Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminari i konferencije - ARHIV 2000 - 2006. godina

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

  Hronologija 
  KONFERENCIJE I SEMINARI

  2006. godina


  22. decembar: "Primjena Zakona o zaštiti od klevete"
  Banja Luka, BiH (RS)

  Aktivna participacija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u radu konferencije "Primjena Zakona o zaštiti od klevete", u Banja Luci. Na konferenciji su učestvovali sudije i advokati iz BiH koji u redovnoj sudskoj praksi imaju i slučajeve tužbi protiv medija i novinara prema ovome Zakonu. Izvršna direktorica Vijeća, gđa Ljiljana Zurovac, bila je jedini panelista i diskutant predstavnik štampanih medija, govoreći o iskustvima medijacije samoregulatornog tijela i neophodnosti revizije ovoga Zakona, te obaveze poštivanja člana ovoga Zakona koji se odnosi na potrebu medijacije prije ulaganja tužbe protiv medija na sudovima u BiH. Konferencija finansijski podržana od IFA,ImPaktMedia, SHC i USAID.

  21. decembar: "Kome služe mediji u BiH-11 godina nakon Daytona?"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Aktivna participacija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u radu konferencije "Kome služe mediji u BiH - 11 godina nakon Daytona?" u Sarajevu. Učesnici su bili istaknuti intelektualci iz BiH, a panelisti: g. Mehmed Agović, glavni organizator ispred Centra za medije i komunikacije i Međunarodnog foruma Bosnia, gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća, gđa Dunja Mijatović, direktorica sektora za RTV program Regulatorne agencije za komunikacije RAK i g. Drago Marić, generalni direktor javnog RTV sistema u BiH.

  15-16. decembar: "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH - koraci za naredne dvije godine"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje/Udruga "BH Novinari" realizovali dvodnevnu Konferenciju "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH - koraci za naredne dvije godine", u Sarajevu. Na konferenciji su učestvovali novinski izdavači i novinari iz BiH, predstavnici Fakulteta novinarstva i drugih edukacijskih institucija za novinare, kao i predstavnici agencija za istraživanje medija, te predstavnica Etičkog Vijeća za medije iz Sofije, Bugarska. Konferencija finansijski podržana od IFA,ImPaktMedia, SHC i USAID.

  13. DECEMBAR: OSNIVAČKA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  OSNIVAČKA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU NA NIVOU DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE. Skupština je održana u Sarajevu.
  Osnivači Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, na nivou države, su 11 najvećih novinskih izdavača u BiH, Udruženje/Udruga "BH novinari" i Društvo novinara BiH. Tokom 2007. godine, Vijeću će se pridružiti također Udruga Hrvatskih novinara u BiH i Udruženje novinara RS, kao i veliki broj drugih novinski izdavača i štampanih medija iz BiH. Dogovoren je sastav Skupštine i Upravnog odbora, te izabrani predsjednici Skupštine i Upravnog odbora i njihovi zamjenici.
  SKUPŠTINA:
  Predsjednik Skupštine, g. ERBEIN REŠIDBEGOVIĆ, direktor izdavačke kuće «Press Sing», magazin "Slobodna Bosna", Zamjenici Predsjednika Skupštine: g. ISMET BRKOVIĆ, generalni menadžer "Dnevnog lista", i g. NEVEN KOPANJA, novinar, predstavnik izdavačke kuće "DNN", dnevni list "Nezavisne novine". Članovi Skupštine: g. JOZO PAVKOVIĆ, gl. odg. urednik lista «Večernji list, izdanje za BiH»; gđica ADISA BEGIĆ, direktorica novinsko-izdavačke kuće "A-roto press"; g. SEJAD LUČKIN, gl. odg. urednik lista «Dnevni avaz»; g. IGOR GAJIĆ, direktor novinsko-izdvačke kuće "OG Press", magazin Reporter; gđica SENKA KURTOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje» (Napomena: trenutno, predstavnik "Oslobođenja" u Vijeću za štampu je novinar, g. DRAGAN STANOJLOVIĆ), g. SENAD PEĆANIN, direktor novinsko-izdavačke kuće "CIVITAS", magazin BH Dani; g. DARIO NOVALIĆ, direktor novinsko-izdavačke kuće "DENAMEDIA", magazin Start; gđa MIRA LOLIĆ-MOČEVIĆ, direktorica programa RTRS, članica Upravnog odbora Udruženja/Udruge BH novinari; gđa BORKA RUDIĆ, generalna tajnica Udruženja/Udruge BH novinari; g. MLADEN BOŠNJAK, predsjednik Društva novinara BiH; g. SEAD HADŽIJAHIĆ, sportski novinar, član Društva novinara BiH
  UPRAVNI ODBOR:
  Predsjednik Upravnog odbora i Predsjednik Vijeća za štampu: g. SEJAD LUČKIN, gl. i odg. urednik lista "Dnevni avaz", izdavačka kuća "A-roto press"; Zamjenici Predsjednika Upravnog odbora: gđica SENKA KURTOVIĆ, gl. i odg. urednica dnevnog lista "Oslobođenje", izdavačka kuća "Oslobođenje d.d." (Napomena: trenutno, zamjenik predsjednika Upravnog odbora je g. DRAGAN STANOJLOVIĆ) i g. RAJKO RADOVANOVIĆ, direktor dnevnog lista "Glas Srpske", izdavačka kuća "AD Glas Srpske". 
  Članovi Upravnog odbora: g. Erbein Rešidbegović, direktor Slobodna Bosna, g. Ismet Brković, generalni menadžer Dnevni list, g. Dario Novalić, direktor Start, g. Jozo Pavković, gl. odg. urednik Večernji list izdanje za BiH, g. Neven Kopanja Nezavisne novine i g. Sead Hadžijahić novinar iz Sarajeva.

  6. decembar: Seminar za studente žurnalistike FPN Sarajevo
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu održalo seminar za studente Odsjeka žurnalistike Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Tema seminara: samoregulacija štampanih medija, uloga Vijeća za štampu i Udruženja/Udruga novinara u BiH, te upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavači: gđa Dunja Mijatović, direktorica Odjela za programsko uređivanje Regulatorne Agencije za komunikacije RAK, prof.dr. Šemso Tucaković, šef Odsjeka za žurnalistiku Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge "BH novinari", i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu BiH. Seminar održan u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", uz podršku IFA, ImPaktMedia i SHC.

  1. decembar: Organizacioni sastanak predstavnika novinskih izdavača
  Banja Luka, BiH (RS)

  Organizacioni sastanak predstavnika novinskih izdavača, održan u Banja Luci. Prisutni predstavnici dnevnih novina «Nezavisne novine» B. Luka, «Dnevni avaz» Sarajevo, «Glas Srpske» B. Luka, magazina «Reporter» B. Luka, «BH Dani» Sarajevo, i «Start» Sarajevo. 13. decembar 2006. je utvrđeni datum za održavanja Osnivačke Skupštine Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, na nivou države. Skupština će biti održana u Sarajevu.

  30. novembar: Seminar za studente žurnalistike Filozofskog fakulteta u Banja Luci
  Banja Luka, BiH (RS)

  Vijeće za štampu održalo seminar za studente Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Odsjek žurnalistika. Tema seminara: samoregulacija štampanih medija, uloga Vijeća za štampu i Udruženja/Udruga novinara u BiH, te upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavači: gđa Mira Lolić- Močević, direktorica programa TVRS i g. Dragan Jerinić, gl. odg. urednik dnevnog lista «Nezavisne novine» iz Banja Luke, gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge "BH novinari" i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu iz Sarajeva. Seminar održan u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", uz podršku IFA, IMPaktMedia i SHC.

  29. novembar: Seminar za studente Filozofskog fakulteta Tuzla
  Tuzla, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu održalo seminar za studente Odsjeka žurnalistike Filozofskog fakulteta u Tuzli. Tema seminara: samoregulacija štampanih medija, uloga Vijeća za štampu i Udruženja/Udruga novinara u BiH, te upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavači: novinar g. Sinan Alić i viši asistent na odsjeku za žurnalistiku Fil. Fakulteta u Tuzli, docent mr. Enes Osmančević iz Tuzle, gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge "BH novinari" i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu iz Sarajeva. Seminar održan u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", uz podršku IFA, IMPaktMedia i SHC. Upriličen je sastanak sa rektorom Univerziteta Tuzla, te  dogovoreno potpisivanje Memoranduma o stalnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom u Tuzli.

  28. novembar: Seminar za studente novinarstva Univerziteta u Mostaru
  Mostar, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu održalo seminar za studente Odsjeka za novinarstvo Fakulteta humanističkih nauka, Univerziteta u Mostaru. Tema seminara: samoregulacija štampanih medija, uloga Vijeća za štampu i Udruženja/Udruga novinara u BiH i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavači: g Pejo Gašparević, viši dopisnik novinske agencije HINA u iz Mostara, docent mr. Ivana Primorac, profesorica Etike na odsjeku za novinarstvo iz Mostara, gđica Selma Kukuruzović iz «Help Line za pomoć novinarima», i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu iz Sarajeva. Seminar održan u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", uz podršku IFA, IMPaktMedia i SHC.

  24. novembar: seminar za studente Visoke škole novinarstva Media Plan
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu održalo seminar za studente Visoke škole novinarstva Media Plan, u Sarajevu. Tema seminara: samoregulacija štampanih medija, medijska legislativa, Kodeks za štampu/tisak i etičke norme profesionalnog medijskog izvještavanja. Predavač: gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu iz Sarajeva. Podrška IFA, ImPaktMedia i SHC.

  27. oktobar: "Samoregulacija i regulacija u komercijalnom medijskom oglašavanju"
  regionalna konferencija, Neum, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu realizovalo regionalnu konferenciju "Samoregulacija i regulacija u komercijalnom medijskom oglašavanju" - Bosna i Hercegovina i iskustva zemalja u regionu", u Neumu. Konferenciji prisustvovali novinari i urednici štampanih i elektronskih medija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Razmotrena potreba donošenja Kodeksa o komercijalnom izvještavanju u BH štampanim medijima. Konferencija finansijski podržana od IFA,ImPaktMedia, SHC i UNDP.

  26. oktobar: "Samoregulacija i rodna pitanja, Vijeće-Savjet za štampu, prvo samoregulacijsko tijelu u regionu JIE i Zapadnog Balkana"
  regionalna konferencija, Neum, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu realizovalo seminar "Samoregulacija i rodna pitanja, Vijeće-Savjet za štampu BiH, prvo samoregulacijsko tijelo u regionu JIE i Zapadanoga Balkana", u Neumu. Predstavljene aktivnosti Vijeća za štampu BiH kroz projekte vezane za promoviranje rodnih pitanja u štampanim medijima. Seminaru prisustvovali urednici i novinari štampanih i elektronskih medija iz BiH i regiona. Konferencija finansijski podržana od IFA,ImPaktMedia, SHC i UNDP.

  13. oktobar: "Postizborni period i štampani mediji - follow up"
  Banja Luka, BiH (RS)

  Vijeće za štampu održalo konferenciju "Postizborni period i štampani mediji - follow up", u Banja Luci. Na konferenciji analizirano medijsko izvještavanje u predizbornom periodu, periodu predizborne šutnje i nakon izbora. Konferenciji prisustvovali članovi Vijeća za štampu BiH, novinari i urednici štampanih i elektronskih medija iz BiH. Konferencija finansijski podržana od IFA,ImPaktMedia, SHC i UNDP.

  21. septembar: "Žene u medijima"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Aktivno učešće Vijeća za štampu na konferenciji "Žene u medijima", održanoj u Sarajevu u organizaciji BORAM agencije. Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu, gđa Ljiljana Zurovac, predstavila je usvojene dopune Kodeksa za štampu i Preporuke medijima o tretiranju rodnih sadržaja.

  13-17. septembar: Osma redovna sjednica Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Evrope 
  internacionalna sjednica, Sofija, Bugarska

  Aktivno učešće Vijeća za štampu BiH na osmoj redovnoj sjednica Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope (AIPCE), u Sofiji. Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu, gđa Ljiljana Zurovac, prisutne predstavnike Vijeća za štampu iz Evrope i svijeta, informisala o aktivnostima bh Vijeća u toku protekle godine, te o aktuelnim aktivnostima na reorganizaciji Vijeća. Također i o situaciji u bosansko-hercegovačkom pisanom novinarstvu, medijskoj legislativi medijskim slobodama u BiH. Učešće na godišnjoj sjednici alijanse, omogućeno je finansijskom podrškom SHC i SEENPM, mreže za profesionalizaciju medija u JIE.

  28. august: "Mediji u vrijeme izbora"
  Sarajevo i Banja Luka, BiH (FBiH i RS)

  Vijeće za štampu BiH realizovalo istovremeno dvije konferencije u FBiH, Sarajevo, i RS, Banja Luka, pod nazivom "Mediji u vrijeme izbora". Pored članova Vijeća za štampu, konferenciji su prisustvovali novinari i urednici elektronskih i štampanih medija u BiH, te predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije, RAK, Omubudsman za medije, predstavnici press ureda entitetskih Vlada, inostrani experti, predstavnici Vijeća Evrope i različitih instutucija za ljudska prava u BiH. Na konferencijama razmotrene uloge medija u vrijeme izbora, problemi koji se javljaju u medijskom izvještavanju u toku ovakvog specifičnog perioda, uloge Vijeća za štampu i Regulatorne agencije za komunikacije, te evropsko iskustvo izvještavanja o izborima. Održavanje konferencija finansijski omogućilo Vijeće Evrope i SHC, uz organizacijsku asistenciju Media Centra iz Sarajeva, i Ureda Vijeća Evrope u BiH.

  7-8. juli: "Tretiranje gender sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima - Dopuna Kodeksa za štampu"
  Neum, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu realiziralo seminar "Tretiranje gender sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima - Dopuna Kodeksa za štampu", u Neumu. Pored članova Vijeća za štampu, učesnici seminara su gl. odg. urednici i novinari različitih medija iz BiH, Ombudsman za medije, predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava i Udruženja novinara u BiH. Zaključak seminara je potreba za dopunom Kodeksa za štampu, činjenicama koji se odnose na tretiranje rodno osjetljivih sadržaja, te upućivanja Preporuka novinarima o upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima. Seminar je dio projekta promoviranja gender sadržaja u medijima, održan u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH novinari", a finansijski podržan od UNDP i SHC.

  5. juli: Seminar za romske novinare i predstavnike romskih NGO-a u BiH
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu BiH održalo seminar za romske novinare i predstavnike romskih NGO-a u BiH. Direktorica Sekretarijata,  gđa Ljiljana Zurovac, upoznala ih je sa aktivnostima Vijeća za štampu, principima samoregulacije u štampanim medijima, žalbenom procedurom Vijeća, te Kodeksom za štampu BiH. Svim prisutnim podijeljeni su pisani materijali i posteri s Kodeksom za štampu i žalbenom pocedurom. Seminar podržan od SHC.

  29. juni: "Izvještavanje sa Suda o ratnim zločincima u BiH"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Učešće članova Vijeća za štampu BiH na konferenciji «Izvještavanje sa Suda o ratnim zločinima u BiH», koju je organizirala Balkanska istraživačka mreža BIRN BiH i Asocijacije izvještača sa Suda BiH. Predstavnici Vijeća za štampu su bili g. Mladen Bošnjak, gđa Vildana Selimbegović, gđica Senka Kurtović i gđa Ljiljana Zurovac, a u diskusiji konferencije učestvovali su i gđa Dunja Mijatović, direktorica za uređivanje RTV programa RAK-a, gđa Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/Udruge "BH novinari", g. Mehmed Halilović, Ombudsman za medije FBiH, te predstavnici Sudova u BiH. Razgovarano je o izvještavanju novinara sa sudova, posebno o izvještavanju o procesima optuženih za ratni/e zločin/e na Sudu za ratne zočine u BiH. Zaključak je konferencije - potreba usvajanja Preporuka za izvještače sa Sudova u BiH, i dopune člana 10 Kodeksa za štampu «Optuženi za krivična djela», koje će se odnositi na ova pitanja, posebno na zaštitu svjedoka u procesima. Realizacija će biti sprovedena u saradnji sa BH Vijećem za štampu, uz financijsku pomoć fonadacije Konrad Adenauer.

  23. juni: "Okrugli sto o medijima"
  Mostar, BiH (FBiH)

  Aktivno učešće Vijeća za štampu na "Okruglom stolu o medijima" , održanom u Media Centru, Sarajevo. Direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu, gđa Ljiljana Zurovac, učestvovala u radu ovog skupa.

  6. juni: "Radionica o izbornom izvještavanju"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Aktivno učešće Vijeća za štampu u "Radionici o izbornom izvještavanju", održanoj u Parlamentarnoj skupštini BiH. Direktorica Sekretarijata Vijeća, gđa Ljiljana Zurovac, upoznala je novinare, izvještače iz Parlamenta, sa aktivnostima Vijeća za štampu i ulogom Vijeća u predstojećim Opštim izborima, te principima samoregulacije kao novog načina podizanja profesionalnih standarda u štampi BiH. Učesnici su bili novinari  iz cijele BiH. Održavanje radionice omogućila Misija OSCE-a u BiH.

  2-4. juni: "Media self-regulation in SEE"
  internacionalna konferencija, Opatija, Hrvatska

  Vijeće za štampu BiH aktivno učestvovalo u radu konferencije "Media self-regulation in SEE", u Opatiji. Direktorica Sekretarijata Vijeća, gđa Ljiljana Zurovac, prezentirala je bosansko-hercegovačka iskustva u primjeni i razvijanju samoregulacije štampanih medija, kao prva iskustva na tome polju u regionu jugoistočne Evrope, te prisutne upoznala sa aktuelnim aktivnostima Vijeća za štampu u nastojanjima uključivanja novinske industrije u osnivanje Vijeća na nivou države. Učenici su bili novinari i medijski experti i predstavnici medijskih centara iz JIE. Organizator je bio ICEJ, Istraživački centar za edukaciju novinara iz Opatije, uz podršku SEENPM, mreže za profesionalizaciju medija u JIE.

  23. maj: Seminar za studente Univerziteta u Mostaru
  Mostar, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu BiH održalo seminar za studente Odsjeka novinarstva Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru. Studenti upoznati sa samoregulacijom štampanih medija u BiH, Kodeksom za štampu i aktivnostima Vijeća za štampu u odnosu na javnost putem žalbene procedure. Predavači: g. Zvonimir Jukić, urednik magazina «Danas» i član Vijeća iz Mostara, docent Mr. Ivana Primorac, profesorica Etike na Odsjeku novinarstva Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru, i Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu. Održavanje seminara omogućili Odjel za demokratizaciju OSCE Misije u BiH, i SHC.

  18. maj: Seminar za studente Filozofskog fakulteta u Banja Luci
  Banja Luka, BiH (RS)

  Vijeće za štampu BiH održalo seminar za studente Odsjeka žurnalistike Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Studenti upoznati sa samoregulacijom štampanih medija u BiH, sa Kodeksom za štampu BiH, te s praktičnom primjenom samoregulacije u odnosu na regulaciju medija. Poseban dio seminara posvećen je primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH. Predavači: predsjedavajući Vijeća za štampu, prof.dr. Drago Branković, dekan Filozofkog fakulteta u Banja Luci, g. Dragan Jerinić, gl. odg. urednik dnevnog lista «Nezavisne novine» iz Banja Luke, g. Goran Mihajlović, zamjenik gl. urednika dnevnog lista «Glas Srpske», i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekratarijata Vijeća za štampu. Održavanje seminara omogućili Odjel za demokratizaciju OSCE Misije u BiH, i SHC.

  17. maj: Seminar za studente FPN Sarajevo
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu BiH održalo seminar za studente Odsjeka žurnalistike Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Studenti upoznati sa uspostavljanjem samoregulacije štampanih medija u BiH, Kodeksom za štampu, te s medijskom legislativom u BiH, s posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti od klevete. Predavači: zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća za štampu, g. Emir Habul, direktor vijesti javnog servisa «BH Radio 1», članica Vijeća, gđa Senka Kurtović, gl. odg. urednica dnevnog lista «Oslobođenje», prof.dr. Šemso Tucaković, šef Odsjeka za žurnalistiku Fakulteta Političkih nauka u Sarajevu, i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata VZŠ. Održavanje seminara omogućili Odjel za demokratizaciju OSCE Misije u BiH, i SHC.

  15. maj: Seminar za studente Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Tuzla, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu BiH održalo seminar za studente Odsjeka žurnalistike Filozofskog fakulteta u Tuzli. Program seminara je bio podijeljen u dva dijela: medijska legislativa u BiH, s posebnim akcentom na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o zašititi od klevete u BiH, te samoregulacija u uvjeti za uspostavu u postkomunističkim zemljama regiona, praktična iskustva BiH. Predavači: zamjenik Predsjedavajućeg Vijeća za štampu, g. Emir Habul, direktor vijesti javnog servisa «BH Radio 1», viši asistent na odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli, Docent Mr. Enes Osmančević, i gđa Ljiljana Zurovac, direktorica Sekretarijata VZŠ. Održavanje seminara omogućio Odjel za demokratizaciju OSCE Misije u BiH, i SHC.


  2005. godina

  20-21. oktobar: "Medijski dani u Frankfurtu na Odri"
  internacionalna konferencija, Frankfurt na Odri, Njemačka


  Aktivno učešće predstavnice Vijeća za štampu BiH, dikrektorice Sekretarijata, gđe Ljiljane Zurovac, na konferenciji o medijima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi «Medijski dani u Frankfrutu/naOdri», organizovanoj od njemačkog Vijeća za štampu, u Frankfurtu na Odri. Učesnici konferencije bili su predstavnici medija, Vijeća za štampu i medijskih centara iz svih zemalja JIE, bivših sovjetskih republika i Evropske Unije, govoreći o stanju medijskih sloboda u svojim zemljama. U svome izlaganju, direktorica Sekretarijata Vijeća za štampu, prisutne je upoznala sa trenutnim stanjem u Vijeću za štampu BiH, te planovima Vijeća za prevazilaženje krize nastale tokom ljeta 2005. Posebno je interesovanje predstavnika evropskih Vijeća za štampu bilo za novu Strategiju Vijeća, reorganizaciju i planove o potpunom uspostavljanju sa expertima iz BiH, uz financijsku podršku iz domaćih izvora. Dobro upoznati s problemima s kojima se Vijeća za štampu BiH susrelo tokom proteklih mjeseci, učesnici konferencije dali su svu podršku oporavku i budućoj uspostavi Vijeća na nivou države BiH, kao neodvojivom dijelu bosansko-hercegovačke novinske industrije.

  28 - 30. septembar: Sedma redovna sjednica Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Evrope"
  internacionalna sjednica, Luxemburg

  Predstavnica Vijeća za štampu BiH, gđica Edisa Šikalo, službenica za žalbe, učestvovala na sedmoj redovnoj sjednici AIPCE-a (Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope) u Luxemburgu. Prisutne je upoznala sa poteškoćama kroz koje tenutno Vijeće za štampu BiH prolazi, izazvanim finansijskim problemima i iznendanim napuštanjem Vijeća bivšeg direktora Sekretarijata, te o imenovanju prvog predsjedavajućeg Vijeća za štampu iz BiH, koji je zamjenio dotadašnjeg međunarodnog predsjedavajućeg iz PCC Velike Britanije, prof. Roberta Pinkera i planovima za oporavak Vijeća. Učešće na sjednici finansijski omugućilo Vijeće Evrope, uz organizacijsku pomoć Komisije za žalbe na štampu Velike Britanije.

  17-18. maj

  Vijeće za štampu za učestvovalo na seminaru za studente žurnalistike u BiH pod nazivom "Novinarska etika između normativnog i stvarnog", organizovanog od strane OSCE Misije u BiH i Internewsa BiH. Prezentirane aktivnosti Vijeća za štampu BiH, te Kodeks za štampu, putem praktičnih primjera. Podijeljeni printani materijali Vijeća za štampu studentima, te dostavljeni na nekoliko fakulteta novinarstva iz BiH. Predavači: gđica Senka Kurtović, glavna i odgovorna urednica "Oslobođenja", gđa Dunja Mijatović, direktorica Odjela za programsko uređivanje Regulatorne Agencije za komunikacije RAK, prof.dr. Besim Spahić, profesor na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i g. Nermin Durmo, direktor Sekretarijata Vijeća za štampu.

  12. maj

  Conference call u organizaciji Švedskog helsinškog komiteta s ciljem razmatranja daljeg finansiranja Vijeća za štampu BiH. Učesnici predstavnici međunarodnih donatora (Švedski helsinški komitet, Press Now, Chemonics, Open Society Institute) i Vijeća za štampu BiH (Direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo, međunarodni predsjedavajući, prof. Robert Pinker i savjetnik predsjedavajućeg, g. Dieter Loraine). Donatori uslovili dalje finansiranje potpisivanjem dokumenta u kojem su navedeni svi koraci koje je potrebno ispuniti u kratkom periodu (Strategija, Statut, finansijska pomoć od domaćih izvora).

  9. maj

  Vijeće za štampu BiH, Udruženje/Udruga "BH novinari" i Studio 88, organizovali radni sastanak/okrugli sto na temu "Kodeks za štampu i jezik u medijima". Skupu prisustvovali novinari i urednici iz BiH, te predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija. Razmotren dosadašnji rad Vijeća za štampu i novinarskih organizacija, te razmotrena buduća saradnja i pomoć koja je neophodna za nastavak rada ovih tijela. Održavanje okruglog stola omogućila organizacija Chemonics.

  7. februar

  Direktor Sekretarijata Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo, učestvovao na seminaru "Sudstvo i mediji" u organizaciji Udruženja sudija/sudaca u FBiH. Razgovarano o samoregulaciji štampanih medija, medijaciji kao jednom od načina rješavanja prigovora i budućoj saradnji Vijeća za štampu BiH i pravosudnih organa.


  2004. godina

  10. decembar

  Vijeće za štampu BiH, u saradnji sa IWPR, Švedskim helsinškim komitetom i Vijećem Evrope, organizovalo regionalnu konferenciju na temu "Štampa, etika i samoregulacija", u Sarajevu. Pored gostiju uvodničara iz zemlje, konferenciji prisustvovali i eksperti iz Velike Britanije, Švedske, Slovenije, Hrvatske, Kosova, Srbije i Crne Gore. Razmjenjena iskustva o regulaciji medija u BiH i inostranstvu.

  7-8 oktobar

  Predstavnik Vijeća za štampu BiH, direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo, aktivno učestvovao na šestoj sjednici Alijanse nazavisnih vijeća za štampu Evrope AIPCE održanoj na Kipru. Prezentirane aktivnosti BH Vijeća za štampu za prethodnu godinu i stanje u bosansko-hercegovačkim printanim medijima. Učešće na sjednici omogućio Open Society Institute OSI.

  septembar

  Vijeće za štampu BiH aktivno učestvovalo na seminaru  "Statutarna regulacija, samoregulacija i primjena novinarskih kodeksa", održanog u Neumu. Ispred BH Vijeća za štampu seminaru prisustvovali direktor Sekretarijata Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo i službenica za žalbe, gđica Edisa Šikalo, koji su prezentirali ulogu i aktivnosti BH Vijeća za štampu, te načine ulaganja prigovora i donošenje odluka Vijeća. Seminar u organizaciji Media Plan Instituta iz Sarajeva.

  26. juni

  Aktivna participacija predstavnika Vijeća za štampu, g. Nermina Durme, Dijalog sastanku direktora i glavnih urednika iz Bosne i Hercegovine, u Neumu. Skup realizovala organizacija SEEMO.

  25. juni

  Direktor Sekretarijata Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo, uvodničar na temu "samoregulacija štampanih medija" u okviru seminara za mlade novinare. Seminar održan u Neumu u organizaciji "Linije za pomoć novinarima".

  6-13. juni

  Članovi/ice Vijeća za štampu, Mr Amra Zulfikarpašić, gđa Vildana Selimbegović, g. Emir Habul, g. Mladen Bošnjak i prof. Fadil Ademović, predstavnici Sekretarijata, g. Nermin Durmo i gđica Edisa Šikalo, i Ombudsman za medije FBiH, g. Mehmed Halilović, prisustvovali programu usavršavanja pod nazivom "Institucionalno jačanje Vijeća za štampu BiH", u Švedskoj. Prisutni imali priliku upoznati se sa sistemom samoregulacije štampanih medija u Švedskoj, razmijeniti iskustva sa kolegama iz Švedskih štampanih medija i Vijeća za štampu, te posjetiti najtiražnije medije iz ove zemlje. Program finansirali USAID i organizacija World Learning, dok je organizator projekta bila švedska međunarodna organizacija za razvoj SALA IDA.

  4. mart

  Vijeće za štampu BiH, u saradnji sa Institutom za izvještavanje o ratu i miru BiH, Uredom za odnose s a javnošću Američke ambasade i Britanskom ambasadom, organizovalo konferenciju "Sloboda medija - zamka i izazov", u Sarajevu. Konferenciji prisustvovali novinari i urednici štampanih i elektronskih medija, te predstavnici brojnih organizacija, domaćih i međunarodnih. Održavanje seminara omogućile Američka i Britanska ambasada u Sarajevu.

  21. februar

  Aktivno učešće predstavnika Vijeća za štampu na okruglom stolu "Mediji, faktor pomirenja u regionu", održanom u Mostaru u organizaciji Studia 88 i ambasade S.A.D. Ispred BH Vijeća za štampu, okruglom stolu prisustvovali predsjedavajući Vijeća, prof. Robert Pinker, i direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo.


  2003. godina

  27. oktobar - 1. novembar

  Predstavnici Vijeća za štampu - direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo, Službenica za žalbe, gđica Edisa Šikalo i Savjetnik predsjedavajućeg Vijeća za štampu, g. Dieter Loraine, prisustvovali  redovnom sastanku Komisije za žalbe na štampu Velike Britanije, u Londonu. Komisija za žalbe na štampu Velike Britanije organizovala trodnevni trening za predstavnike Sekretarijata gdje su, pored upoznavanja sa svakodnevnim radom Žalbene komisije i načinom rješavanja prigovora, predstavnici Vijeća za štampu imali priliku susresti se sa predstavnicima Vijeća za štampu Ukrajine i službenikom za žalbe tabloida "SUN".

  24. oktobar

  Prestavnici Vijeća za štampu BiH, direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo i Menadžerica za medije i informisanje javnosti, gđa Edina Hawton, prezentirali aktivnosti Vijeća za štampu na redovnom sastanku glasnogovornika OSCE-a u
  Sarajevu.

  10. oktobar

  Vijeće za štampu, organizovalo konferenciju na temu "Štampa i samoregulacija", u Sarajevu.  Sjednici prisustvovali novinari i urednici iz BiH, te predstavnici Vijeća Evrope iz inostranstva. Održavanje konferencije omogućili Ured za odnose sa javnošću ambasade SAD-a u BiH i Vijeće Evrope.

  2 - 3. oktobar

  Aktivno učešće predstavnika Vijeća za štampu, g. Nermina Durme i gđe Edine Hawton, na konferenciji i regionalnoj radionici na temu "Sloboda pristupa informacijama",  u organizaciji ABA/CEELI i Cspi.

  11-12. septembar

  Prestavnik Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo, prisustvovao redovnom sastanku AIPCE-a (Alijansa međunarodnih vijeća za štampu u Evropi) u Štokholmu. Prezentirane aktivnosti Vijeća za štampu u prethodnoj godini, te izazovi sa kojima se Vijeće susreće u svakodnevnom radu.

  26. avgust

  Prestavnici Vijeća za štampu održali predavanju o ulozi i značaju Vijeća za štampu, u Mostaru. Predstavnici Vijeća -  direktor Sekretarijata, g. Nermin Durmo, i Menadžerica za medije i informisanje javnosti, gđa Edina Hawton. Predavanje organizovano od strane Nansen Dialog Centra.

  24-25. juni

  Vijeće za štampu organiziralo dvodnevni seminar i okrugli sto na temu "Samoregulacija  štampe" u Sarajevu. Seminaru i okruglom stolu prisustvovali članovi Vijeća i urednici štampanih medija u BiH, kao i gosti govornici iz Francuske, Švedske i Slovenije. Razmjenjena iskustva u samoregulaciji štampanih medija i kroz praktične primjere ukazano na najčešće kršenje etičkih normi. Održavanje seminara i okruglog stola omogućilo Vijeće Evrope.


  2002. godina

  15-16. mart

  BH Vijeće za štampu realizovalo seminar na temu "Etika u finansijskom izvještavanju", u Sarajevu. Seminaru prisutvovali novinari iz BiH čija uža specijalnost se odnosi na izvještavanje o privrednim temama. Seminar održan pod pokroviteljstvom organizacije Konrad Adenauer Stiftung.

  1-3. mart

  Članovi Vijeća za štampu i predstavnici Sekretarijata prisustvovali seminaru/treningu za članove Vijeća za štampu, održanom u Talinnu, Estonija. Seminar omogućilo Vijeće za štampu Estonije, uz pomoć Vlade Estonije. Članovi Vijeća ramijenili iskustva sa kolegama iz Estonije, i kroz praktične primjere upoznali način rada Vijeća za štampu Estonije.


  2001. godina

  mart

  Članovi Vijeća za štampu BiH aktivno učestvuju u radionici na temu "Odgovornost
  medija" u Sarajevu, koju sponzorira Vijeće Evrope.


  2000. godina

  mart

  OSCE/IMC konferencija o samoregulaciji. U anketi novinara, preko 80% od njih u potpunosti podržava osnivanje nezavisnog Vijeća za štampu. Na konferenciji također učestvuju i eksperti iz britanske Komisije za žalbe na štampu (Press Complaint Commission), Evropske unije i Vijeća za štampu iz Estonije.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.