Fokus grupa za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH - Banja Luka, 14. i 15.4.2011.

Štampa

15.04.2011.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini održalo

FOKUS GRUPU
za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH

Banja Luka, 14-15.04.2011.

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, uz idejnu i finansijsku podršku Civil Rights Defenders organizacije CRD, radi na realizaciji aktivnosti za draft Indikatora za procjenu medijskih sloboda u BiH. Tim povodom održana je Fokus grupa u Banja Luci, 14-15.04.2011. godine, kojoj je prisustvovalo dvadeset osoba, različih profesija, novinari, političari, NGO, sudije i univerzitetski profesori. Također je urađeno i nekoliko individualnih intervjua.

Ova se analiza radi po Indikatorima datim od Vijeća Europe, s preporukom parlamentima država članica Vijeća Europe da treba svake godine obnavljati sliku medijskih sloboda radi njenog unapređenja. Metoda rada za dobijanje finalne slike je putem analiza medijskih i pravnih sručnjaka (medijska legislativa, regulacija i samoregulacija medija), putem intervjua sa vlasnicima medija i novinarima, političarima, predstavnicima vlada u BiH, te putem nekoliko fokus grupa u BiH, sa učesnicima iz različitih profesionalnih grupa, građanima i predstavnicima NGOa.