Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Konferencija u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH - Sarajevo, 14.10.2011.

  14.10.2011.

   Konferencija „SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA VEZANIM ZA RAD TUŽILACA/ODNOSI SA MEDIJIMA I NVO" 

  Vijeće za štampu u BiH prisustvovalo Konferenciji u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u okviru projekta „Podrška pravosuđu u BiH -Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“

  Sarajevo, 14.10.2011. godine

   

  Vijeće za štampu u BiH je prihvatilo poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za učešće na Konferenciji „Sloboda pristupa informacijama vezanim za rad tužilaca/odnosi sa medijima i NVO“, koja je održana 14.10.2011. godine u Sarajevu, u okviru Projekta „Podrška pravosuđu u BiH -Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”. Konferenciji su, pored Vijeća za štampu u BiH, prisustvovali i predstavnici tužilaštava u BiH, Ministarstava unutrašnjih poslova iz Federacije BiH i RS, advokatskih komora FBiH i RS, udruženja novinara iz BiH, kao i međunarodnih organizacija.

  Konferencija je održana u okviru kratkoročnog cilja projekta „Bolja osposobljenost tužilaca da javnosti pružaju adekvatne informacije o predmetima i da adekvatno zaštite interese žrtava i svjedoka.“

  Potreba jačanja saradnje između tužilaštava i medija, unaprijeđenje informiranosti javnosti o radu tužilaštava, te obaveznost dvosmjerene komunikacije, dio su zaključaka Konferencije na kojoj je važnost profesionalnog odnosa između tužilaca i medija naglašena kao izuzetno važna. Naznačeno je da tužioci trebaju imati razumijevanja za rad medija, posebno po pitanju vremenskog roka dostavljanja odgovora na medijska pitanja. Informacija primljena u roku od 15 dana, koliko je predviđeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, za novinare je često neupotrebljiva, stoga skraćivanje ovog roka i dostavljanje informacija najkasnije u roku od 48 sati uveliko bi olakšalo rad medijima i poboljšalo međusobnu komunikaciju.

  Naglašeno je da je potrebno osigurati balans između potrebe da se zaštiti tajnost krivičnog postupka s jedne strane i da se, s druge strane, zadovolji interes, odnosno pravo javnosti na blagovremenu i konkretnu informaciju. S tim u vezi naglašen je i značaj rada glasnogovornika tužilaštava, koji su prvi kontakt između tužilaštava i medija i koji novinarima mogu pružiti informacije odgovarajući na osnovnih pet novinarskih pitanja, izbjegavajući pravnu terminologiju koja se ne koristi u medijskim izvještajima.

  Potreba organiziranja više susreta sa novinarima kako bi se razgovaralo o načinima poboljšanja saradnje, također je dio zaključaka konferencije.

  Učesnicima su se, u uvodnom obraćanju, obratili g. Milorad Novković, predsjednik VSTV BiH, Nj.E. André Schaller, ambasador Švajcarske u BiH i gđa Svetlana Brković, tužiteljica Republičkog tužilaštva Republike Srpske i član VSTV BiH.

  Panelisti su bili g. Boris Grubešić, rukovodilac Odjela za odnose sa javnošću Tužilaštva BiH, g. Šesenam Ćosić, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, gđa Vesna Ćavar, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Zapadno-hercegovačkog kantona, g. Umberto Pajarola, tužilac Tužilaštva Kantona Cirih, te gđa Corinne Bouvard, saradnica za odnose sa javnošću Vrhovnog tužilaštva Kantona Cirih.

  U dijelu konferencije koji se odnosio na pravni okvir i iskustva u komuniciranju u zemljama u regionu prezentacije su imali: gđa Miljana Radović, zamjenica Vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore, gđa Jasmina Dolmagić, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i gđa Martina Mihordin, glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, gđa Snežana Stanojković, zamjenica tužioca za ratne zločine Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i gđa Jasna Šarčević – Janković, koordinator za odnose sa javnošću u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije.

  Konferencija je realizirana uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.