Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Završena Osma Škola medijske etike Vijeća za štampu u BiH, 23.11.2013.

   
  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  VIII ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE

  za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  sa univerziteta/sveučilišta u Mostaru, Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Istočnom Sarajevu

  Vijeće ze štampu u BiH realizovalo je VIII Školu medijske etike za studente novinarstva iz BiH, u Konjicu, od 16-23. novembra 2013. godine. VIII Škola medijske etike je okupila do sada rekordan broj učesnika – 47 studenata žurnalistike sa Fakulteta političkih nauka Banja Luka, Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Filozofskog fakulteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Škola medijske etike studentima novinarstva pruža mogućnost sticanja dodatnih znanja o samoregulaciji medija, Kodeksu za štampu i online medije BiH, medijskoj legislativi, te evropskoj praksi i standardima slobodnog i profesionalnog medijskog izvještavanja. Ove godine na programu su bile i specijalističke radionice «Izvještavanje iz Parlamenta», «Etika izvještavanja iz sudova», «Izvještavanje o osobama sa invaliditetom», te predavanja na teme «Diplomate i mediji», «Moral i etika u psihologiji društva», «Govor mržnje u medijima i posljedice», «Politička kultura na internetu», «Mediji i rodna ravnopravnost», «Lokalni mediji i javni interes». Raznovrstan i intenzivan program bio je zasnovan na praktičnim primjerima medijskog izvještavanja, a značajan dio zauzela je i praktična vježba – simulacija rada Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Veliki doprinos realizaciji VIII Škole medijske etike dali su istaknuti predavači iz zemlje i Evrope: g. Jens Wagner, Prvi sekretar za kulturu, štampu i protokol ambasade SR Njemačke u BiH; g.Peter Vanhoutte, konsultant iz Belgije na USAID projektu „Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH“; prof. dr Nada Ler Sofronić, socijalna psihologinja; prof. dr Miodrag Živanović, profesor filozofije, doc. dr Enes Osmančević, profesor novinarstva; gđa Lejla Dervišagić, projekt menadžerica u odjelu za medije Vijeća Evrope u Strazburu; gđa Rubina Čengić, novinarka magazina «Start»; gđa Binasa Goralija, koordinatorica za BiH u Udruženju „My Right – Empower People With Disabilities“, gđa Ira Adilagić iz Udruženja gluhih Kantona Sarajevo, gđa Maida Agić iz Udruženja roditelja djece sa Down sindromom, gđa Mirsada Ćosić i gđa Vesna Begtašević, urednice Radija Konjic; gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i mnogi drugi.

   Znanja stečena u Školi medijske etike studentima će olakšati budući profesionalan rad u medijima, a često su i osnov za dalje istraživanje u oblasti medijske etike. Uz sticanje dodatnih znanja, učešće u VIII Školi medijske etike je bila i prilika za upoznavanje i druženje sa kolegama, te sklapanje novih prijateljstava i budućih profesionalnih kontakata.

  Vijeće za štampu u BiH je organizovalo VIII Školu medijske etike uz finansijsku podršku Ambasade SR Njemačke u Sarajevu, fondacije National Endowment for Democracy - NED, organizacije Civil Right Defenders i Vijeća Evrope.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.