Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminari i konferencije - 2007. godina

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  Hronologija
  SEMINARI I KONFERENCIJE

  2007. godina


  2-4. decembra: Regionalna konferencija u Skoplju
  internacionalna konferencija, Skoplje, Makedonija

  Održana regionalna konferencija o uspostavljanju samoregulacije na teritoriju Jugoistočne Evrope i Balkana, u Sopju, Makedonija. Ispred Vijeća za štampu u BiH na konferenciji aktivno učestvovale Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac i stručna saradnica za medije u Vijeću za štampu u BiH, gđa Isabella Kurkowski. Predstavnice Vijeća za štampu u BiH su predstavile rad ovoga tijela,  način uspostave samoregulacije na ovom području, te prednosti koje samoregulacija nudi novinarima i građanima. 

  28. novembar: Zajednička sesija studenata iz BiH
  Parlamentarna Skupština BiH, Sarajevo, BiH (FBiH)

  Zajednička sesija studenata novinarstva iz BiH održana u Parlamentarnoj Skupštini BiH. Ispred Parlamentarne Skupštine BiH, studentima se obratio g. Zlatko Vukmirović, rukovodilac Sektora za odnose sa javnošću, koji je studente upoznao kako funkcioniraju određeni uredi i institucije Parlamenta BiH.
  O ulozi medija kao "četvrte sile u demokratskom društvu" govorio je šef OSCE Misije u BiH, ambasador Douglas Davidson, naglasivši da su "slobodni i neovisni mediji esencijalni dio svake prave demokracije".
  Ova posjeta Parlamentarnoj Skupštini BiH organizovana je u saradnji sa OSCE Misijom u BiH, kao nastavak ranije održanih radionica za studente novinarstva iz Mostara, Tuzle, Banja Luke i Sarajeva.

  7-21. novembra: Radionice za studente novinarstva u BiH
  Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo, BiH (FBiH i RS)

  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Odjelom za demokratizaciju OSCE Misije u BiH održalo praktične radionice s studentima novinarstva na fakultetima u Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radionica bio je razumijevanje praktične primjene Kodeksa za štampu na primjerima pisanja štampe i pristiglih žalbi građana.
  Radionice održane 7. novembra u Mostaru,  8. novembra u Tuzli, 9. novembra u Banja Luci i 21. novembra u Sarajevu.
  Donacija OSCE Misije u BiH u iznosu od 1.420 KM, dok će ostatak troškova pokriti direktno OSCE. 

  24. oktobar: Konferencija "Promocija GAP - planovi za realizaciju"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu BiH je aktivno učestvovalo u kreiranju poglavlja 8 Gender Akcionog plana BiH, koji je u septembru 2006. godine usvojen od Vijeća ministara. Ova je konferencija organizirana od strane vladinih gender centara sa NVO, u cilju planova za realizaciju predviđenih aktivnosti, te o načinima apliciranja na pozivne tendere po ovim pitanjima, koja će biti na raspolaganju u naredne tri godine.

  18-19. oktobra: Radionica za pripadnike queer populacije
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu, Ljiljana Zurovac, aktivno učestvovala u Radionici za pripadnike queer populacije. Radionica upriličena sa ciljem razumijevanje slobode medija kroz poznavanje Kodeksa za štampu, posebno članova 4 i 4a Kodeksa, te upoznavanja sa žalbenom procedurom Vijeća za štampu. Učesnici su bili članovi Udružena Q i pripadnici queer populacije iz BiH, Srbije i Hrvatske.

  4-7. oktobra: Forum China-Europe Dialogue
  internacionalna konferencija, Lille, Francuska i Bruxelles, Belgija

  Vijeće za štampu pozvano da, kao role-model dobrog rada u jednoj post-komunističkoj zemlji, bude aktivni učesnik i izlagač o uspostavi i razvoju medijske samoregulacije u zemljama na početku razvoja demokracije. Iskustva Vijeća za štampu u BiH se u europskim zemljama uzimaju kao primjer načina prevazilaženja teškoća u uspostavi samoregulacije u zemljama gdje je ona ranije bila potpuno nepoznata. Izvršna direktorica Vijeća za štampu, Ljiljana Zurovac, upoznala kolege iz Evrope i Azije sa aktivnostima Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, te izazovima koji su pratili proces uspostave samoregulacije u BiH.

  28-29. septembra: Konferencija "Mediji i sudovi"
  Banja Vrućica, Teslić, BiH (RS)

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac, aktivno učestvovala u radu konferencije "Mediji i sudovi" održanoj u Banja Vrućici kod Teslića, u organizaciji Udruženja sudija RS. Akcenat dijaloga bio je na primjeni Zakona o zaštiti od klevete u RS. Vijeće za štampu je pozvano da predstavi ciljeve izmjena i dopuna ovog Zakona, te da predstavi sudijama prednosti korištenja Kodeksa za štampu, kao dobrog pomoćnog sredstva u donošenju odluka po ovom Zakonu i boljem razumijevanju slobode medija i slobode novinarskog izvještavanja.

  15-18. septembra: AIPCE - Alijansa nezavisnih Vijeća za štampu Evrope
  internacionalna konferencija, Edinburg, Škotska U.K.

  Predstavnici Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Izvršna direktorica, Ljiljana Zurovac, i član Upravnog odbora, Dario Novalić, aktivno učestvovali u programu 9. godišnje Skupštine Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope (Alliance of Independent Press Councils of Europe), održane u Edinburgu, Škotska, U.K. Predstavnici Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini su upoznali kolege učesnike sa aktivnostima Vijeća u posljednjih godinu dana, sa akcentom na osnivanju jedinstvenog Vijeća za štampu na nivou države Bosne i Hercegovine. Zajednički rad novinskih izdavača iz raznih dijelova zemlje, na osnivanju jedinstvenog Vijeća za štampu za cijelu državu, posebno je zadivio kolege iz europskih Vijeća, koji su dobro upoznati sa entitetskim i svim drugim podjelama u Bosni i Hercegovini. Na Skupštini je, između ostalog rečeno da "...prevazilaženje problema i odluka novinskih izdavača iz cijele BiH koji su, uz novinare, decembra 2006. osnovali Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini treba biti role-model po kojem bi susjedne zemlje regiona Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe trebalo da pristupe osnivanju svojih samoregulacijskih tijela za medije".
  Na 9. Skupštini AIPCE-a bio je prisutno 17 zemalja iz Evrope i, kao gosti, sedam predstavnika Vijeća za štampu iz svijeta, te predstavnici Evropske komisije iz Brisela. Skupštinu je otvorio Rt Hon Alex Salmond, premijer Škotske.
  Učešće predstavnika Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini omogućili su OSI -Open Society Institute i Press Complaints Commission of U.K - Komisija za žalbe na štampu U.K. (4.514,06 KM), Central Profit Banka i Zagrebačka Banka iz Sarajeva, članice UniCredit Grupe (3.000 KM) i Vijeće ministara BiH (5.000 KM).

  7. septembar: "Otvorena debata o mogućnostima uspostave Saveta za štampu u Srbiji"
  internacionalna konferencija, Beograd, Srbija

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac, aktivno učestvovala u radu konferencije organizovane povodom formiranja Saveta za štampu u Srbiji. Kao predstavnica Bosne i Hercegovine, prve zemlje u regiji Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana koja je uspješno osnovala Vijeće za štampu i gdje se proces samoregulacije primjenjuje već dugi niz godina, gđa Zurovac je učesnike upoznala sa svim prednostima koje nosi samoregulacija, te problemima sa kojima se Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini susretalo u prvim danima postojanja, te trenutnom situacijom u ovome tijelu. Također, predstavnici Presserat-a iz Njemačke su govorili o svojim iskustvima u uspostavi samoregulacije koja, o ovoj zemlji, djeluje već pedeset godina. Konferencija u organizaciji Media Centra iz Beograda.

  10. juli: Info sastanak, radionica za lidere romskih zajednica u BiH
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac, učestvovala u info sastanku i radionici za lidere romskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Učesnicima radionice predstavljeni Kodeks za štampu BiH i žalbena procedura Vijeća za štampu, te pojašnjeni osnovni principi samoregulacije u štampi.

  5-6. juli: "Primjena Zakona o zaštiti od klevete"
  Neum, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje/Udruga "BH novinari" organizovali su Konferenciju o temi "Primjena Zakona o zaštiti od klevete u BiH - sudska praksa, medijske slobode, odgovorno novinarstvo", s ciljem procjene uticaja Zakona o zaštiti od klevete na medijske slobode i demokratizaciju bh.društva. Također, namjera je bila definisati ograničenja i teškoće u primjeni ovoga Zakona, te predložiti moguće izmjene/poboljšanja Zakona.
  Na konferenciji su učestvovali urednici, novinari i predstavnici novinskih kuća, te sudije i advokati iz cijele Bosne i Hercegovine. Nakon konferencije bit će štampan Priručnik za novinare i sudije u kojem će biti sadržane analize primjene Zakona o zaštiti od klevete, izlaganja na konferenciji i najzanimljivije diskusije kao i izvodi iz prakse Suda za ljudska prava u Strazburu. U okviru priručnika bit će štampan i rječnik termina sadržanih u Zakonu i etičkim standardima za medije, kao i onih koji se koriste u pravosudnoj praksi u BiH.

  19-20. juni: "Politika i mediji"
  internacionalna konferencija, Sarajevo, BiH (FBiH)

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini (izvršna direktorica Ljiljana Zurovac), aktivno učetsvovala u radu dvodnevne konferencije "Politika i mediji", koju je organiziralo Britansko Vijeće iz Sarajeva. Učesnici su bili iz Srbije, Hrvatske i BiH, a predavači iz Velike Britanije i Srbije.

  14. juni: "Ravnopravnost spolova i mediji"
  Sarajevo, BiH (BiH)

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac, aktivno učestvovala u radu konferencije "Ravnopravnost spolova i mediji", održanoj u Parlamentarnoj Skupštini BiH u Sarajevu. Na konferenciji su predstavljeni Kodeks za štampu BiH i Preporuke za medije, usvojene tokom 2006. godine, koje obuhvataju i preporuke o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima Bosne i Hercegovine. Također, prisutni su upoznati sa principima samoregulacije u štampi i njene važnosti za zaštitu slobode medija i slobode govora. 

  7-10. juni: "Samoregulacija u medijima, europska iskustva"
  internacionalna konferencija, Budimpešta, Mađarska

  Centar za nezavisno novinarstvo iz Budimpešte (ICJ), organizovao je dvodnevnu konferenciju "Samoregulacija u medijima, europska iskustva". Pored mnogih novinara iz Mađarske, konferenciji su prisustvovali predstavnici Vijeća za štampu iz Velike Britanije, Njemačke, Holandije, Bugarske, Litvanije i Bosne i Hrecegovine, te predstavnik Vijeća za štampu u osnivanju, iz Republike Hrvatske. Ova je konferencija organizovana s ciljem razmjene iskustava o djelovanju Vijeća, unutrašnjoj organizaciji i načinu rada, kako bi kolege iz Mađarske dobili što više informacija prije uspostavljanja mađarskog samoregulacijskog tijela, čije se osnivanje planira u skoro vrijeme. Posebno su zanimljiva bila iskustva BiH i Bugarske, i način uspostave samoregulacije u postkomunističkim zemljama. Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac, govorila je o uspostavi jedinstvenog samoregulacijskog tijela u državi podijeljenoj entitetima i manjim kantonalnim jedinicama i jednim Distriktom. Više o konferenciji na stranici ICJ, www.cij.hu

  23. maj: "Mediji u službi promicanja istine, pravde, mira i solidarnosti"
  internacionalna konfernecija, Banja Luka, BiH (RS)

  Aktivna participacija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u radu biskupske konferencije "Mediji u službi promicanja istine, pravde, mira i solidarnosti", održane u Banja Luci. Učesnici su bili novinari, glavni odgovorni urednici i direktori medija iz BiH i Hrvatske, te predstavnici konzulata Republike Hrvatske i Vrhbosanske nadbiskupije BiH. Uvodničari su bili Borka Rudić, generalna tajnica Udruženje BH novinari iz Sarajeva, politička analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke i Pejo Gašparević, viši dopisnik agencije HINA iz Mostara. O ulozi Vijeća za štampu u kontekstu teme konferencije, govorila je izvršna direktorica Vijeća, Ljiljana Zurovac.

  17. maj: "Odnosi sudova i medija u RS i objektivno informisanje"
  Banja Luka, BiH (RS)

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje sudija RS održali okrugli sto na temu "Odnosi sudova i medija u RS i objektivno informisanje", u Banja Luci. Ova je konferencija uslijedila kao pozitivan odgovor na poziv upućen tokom martovskih konferencija, za aktivnu saradnju na uzdizanju profesionalnih standarda medijskog izvještavanja sa sudova odgovornog odnosa sudova prema javnom interesu dobijanja pravovremene i tačne informacije. Konferenciju je organizovao predsjednik udruženja sudija RS, predsjednik Osnovnog suda Doboj, sudija Mladen Ružojčić. Na konferenciji su učestvovali predsjednici sudova iz Republike Srpske, te novinari štampanih i elektronskih medija iz RS. Uvodničari, sudija Ružojčić i izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, Ljiljana Zurovac.

  16. maj: "Mala škola novinarstva za radio novinare"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Dio trodnevne škole novinarstva za mlade radio novinare u Media Centru Sarajevo, posvećen je edukaciji o medijskoj legislativi, posebno samoregulaciji u medijima i principima rada Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Predavač, Ljiljana Zurovac, izvršna drektorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

  20. april: "Iskustva primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Druga konferencija o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u bh entitetima, organizovana je saradnjom Lex International iz Banja Luke i Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Dijalog o prednostima i manama primjene Zakona u praksi, započet u Banja Luci decembra 2006. nastavljen je sa sudijama i advokatima u Sarajevu. Prisutno je bilo 35 sudija i advokata iz FBiH i RS, te predstavnika Ministarstva pravde FBiH. Prednost je ove konferencije što je većina prisutnih imala u svojoj praksi tužbe po ovome Zakonu, te su konkretni primjeri problema rješavanja pojedinih slučajeva bili dobar šlagvort za definisanje potencijalnih izmjena i dopuna ovoga Zakona.
  Moderator: advokat Goran Bubić iz Banja Luke, uvodničari Milan Srdić, sudija Ustavnog suda BiH, Nevenka Mitrić, predsjednica Osnovnog suda u Banja Luci i Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

  3. mart: "Analiza kvalitete medija u BiH"
  Sarajevo, BiH (FBiH)

  Okrugli sto s temom "Analiza kvalitete medija", organizovan je od Istraživačkog odjela Media Centra Sarajevo. Učesnici su bili gl. odg. urednici javnog RTV servisa i komercijalnih RTV, vlasnici štampanih medija, te predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije RAK, Udruženje/udruge BH novinara i Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini: Ljiljana Zurovac, Borka Rudić, Dunja Mijatović, Dario Novalić, Mira Močević, Mehmed Agović, Amer Džihana, i drugi. Prisutni su ocjenjivali rad i kvalitetu medija, kao i generalno stanje slobode medija i rezultate sprovedbe medijske legislative u BiH. Rezultati dati od stručnjaka, uvršteni su kao dio redove godišnje analize stanja u medijima BiH, koje Istraživački cetar redovno radi.

  15-28. mart: "Sudovi u BiH i odgovornost medija"
  Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Bijeljina, BiH (FBiH i RS)

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini uspješno realizovalo 4 konferencije pod nazivom "Sudovi u BiH i odgovornost medija": Mostar 15. mart; Sarajevo 22. mart; Banja Luka 28. mart i Bijeljina 29. Mart.
  Konferencije su bile završnica Projekta započetog u oktobru 2006. godine: Dopune Kodeksa za štampu BiH i usvajanje Preporuka za medijske izvještače sa sudova u BiH.  Promocija usvojenih dopuna i preporuka putem ovih konferencija okupila je u zajedničkom dijalogu novinare i prestavnike sudova i pravosuđa- Cilj je bio poboljšanje saradnje između medija i sudova, s krajnjim ciljem unaprjeđenja pravovremenog i tačnog izvještavanja javnosti o radu sudova. Također je u toku konferencija dio rasprave bio posvećen obostranom interesu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od klevete u entitetima BiH.
  Ovim je koferencijama prethodilo štampanje novih knjižica "Kodeksa za štampu", s usvojenim Preporukama. Pored 13 panelista i moderatora, u diskusiji je učestvovalo 40 predstavnika štampanih i elektronskih medija i medijskih organizacija, kao i 12 predstavnika sudstva i pravosuđa iz BiH. Zaključci četiri konferencije su pokazale da postoje istovjetne potrebe za unapređenjem odnosa između sudova i medijima, u zajedničkom interesu ostvarivanja prava građana na tačnu i pravovremenu informaciju o radu sudova.
  Finansijski podržano: Fondacija Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu. Iznos donacije: 11.880 KM.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.