Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Radionica i Okrugli sto: "Medijsko izvještavanje o antikorupciji" - Konjic, 8-9.12.2011.

  12.12.2011.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH

  organiziralo Radionicu i Okrugli sto za novinare

  „MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O ANTIKORUPCIJI“
  08. i 09. decembar 2011. godine
  hotel Garden City, Konjic

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa EUPM Misijom u BiH, organiziralo je Radionicu i Okrugli sto „Medijsko izvještavanje o antikorupciji“, za 25 novinara i urednika bosanskohercegovačkih štampanih, elektronskih i on-line medija, 08. i 09. decembra 2011. godine u Konjicu, hotel Garden City.

  Pored novinara i urednika iz BiH, učešće su uzeli i istaknuti međunarodni i domaći stručnjaci iz EUPM Misije u BiH, EU delegacije u BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstva sigurnosti BiH, Slovenačke ambasade u Sarajevu, Svjetske banke u BiH, Centra za istraživačko novinarstvo i Direkcije za evropske integracije BiH.

  Cilj organizatora bio je pružiti novinarima informacije o važnosti izvještavanja o korupciji, prevenciji i borbi protiv korupcije, koracima koje je BiH poduzela u borbi protiv korupcije, operativnoj saradnji među agencijama koje se bave sprovođenjem zakona o borbi protiv korupcije, te uspostavljanju regulativnih normi, standarda, institucija i zakonodavstva, u procesu pridruženja BiH Evropskoj Uniji.

  Radionicu i Okrugli sto otvorile su gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, i gđa Slađana Lizdek, glasnogovornica EUPM Misije u BiH.

  Gđa Lara Scarpitta, politička savjetnica pri EU delegaciji za BiH, približila je prisutnima Strategiju EU za borbu protiv korupcije kao i njen uticaj na BiH. Imajući u vidu napore BiH u pridruženju Evropskoj Uniji, predavanje gđe Scarpittae bilo je odličan uvod za nastavak diskusije i razgovor o trenutnom stanju BiH u pogledu borbe protiv korupcije.

  Gospodin Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, predstavio je novooformljenu Agenciju, na čijem čelu se nalazi, i govorio o zakonskom okviru, izazovima i budućem pregledu borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Naznačio je koje su nadležnosti Agencije, predstavio Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te izložio sve prepreke sa kojima se Agencija trenutno suočava u izvršenju planiranih aktivnosti.

  Ispred Ministarstva sigurnosti BiH, prisutnim se obratio g. Tomislav Ćurić, stručni savjetnik za borbu protiv korupcije, koji je, kroz predavanje na temu „Operativna saradnja među agencijama za provođenje zakona u borbi protiv korupcije i kordinacija borbe protiv korupcije u BiH“, izložio na koji način djeluju tijela koja su zadužena za borbu protiv korupcije u BiH, predstavio institucionalni okvir, naglasio važnost međunarodne saradnje, te naveo trenutne aktivnosti i planove kojima se bavi ovo Ministarstvo.

  Tokom Okruglog stola „Značaj izvještavanja o antikorupciji za razvoj društva i demokratiju“, učesnici su imali priliku razgovarati o različitim aspektima korupcije u bh. društvu i šire. Naznačeno je na koji način svaki građanin može doprinijeti u borbi protiv korupcije, te važnosti medijskog izvještavanja o ovoj temi. Predstavljeno je stanje i pozicija naše zemlje na ljestvici korupcije, te uticaji koje korupcija ima na ekonomiju jedne zemlje. Panelisti tokom Okruglog stola bili su g. Goran Tinjić, viši operativni službenik Svjetske banke u BiH, g. Boris Mrkela, asistent glavnog urednika Centra za istraživačko novinarstvo i g. Konstantin Karadjov, novinar-istraživač BTV, Bugarska.

  Drugog dana Radionice predstavljena je EUPM strategija za borbu protiv korupcije, koju su ispred EUPM Misije u BiH prezentirali viši stručnjak za borbu protiv korupcije, g. Dirk D'Hulst, i stručnjak za borbu protiv korupcije, g. Raoul Dancu.

  Zanimljivo predavanje o tome šta jednu zemlju očekuje u procesu pridruženja Evropskoj Uniji, izložio je g. David Brozina, opunomoćeni ministar Slovenačke ambasade u BiH. Kroz predavanje na temu „EU Razvoj u segmentu pravosuđa i unutrašnjih poslova u borbi protiv korupcije – Institucionalni razvoj“, g. Brozina je naznačio koje su kompetencije EU u borbi protiv korupcije, koji su politički kriteriji za ulazak u EU u smislu borbe protiv korupcije, te kako proces pridruženja EU izgleda, od monitoringa progresa političkih kriterija, preko strukturalnog dijaloga, procesa pregovaranja itd.

  Gđa Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije u BiH, je učesnicima izložila na koji način funkcioniše finansiranje EU, kroz temu „Demistificiranje predpristupne pomoći EU“. Dio ovog izlaganja odnosio se i na programe predpristupne pomoći koji se tiču medija u BiH.

  Napori koji čekaju BiH na putu dostizanja EU standarda u oblasti antikorupcije, definiranje pojma korupcije kao prvog koraka za određivanje politike za borbu protiv korupcije, ozbiljniji pristupi realizaciji strategija za borbu protiv korupcije, nekonkurentnost bh. privrede, neefikasnost organa za provođenje zakona, afirmacija građana kao pokretača i nosilaca demokratskih promjena, samo su neki su od zaključaka dvodnevne Radionice i Okruglog stola u Konjicu.

  Mediji daju značajan doprinos na planu prevencije i otkrivanja korupcije i njenih aktera u BiH društvu, ali su oni sami nemoćni u borbi, stoga je važno da se sve intitucije nadležne za rasvjetljavanje i procesuiranje krivičnih dijela korupcije uključe u ovu borbu, kako bi dosegli barem minimume standarda koje ima Evropska Unija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.