Konferencija "Samoregulacija i rodna pitanja" - Neum, 26.10.2006.

Štampa

26.10.2006.

KONFERENCIJA "SAMOREGULACIJA I RODNA PITANJA"
Vijeće-Savjet za štampu BiH, prvo samoregulacijsko tijelo
u regionu JIE i Zapadanoga Balkana

Neum, 26. oktobra 2006. - Hotel Stella


Održavanje Konferencije "Samoregulacija i rodna pitanja" održane 26. oktobra 2006. u hotelu Stella, Neum, omogućile su organizacije SHC, Swedish Helsinki Commeettee, IFA, Institute fur Auslandsbeziehungen e.V. i OSI,Open Society Institue. Cilj konferencije bio je nastavak promocije samoregulacije u regionu, predstavljajući aktivnosti Vijeća za štampu tisak kroz projekte vezane za promoviranje rodnih pitanja u štampanim medijima. Konferenciji su prisustvovali novinari i urednici štampanih medija iz zemlje i Regiona, te predstavnici organizacija koje se bave promoviranjem rodnih pitanja u Bosni i Hercegovini.

Vijeće za štampu je, u  saradnji sa Gender centrima u BiH, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Udruženjem Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba i Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", u periodu juni - august 2006. godine radilo na usvajanju dopuna Kodeksa za štampu i Preporuka za medije o tretiranju rodnih sadržaja. Nakon dvije konferencije i javne diskusije, Vijeće je na sastanku od 24. augusta 2006. usvojilo predložene Dopune i Preporuke. Također, Regulatorna agencija za komunikacije je tokom 2006. godine radila na usvajanju dopuna Kodeksa za RTV programe koje se tiču rodnih pitanja, a koje bi trebale biti usvojene tokom 2007. godine.

Diskusije vođene tokom konferencije odnosile su se upravo na Dopune Kodeksa i Preporuke koji bi novinarima trebale olakšati svakodnevni rad i dati smjernice na koji način pravilno izvještavati o rodno osjetljivim temama. Žalbena procedura i način medijacije nezadovoljnih čitatelja i medija bili su predmet interesovanja kolega iz susjedstva koji nemaju iskustva u samoregulacijskom procesu.
Nepohonost za nastavkom saradnja na novu Regiona, najmanje jednom godišnje, jedan je od zaključaka ove konferencije. Učesnici su dogovorili saradnju povodom osnivanja samoregulacijskih tijela za medije u zemljama poput Srbije, Makedonije, Crne Gore. Također, tretiranje rodnih sadržaja u medijima bit će jedan od prihvaćenih zadataka samoregulacijskih tijela na Kosovu i Crnoj Gori.