Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana zimska medijska škola za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine - Sarajevo,14-19.12.2009.

  14.12.2009.
  ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

  Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
  Sarajevo, 14-19. decembra 2009 - hotel Europa  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je održalo četvrtu po redu Zimsku školu za studente novinarstva za 38 studenata sa četiri fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci. Škola novinarstva je održana u Sarajevu u hotelu “Evropa”, u periodu od 14. do 19. decembra 2009. godine.

  Pored mogućnosti za druženje sa kolegama sa različitih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, studenti su imali priliku steći nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva kroz primjenu medijske samoregulacije u BiH i u Europi, zatim o slobodi uredničke politike i odgovornosti novinarskog izvještavanja. Studenti su također imali priliku da saznaju mnogo više o odnosu novinarstva i novih medija. Održana su predavanja o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima, te o izvještavanju medija o sudskim predmetima koji se tiču ratnih zločina. Kroz interesantna predavanja domaćih i inostranih predavača, te posebno kroz praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, studenti su imali priliku primjeniti stečeno znanje o medijskoj samoregulaciji na konkretnim primjerima iz novinarske prakse. Ocjena većine studenata je da su upravo ovi primjeri najbolji način za učenje, jer budućim novinarima, na zanimljiv način, pružaju jasnu predodžbu o izazovima koji ih čekaju u budućem radu.
  Predavači na Školi etike novinarstva za studente iz BiH, bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe, između ostalih, studentima su svoja vlastita iskustva prezentovali: gđa Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica lista „Oslobođenje“, g. Flip Voets, Ombudsman za medije i generelni sekretar Flamanskog Vijeća za štampu Belgije, g. Manfred Protze, novinar agencije „dpa“ i glasnogovornik Vijeća za štampu Njemačke, g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH i g. Fuad Kovačević, član Žalbene komisije Vijeća Za Štampu u BiH.
  Zanimljivo predavanje o izvještavanju sa sudova i izvještavanju o rodnim sadržajima održale su predavačice gđica Merima Husejnović, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRN-a- Balkanska istraživačka mreža, gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i prof.dr. Nada Ler-Sofronić, direktorica centra „Žena i društvo“ i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Gđa Sandra Kasalo - Fazlić, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI kompanije u BiH je održala predavanje na temu "Etika izvještavanja o korporacijama".

  Održavanje Škole omogućile Njemačka ambasada u Sarajevu, organizacija NED- National Endowment for Democracy i JTI kompanija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.