Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Osnivačka Skupština Vijeća za štampu na nivou BiH - Sarajevo, 13.12. 2006.

  13.12.2006.

  OSNIVAČKA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU NA NIVOU DRŽAVE

  Sarajevo, 13. decembra 2006.

  OSNIVAČI:
  NOVINSKI IZDAVAČI U BIH I UDRUŽENJA/UDRUGE NOVINARA

  U Sarajevu je 13. decembra 2006. godine, održana Osnivačka Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, na nivou države BiH.
  Osnivači ovoga Vijeća su novinski izdavači u BiH i Udruženja/Udruge novinara u BiH.
  Na Osnivačkoj Skupštini su izabrani članovi rukovodećih tijela Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Skupštine i Upravnog odbora, dok će članovi Žalbene komisije biti izabrani naknadno:

  PREDSJEDNIK Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini:
  g. SEJAD LUČKIN, glavni i odgovorni urednik lista "Dnevni avaz", Sarajevo

  SKUPŠTINA Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini:

  Predsjednik Skupštine:
  g. ERBEIN REŠIDBEGOVIĆ, direktor novinsko-izdavačke kuće Press Sing, magazin "Slobodna Bosna"

  Zamjenici Predsjednika Skupštine:
  g. ISMET BRKOVIĆ, generalni menadžer lista "Dnevni list"
  g. NEVEN KOPANJA, novinar, predstavnik novinsko-izdavačke kuće DNN, list "Nezavisne novine"

  Članovi Skupštine:
  g. JOZO PAVKOVIĆ, glavni i odgovorni urednik lista "Večernji list, izdanje za BiH"
  gđica ADISA BEGIĆ, direktorica novinsko-izdavačke kuće A-roto press
  g. SEJAD LUČKIN, glavni i odgovorni urednik lista "Dnevni Avaz"

  g. IGOR GAJIĆ, direktor novinsko-izdvačke kuće OG Press, magazin "Reporter"
  gđica SENKA KURTOVIĆ, glavna i odgovorna urednica lista "Oslobođenje" (Napomena: trenutno, predstavnik "Oslobođenja" u Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini je g. DRAGAN STANOJLOVIĆ, novinar i urednik ovog lista)
  g. SENAD PEĆANIN, direktor novinsko-izdavačke kuće CIVITAS, magazin "BH Dani"
  g. DARIO NOVALIĆ, direktor novinsko-izdavačke kuće DENAMEDIA, magazin "Start"
  gđa MIRA LOLIĆ-MOČEVIĆ, direktorica programa RTRS, članica Upravnog odbora Udruženja/Udruge BH novinari
  gđa BORKA RUDIĆ, generalna tajnica Udruženja/Udruge BH novinari
  g. MLADEN BOŠNJAK, predsjednik Društva novinara BiH
  g. SEAD HADŽIJAHIĆ, sportski novinar, član Društva novinara BiH

  UPRAVNI ODBOR:

  Predsjednik Upravnog odbora:
  g. SEJAD LUČKIN, gl. i odg. lista "Dnevni avaz"

  Zamjenici Predsjednika Upravnog odbora:
  gđica SENKA KURTOVIĆ, gl. i odg. urednica lista "Oslobođenje" (Napomena: trenutno, zamjenik predsjednika Upravnog odbora je g. DRAGAN STANOJLOVIĆ, novinar i urednik lista "Oslobođenje")
  g. RAJKO RADOVANOVIĆ, direktor lista "Glas Srpske"

  Članovi Upravnog odbora:
  g. ISMET BRKOVIĆ, generalni menadžer lista "Dnevni list", Mostar/Sarajevo
  g. ERBEIN REŠIDBEGOVIĆ, direktor novinsko-izdavačke kuće Press Sing, magazin "Slobodna Bosna"
  g. DARIO NOVALIĆ, direktor novinsko-izdavačke kuće Denamedia, magazin "Start"
  g. JOZO PAVKOVIĆ, glavni i odgovorni urednik lista "Večernji list, izdanje za BiH"
  g. NEVEN KOPANJA, novinar, predstavnik novinsko-izdavačke kuće DNN, dnevni list "Nezavisne novine"
  g. SEAD HADŽIJAHIĆ, novinar, predstavnik novinara, Sarajevo

  Uspostava ovoga Vijeća za štampu predstavlja izuzetno značajan korak za bosansko-hercegovačke štampane medije. Nakon više od pet godina rada Vijeća za štampu uspostavljanog na nivou Federacije BiH, sa mogućnošću djelovanja na cijeloj teritoriji BiH, konačno su stvoreni uslovi za formiranje Vijeća za štampu na nivou države koje će, pred novinarskih asocijacija, u svojim rukovodećim tijelima imati i predstavnike vodećih novinskih izdavača iz BiH.

  Tokom 2007. godine, Vijeću će se također pridružiti Udruga Hrvatskih novinara u BiH i Udruženje novinara RS, kao i veliki broj drugih novinski izdavača i štampanih medija iz BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.