Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Medijska pismenost II" za učenike i profesore srednjih škola iz BiH - Sarajevo, 09. i 10. 10.2010.

  09.10.2010.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  Seminar za profesore i učenike gimnazija iz Bosne i Hercegovine

  MEDIJSKA PISMENOST II
  razumijevanje medija i svojih prava na istinu
  Sarajevo, 9-10. oktobar 2010. godine


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je realiziralo Drugi seminar „Medijska pismenost“ za profesore i učenike iz novinarskih sekcija gimnazija iz Bosne i Hercegovine, o osnovama medijske pismenosti i etike. Seminar je održan 09. i 10. oktobra 2010. u Sarajevu.

  Ovaj Seminar je nastavak edukacije o medijskim standardima i medijskoj pismenosti, za profesore i učenike gimnazija iz cijele BiH. 

  Osnova medijske pismenosti, kao obaveza svakog građanina, bila je povodom da se učesnici vrlo aktivno uključe u diskusiju o teoriji i praksi etike medijskog izvještavanja. Također su upoznati sa procesom žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH i reagiranjima na neprofesionalno pisanje štampe, a posebna pažnja je posvećena praktičnoj nastavi proizvodnje školskih novina. 

  Analiziran je napredak od prošle godine u sadržajima i na prelomu časopisa koje su učesnici tokom godine štampali u svojim školama, te je na konkretnim primjerima ukazano na dijelove koje treba još unaprijediti. Učesnici su imali i zadaću pisanja tekstova na zadate teme, koji su kasnije detaljno analizirani, uz ukazivanje na eventualne propuste ili dobre strane teksta, po principu učenja na greškama. 

  U slobodno vrijeme učenici i profesori iz različitih dijelova BiH su se družili u odličnoj atmosferi prijateljstva, razmijenjena su iskustva u radu sa učenicima, kao i adrese radi budućih redovnih kontakata i saradnje. 

  Predavači na Seminaru bili su novinari iz elektronskih i štampanih medija: g. Damir Kaletović, novinar FTV, g. Faruk Borić, zamjenik gl. i od. urednice lista „Oslobođenje“, te gđa Ljiljana Zurovac, novinarka i izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  Učesnici na ovom Seminaru bili su profesori i učenici iz bosansko-hercegovačkih gimnazija: Peta gimnazija Sarajevo, Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo, Gimnazija sa tehničkim školama Derventa, Gimnazija Prnjavor, Četvrta gimnazija Ilidža, Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad, Druga gimnazija Mostar, Opća gimnazija Bosanska Krupa, Gimnazija Obala Sarajevo, Gimnazija Bihać, United World College in Mostar, Gimnazija „Vaso Pelagić“ Brčko, Prva gimnazija u Zenici, Gimnazija Banja Luka, Gimnazija fra Grge Martića Mostar, Opća gimnazija KŠC „Sv. Pavao“ Zenica, SŠ „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik i Prva gimnazija Sarajevo 

  Održavanje ovog seminara omogućila je Njemačka ambasada u Sarajevu, NED - National Endowment for Democracy i CRD - Civil Rights Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.