6. dan VIII Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH, Konjic, 22.11.2013.

Štampa
22.11.2013.
 
6.DAN VIII ŠKOLE MEDIJSKE ETIKE VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

Izvještavanje iz Parlamenta u teoriji i praksi

Svečanom dodjelom certifikata okončana šestodnevna edukacija za 47 studenata novinarstva iz BiH


Svečanom dodjelom certifikata za 47 studenata i studentica novinarstva završena je VIII Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH. Certifikate su, kao potvrdu uspješno završenog šestodnevnog edukacionog programa, studentima uručili gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, g. Erbein Rešidbegović, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH i gđa Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH.

VIII Škola medijske etike održana je u Konjicu i okupila je 47 studenata, sa šest fakulteta žurnalistike univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Polaznici ovogodišnje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH su bili studenti novinarstva Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Filozofskog fakulteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

I šesti, posljednji radni dan VIII Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH bio je pun raznovrsnog nastavnog sadržaja. Na programu je bila specijalistička radionica „Izvještavanje iz Parlamenta“.  Šta je osnovna uloga medija u parlamentarnom životu, te kako se uspostavljaju i njeguju profesionalni odnosi između medija i parlamentarnih predstavnika – teme su predavanja koje je održao g. Peter Vanhoutte, konsultant iz Belgije na USAID projektu „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“.

-Nikad ne vjerujte političarima, stalno iznova preispitujte i provjeravajte njihove izjave i stavove, jer vi ste novinari i radite u javnom interesu građana – posavjetovao je studente g. Vanhoutte.

O iskustvima iz prakse – šta znači biti novinar, izvještač iz parlamenta, kako se vrši monitoring rada parlamentaraca, kako u obilju informacija izvršiti valjanu selekciju i sastaviti finalni reporterski izvještaj – odgovore je, kroz bogatu diskusiju i razmjenu mišljenja, pružio g. Antonio Prlenda, dugogodišnji novinar i PR menadžer.

Sastavni dio specijalističke radionice bila je i praktična vježba – simulacija izvještavanja iz parlamenta, sa akcentom na specifičnosti izvještavanja u odnosu na vrstu medija – izvještavanje za dnevnu štampu, sedmičnu štampu, televiziju i online medije. Gost specijalističke radionice „Izvještavanje iz Parlamenta“ bio je g. Mirza Ustamujić, zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Uz diskusiju o ulozi medija u parlamentarnom životu, iz ugla novinara i ugla političara, prisustvo g. Ustamujića studenti su iskoristili i za postavljanje niza pitanja o aktuelnom društveno - političkom trenutku u kom se nalazi država Bosna i Hercegovina, te ulozi mladih u kreiranju politika i društvenih procesa.

Šesti, posljednji radni dan okončane je Kvizom znanja, tokom kojeg su studenti u takmičarskom duhu provjerili nova saznja koja su stekli tokom VIII Škole medijske etike. U ulozi žirija su bili prof. dr Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i predsjedavajući Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH; gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, g. Antonio Prlenda i g. Peter Vanhoutte.

Finansiranje Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH je podržano od Ambasade SR Njemačke u BiH, fondacije National Endowment for Democracy – NED, Vijeća Evrope i organizacije Civil Right Defenders.