Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminari za studente novinarstva u BiH - novembar i decembar 2006.

  SEMINARI ZA STUDENTE NOVINARSTVA

  NOVEMBAR I DECEMBAR 2006.
  Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka


  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je u novembru i decembru mjesecu 2006. godine, održalo seminare za studente novinarstva na četiri bosanskohercegovačka fakulteta, te na Visokoj školi novinarstva "Media plan" u Sarajevu. 

  Seminar na Visokoj školi novinarstva "Media plan" održan je 15. novembra 2006., dok su seminari na fakultetima održani krajem novembra, odnosno početkom decembra 2006: 
  - Fakultet humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru, Odsjek novinarstvo, 28.11.2006.
  - Filozofski fakultet Univerziteta Tuzla, Odsjek žurnalistika, 29.11.2006., 
  - Filozofski fakultet Univerziteta Banja Luka, Odsjek žurnalistika, 30.11.2006. i
  - Fakultet političkih nauka Univerziteta Sarajevo, Odsjek žurnalistika, 06.12.2006.

  Seminari za studente fakulteta organizovani su u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", pod pokroviteljstvom IFA, Im Pact Media i SHC

  Seminarima je prisustvovalo ukupno 134 studenta/studentice, koji su pokazali veliku zainteresovanost za teme koje su vođene tokom seminara, a ticale su se uloge Vijeća za štampu BiH i Udruženja/Udruge "BH Novinari" u samoregulaciji štampanih medija, te o upotrebi rodno osjetljivog jezika u štampanim medijima. Veliki značaj za promociju rodno osjetljivog jezika u medijima predstavlja upravo rad sa studentima, kao budućim medijskim profesionalcima koji trebaju prepoznati važnost upotrebe rodno osjetljivog jezika, i shodno tome, primjenjivati ga u svakodnevnom radu. Upoznavanje sa pravilima koja donosi sama medijska zajednica, a koji su obuhvaćeni u Kodeksu za štampu/tisak, od izuzetne je važnosti za studente čiji budući rad treba biti zasnovan na profesionalnom pristupu temama i tačnom i pravičnom izvještavanju javnosti.

  Dogovoren je nastavak saradnje sa katedrama žuranlistike na svim fakultetima, što su inicirali sami studenti i profesori, domaćini ovih seminara. Dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli i rektor Univerziteta u Tuzli predložili su potpisivanje Memoranduma o saradnji, kako bi se osigurao kontinuirani rad sa studentima. Sličan prijedlog stigao je i sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, te je dogovoren intenzivniji angažman po ovom pitanju u 2007. godini.  
  Seminari za studente fakulteta novinarstva u BiH pokazali su se veoma uspješnima, pogotovo zbog dogovorene buduće saradnje, ali prvenstveno zbog činjenice da su mladi ljudi spremni prihvatiti principe koje promoviraju brojna tijela koja se bave medijima u zemlji, te demokratizacijom društva u cjelini.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.