani mogu reagirati na neprofesionalno pisanje štampe; kako novinarstvo izgleda u praksi i na terenu iz iskustava profesionalaca; te, u dijelu praktične nastave, saznati na koji način se proizvode školske novine, od ideje do sadržaja i preloma. Ova vrsta edukacije pokazala se veoma korisnom za sve učesnike koji nisu krili oduševljenje idejom da putem ovakvog seminara dobiju potrebno znanje za uređivanje novina. Medijska pismenost i uređivanje novina nije dijelom obaveznog plana i programa srednjih škola, tako da je i vođenje novinarskih sekcija prepušteno mladim entuzijastima koji, uz pomoć profesora, pokušavaju finalni proizvod učiniti što boljim i interesantnijim. Već na samim primjerima školskih novina, koji su učesnici donijeli kao primjer, vidljiv je veliki trud i velika želja za što kvalitetnijem proizvodu, a dodatni imputi predavača od velike su koristi za rad na sljedećim izdanjima školskih novina za sve učesnike.

  Predavači na Seminaru bili su iskusni novinari iz elektronskih i štampanih medija: g. Damir Kaletović, novinar FTV, g. Faruk Borić, zamjenik gl. i od. urednice lista „Oslobođenje“ i gđa Ljiljana Zurovac, novinarka i izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  Učeće na ovom seminaru uzeli su profesori, nastavnici i učenici iz bosansko-hercegovačkih škola: II gimnazija Mostar, Gimnazija Bugojno, Gimnazija sa teh. školama Derventa, Gimnazija Lukavac, Gimnazija Banja Luka, Gimnazija Prnjavor, Gimnazija „Petar Kočić“ Novi grad, Gimnazija fra Grge Martića Mostar, Katolički školski centar „Sveti Pavao“ Zenica, Opća gimnazija Bosanska Krupa, Gimanzija „Vaso Pelagić“ Brčko, O.Š. „P.P.Njegoš“ Srebrenica, SŠ “Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac, Prva gimnazija Zenica, Gimnazija Mostar, Gimnazija Bihać, Omladinski centar „Futura“ Semizovac, Četvrta gimnazija Ilidža, Gimnazija Obala, Treća gimnazija Sarajevo, Peta gimnazija Sarajevo i Prva gimnazija Sarajevo.

  Održavanje ovog seminara omogućila je Njemačka ambasada u Sarajevu.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.