Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Radionica za bh. novinare: Demistificiranje izvještavanja o EU integracijama - Fojnica, 08. i 09.09.2011.

  14.09.2011.

  Radionica za bh. novinare
  četvrtak- petak, 8-9. septembra 2011.
  hotel Aquareumal, Fojnica

  DEMISTIFICIRANJE IZVJEŠTAVANJA O EU INTEGRACIJAMA

  Izvori informisanja
  Etika i Sloboda izvještavanja
  Zaštita podataka


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je, u saradnji sa EUPM, organiziralo Radionicu za novinare i urednike bosanskohercegovačkih štampanih, elektronskih i on-line medija „Demistificiranje izvještavanja o EU Integracijama“ – Izvori informisanja, Etika i Sloboda izvještavanja i Zaštita podataka. Radionica je održana u Fojnici, hotel Aquareumal, u četvrtak i petak, 8-9. septembra 2011. godine.

  Namjera organizatora bila je pružiti učesnicima više informacija o različitim segmentima EU integracija, radi unaprijeđenja profesionalnog izvještavanja novinara o specifičnim tema koje se tiču BiH. Kroz izuzetno zanimljiva predavanja stručnjaka iz BiH i EU, učesnici su imali priliku saznati šta sve očekuje Bosnu i Hercegovinu u procesu pridruživanja EU, te koliki napredak je BiH do sada ostvarila na tom putu.

  Uvodnu riječ imao je pukovnik Domenico Paterna, zamjenik šefa Misije EUPM, koji je naglasio važnost ovog seminara u predstavljanju rada različitih lokalnih i međunarodnih tijela koja se bave EU integracijama u BiH, podcrtavajući važnost policijskih tijela i njihove borbe protiv korupcije, kao i saradnje svih relevantnih institucija u tom procesu, s ovrtom na važnu ulogu medija u informiranju javnosti.

  Godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu pridruživanja EU, sa naglaskom na poglavlja 23 i 24 Acquis Communautairea - pravne stečevine EU, učesnicima je predstavila Gđa Elisabet Tomasinec, politička savjetnica u Odjelu za politiku, ekonomiju i informiranje EU Delegacije u Bosni i Hercegovini. Širu informaciju o Evropskoj Uniji i važnosti priključenja Bosne i Hercegovine ovoj zajednici prezentirao je g. Adnan Huskić, predavač na Odsjeku političke nauke i međunarodi odnosi fakulteta Sarajevska škola nauke i tehnologije – Sarajevo School of Science and Technology.

  Poseban osvrt radionice bio je na mehanizmima provođenja zakona u zemljama EU, te koracima koje je Bosna i Hercegovina poduzela po pitanju sigurnosti i bezbjednosti u zemlji. O trenutnom stanju u BiH govorili su g. Bakir Dautbašić, sekretar Ministarstva sigurnosti BiH, te g. Ivica Bošnjak, komandir Jedinice za osiguranje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i rezidencija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

  Gđa Nedžmija Kukričar, viša stručna saradnica po prigovoru Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, drugog dana radionice prezentirala je rad ove Agencije i kroz interesantne primjere iz prakse učesnicima pojasnila Zakon o zaštiti ličnih podataka i važnost pravilne primjene i provođenja ovog zakona koji se tiče svih građana BiH.

  Zanimljiva i korisna predavanja, praćena diskusijom učesnika, kao i pozitivne ocjene učesnika radionice, razlog su za ponovno organiziranje sličnog događaja, gdje će fokus biti na temi demistificiranja EU pretpristupne pomoći, odnosno načinu funkcionisanja finansiranja od strane EU.

  Radionici je prisustvovalo sedamnaest novinara iz bh. štampanih, elektronskih i on-line medija: TV Kantona Sarajevo, agencija ONASA, Studio 88, Radio Q Visoko, portal Tip.ba, dnevni listovi „Press RS“, „Fokus“ i „Oslobođenje“, Radio FBiH, Radio M, agencija SRNA, ATV, Radio Brčko i Omladinska novinska asocijacija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.