Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Konferencija "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH" - Sarajevo, 15.12. 2006.

  15.12.2006.

  Konferencija "KAKO UNAPRIJEDITI INDUSTRIJU ŠTAMPANIH MEDIJA
  U BOSNI I HERCEGOVINI"

  Sarajevo, hotel Holiday Inn - salon Hercegovina
  15. i 16. decembra 2006.

  Dvodnevna konferencija "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH - koraci za naredne dvije godine", organizovana je u saradnji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženja/Udruge "BH novinari", pod pokroviteljstvom USAID organizacije.

  Postojeća zakonska regulativa, profesionalni i etički principi i njihova usaglašenost sa evropskim standardima; Državni/entitetski zakoni, propisi i pravila koji snažno djeluju na štampanu industriju; Oglašavanje u štampanim medijima i Poboljšanja bh. tržišta printanih medija i unapređenje kvaliteta novinskih sadržaja, teme su ove konferencije.

  Sudionici Konferencije su se saglasili da Udruženje/Udruga "BH novinari" u saradnji sa Vijećem za štampu u Bosni i Hercegovini, te izdavačima, vlasnicima i direktorima štampanih medija, medijskim i drugim strukovnim organizacijama, državnim i entitetskim vlastima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim ustanovama, u naredne dvije godine radi na realizaciji sljedećih zaključaka u oblastima:

  1. Postojeća zakonska regulativa, profesionalni i etički principi i njihova usaglašenost sa evropskim standardima:

  - Pružiti punu podršku funkcioniranju i samoodrživosti Vijeća za štampu na nivou države BiH sa izdavačima kao glavnim osnivačima
  - Pripremiti analizu primjene Zakona o zaštiti od klevete i uticaja sudskih presuda na slobodu štampe i njenu ekonomsku stabilnost, te u skladu s tim, utvrditi prijedloge izmjena Zakona o zaštiti od klevete
  - Pomoći uspostavljanju Vijeća za štampu kao "institucije za medijaciju" koja može rješavati sporove između medija i javnosti prije podnošenja sudskih tužbi
  - Učestvovati u procesima izmjene Zakona o slobodi prstupa informacijama koje će uključivati imenovanje povjerenika za informacije, sankcije za one koji uskraćuju informacije i obaveze javnih organa da javnosti stave na uvid sve informacije kojima raspolažu ( kao što su ugovori, različiti sporazumi, bodovne liste..)

  2. Državni/entitetski zakoni, propisi i pravila koji snažno djeluju na štampanu industriju:

  - Predložiti izmjene zakona o carinskim tarifama koje će uključivati oslobađenje od plaćanja carina na papir, boje i drugi repromaterijal neophodan za štampanje novina
  - Tražiti uvođenje diferencirane stope PDV-a na štampu i izdavaštvo, te ispitati Ustavnu opravdanost plaćanja PDV-a na reklame objavljene u štampanim medijima i opravdanost uvođenja procenta od 30% za izvoz novina kao uvjeta za povrat PDV-a
  - Tražiti smanjenje poreza na dohodak/dobit, koji u Federaciji iznosi 30% a u Republici Srpskoj 10%
  - Sa distributerima štampe tražiti usaglašavanje cijena distribucije na cijelom teritoriju BiH za domaće medije i novine iz susjedstva i drugih zemalja koje se distribuiraju u BiH

  3.Oglašavanje u štampanim medijima:

  - Kontinuirano raditi na sprečavanju svih oblika ekonomskih pritisaka na medije od strane
  ekonomskih i političkih lobija u BiH
  - U okviru postojećih zakonskih mogućnosti spriječiti nelojalnu konkurenciju i pritiske od strane agencija i oglašivača na štampu
  - Razmotriti mogućnosti samoorganizovanja izdavača i vlasnika medija, te njihovog zajedničkog nastupa pred agencijama i oglašivačima
  - U skladu sa direktivama EU i Vijeća Evrope, raditi na izradi Kodeksa za reklamiranje i sponzorstvo u štampanim medijima
  - U suradnji sa evropskim asocijacijma, razmotriti mogućnosti kreiranja Nezavisnog biroa za tiraž u BiH kao i uključivanje svih zainteresiranih strana printane industrije u njegovo uspostavljanje
  - Unaprijediti etičke i profesionalne standarde u medijima i asocijacijama novinara koji će onemogućiti učestvovanje novinara i urednika u reklamnim i drugim komercijalnim aktivnostima

  4. Poboljšanje bh. tržišta printanih medija i unapređenje kvaliteta novinskih sadržaja:

  - Raditi na kvalitetnijoj primjeni etičkih standarda u štampanim medijima i jačanju kredibiliteta Vijeća za štampu
  - Izraditi analizu položaja novinara u štampanim medijima i u skladu sa rezultatima te analize napraviti program podrške novinarima u cilju zaštite njihovih interesa i prava
  - Uključiti štampane medije u istraživačke projekte koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta sadržaja medija i udovoljavanju potreba građana za informacijama
  - Zajedno sa medijima utvrditi potrebe za specifičnim oblicima edukacije i u saradnji sa obrazovnim ustanovama i medijskim institucijama organizovati potrebne treninge

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.