Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Počela VIII Škola medijske etike za studente novinarstva iz BiH, Konjic, 16-23.11.2013

   17.11.2013.

  POČELA VIII ŠKOLA MEDIJSKE ETIKE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

   Rekordan broj učesnika


  VIII Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH zvanično je počela u nedelju, 17. novembra/studenog 2013. godine, u Konjicu, hotel Garden City. Ovogodišnja Škola je okupila rekordan broj učesnika – 47 studenata novinartsva sa šest fakulteta žurnalistike Univerziteta/Sveučilišta u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Tuzli.


  Početnu tremu prvog radnog dana, međusobnog upoznavanja i susreta sa novim načinom edukacije, vrlo brzo su odagnale tople riječi dobrodošlice Izvršne direktorice Vijeća za štampu u BiH gđe Ljiljane Zurovac.
  -U Školi medijske etike ćete steći nova znanja, razmjeniti saznanja i ideje, steći nove prijatelje, dobiti informacije koje će vam biti od koristi i važnosti u nastavku obrazovanja i izgradnji profesionalne karijere – kazala je gđa Zurovac.
  Studente je, u ime Ureda Vijeća Evrope u BiH, pozdravila i gđa Saida Pilav.
  -Etičko postupanje je vrlo važno u medijima, kao što je važno u bilo kom drugom segmentu života ili zanimanja s visokim nivoom javnog uticaja. U suštini, novinari koji su etični služe javnosti i pravu na valjanu informaciju, te igraju ulogu čuvara građana – istakla je gđa Pilav iz Ureda Vijeća Evrope BiH.


  Studentska očekivanja -  imperativ organizatora


  Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH pruža studentima novinarstva mogućnost  sticanja dodatnih znanja o samoregulaciji medija, Kodeksu za štampu i online medije BiH, medijskoj legislativi i evropskim standardima slobode govore i izražavanja. Uz širok spektar tema, bitna kvalitativna prednost Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH u odnosu na druge, formalne oblike edukacije, jeste zasnovanost programa na praktičnim primjerima iz domaće i međunarodne prakse medijskog izvještavanja, te interaktivna nastava. Stoga je osluškivanje očekivanja studenata imperativ Vijeća za štampu u BiH.


  Steći nova znanja, upoznati medijske stručnjake, riješiti dileme u vezi sa novinarstvom, razbiti predrasude i stereotipe, razmjeniti ideje i stavove, steći nova prijateljstva, izgraditi profesionalnu socijalnu mrežu – neka su od očekivanja polaznika VIII Škole medijske etike. U realizaciju se krenulo odmah. Na programu prvog dana su bila predavanja „Medijska etika – osnov slobodnog medijskog izvještavanja“; „Samoregulacija medija – Praktična primjena Kodeksa za štampu i online medije BiH“, te „Uloga i rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH“.


  Docent dr Enes Esmančević, profesor žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, izlagao je na temu „Europski dokumenti i preporuke za osnivanje neovisnih samoregulatornih tijela“ i „Međunarodni pravni akti o slobodi mišljenja i izražavanja“.  Predavanje „Moral i etika u psihologiji društva“ gospodina Alexa Jagija, interdisciplinarnog majstora multimedije, motivacijskog trenera i trenera psihološke samopomoći iz Artflame Cyber Media iz Belgije, pružilo je odgovore na pitanja o ponašanju društva i kreiranju standarda ponašanja grupe, želji za pripadnošću i potrebi za slobodom, te imperativu promjena ustaljenih normi.


  Dobra saradnja


  Vijeće za štampu u BiH realizuje Školu medijske etike u duhu dobre saradnje sa dekanima i šefovima katedri novinarstva sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofskog fakulteta u Tuzli, Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prvog radnog dana studente su posjetili prof. dr Ljubomir Zuber, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu i prof. dr. Radmila Čokorilo, profesorica Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.


  Finansiranje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH je podržano od Ambasade SR Njemačke u BiH, fondacije National Endowment for Democracy – NED, Vijeća Evrope i organizacije Civil Right Defenders.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.