Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vijeće za štampu u BiH na 10. skupštini AIPCE u Berlinu - Berlin, 23.10.2008.

  23.10.2008.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BIH NA 10. SKUPŠTINI AIPCE U BERLINU
  održanoj od 23. do 26. oktobra 2008


  Članice Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe ocijenili rad Vijeća za štampu u BiH veoma značajnim za razvoj medijske samoregulacije u regionu

  Potpisan Memorandum o suradnji sa Samoregulacijskim tijelima susjednih zemalja  Na 10. Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe u Berlinu, održanoj od 23.-26. oktobra o.g. u organizaciji njemačkog Vijeća za štampu (Deutscher Presserat), učestvovalo je 25 zemalja članica. U toku rada Skupštine predstavljeni su godišnji izvještaji svih članica, te se intenzivno radilo na usaglašavanju etičkih standarda Kodeksa za štampu i principa rješavanja žalbi građana na neprofesionalno novinsko izvještavanje. Također je vođena rasprava o novim tehnologijama i načinima etičkog uređivanja interneta i internetskih izdanja. Vijeće za štampu u BiH predstavljali su generalni menadžer “Dnevnog lista” Ismet Brković, direktor magazina “Slobodna Bosna” Erbein Rešidbegović, direktor magazina “Start” Dario Novalić i izvršna dirketorica Ljiljana Zurovac. Članovi AIPCE su izvještaj o radu bh Vijeća ocijenili izuzetno uspješnim, posebno u promicanju novinarskih etičkih standarda kroz edukacijske programe za studente novinarstva i za sudije, u kontekstu primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. Također je naglašena važna uloga Vijeća za štampu u BiH za razvoj medijske samoregulacije u regionu.
  U toku trajanja Skupšine, Vijeće za štampu u BiH je potpisalo Memorandum o suradnji sa Samoregulacjskim tijelima susjednih zemalja, a u cilju što kvalitetnijeg monitoringa štampe koja se redovito distribuira u zemljama istog jezičkog područja iz regiona.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.