Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Završena Deseta Škola Medijske Etike za studente novinarstva, 27.11.2015.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

  realizovalo

  DESETU ŠKOLU MEDIJSKE ETIKE

  za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  sa univerziteta/sveučilišta u Mostaru, Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Istočnom Sarajevu

  Vijeće za štampu u BiH, u periodu od 22. do 27. novembra/studenog 2015. godine, realiziralo je Desetu Školu Medijske Etike za studente novinarstva sa univerziteta/sveučilišta iz BiH. Školu je pohađalo 45 studenta i studentica novinarstva i komunikologije sa univerziteta u BiH: Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Program Desete Škole Medijske Etike, uz praktične vježbe, obuhvatio je predavanja o temama: Samoregulacija medija, Medijska etika, Sloboda medija i Slobode govora, Izvještavanje o osobama s invaliditetom, Izvještavanje o događajima iz kulture, Radio novinarstvo, Etika i odgovornost novinskih agencija, Govor mržnje kao zloupotreba slobode govora i posljedice koje izaziva, Mehanizmi zaštite novinara, Moral i etika u psihologiji društva, Ljudska priroda, logika i kritičko razmišljanje.

  Predavači su bili: prof. dr. Enes Osmančević, Profesor na Univerzitetu u Tuzli i Sarajevu; Rubina Čengić, magazin Start BiH; Boro Kontić, Media Centar Sarajevo; Alex Jagi, Antwerpen, Belgija; Dževdet Tuzlić, BHT1; Faruk Borić, FENA; Arman Fazlić i Una Alikadić, Udruženje BH Novinari; Amna Alispahić i Ira Adilagić, My Right; Ljiljana Zurovac i Maida Bahto Kestendžić, Vijeće za štampu u BiH i Članovi Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH.

  Školu je otvorila gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu, uz riječi dobrodošlice i upoznavanje sa programom petodnevne Škole. Nakon zvaničnog početka, gđa Zurovac je studentima govorila o samoregulaciji medija, uključujući teme poput: „Medijska etika - osnov za slobodno medijsko izvještavanje“, „Kodeks za štampu i online medije BiH“, „Preporuke za uređivanje UGC/komentara anonimnih posjetilaca web portala“, „Europski dokumenti“ i „Preporuke za osnivanje nezavisnih samoregulacijskih tijela“.

  Tokom prvog dana Škole, svoja iskustva iz prakse sa studentima je podijelio g. Boro Kontić, Direktor Media Centra Sarajevo i dugogodišnji radio novinar, kroz diskusiju o temama „Šta znači biti novinar?“, „Kako 'zapaliti' novinarski plamen u sebi?“ i „Neugodne situacije koje ne želimo da ponovimo“.

  Sa mehanizmima zaštite novinara, radom Udruženja „BH Novinari“ i Linije za pomoć novinarima, drugog dana Škole, polaznike su upoznali Arman Fazlić i Una Alikadić. Gđa Alikadić je predstavila slučajeve prijavljene Liniji za pomoć novinarima, naglasivši koja prava novinara se najčešće krše i koja su rješenja za postojeće probleme.

  Popodnevni sati prvog radnog dana bili su rezervisani za predavanje prof. dr Enesa Osmančevića, profesora na Filozofskom fakultetu u Tuzli i Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na temu „Govor mržnje u medijima i posljedice“.

  Prof. Osmančević je pojasnio studentima šta je to govor mržnje, koji su pojavni oblici govora mržnje te gdje je granica između govora mržnje i prava na slobodu izražavanja, prezentirajući i praktične primjere govora mržnje u printanim i online medijima.

  Studenti Desete Škole Medijske Etike su u okviru Praktičnih vježbi i Simulacije rada Žalbene komisije imali priliku primjeniti stečena znanja o radu i ulozi Vijeća za štampu u BiH, žalbenoj proceduri i Kodeksu za štampu i online medije, rješavajući žalbe građana na pisanje štampe i online medija.

  G. Faruk Borić, direktor Federalne novinske agencije (FENA), govorio je o „Etici i odgovornosti novinskih agencija“, a gđa Rubina Čengić, novinarka i kolumnistica magazina „Start BiH“ razgovarala je sa studentima o svojim iskustvima iz prakse te njihovim očekivanjima od novinarske profesije i dilemama sa kojima se suočavaju.

  Psoeban kuriozitet u okviru Desete Škole Medijske Etike, bilo je predavanje motivacijskog trenera i interdisciplinarnog majstora multimedije, g. Alex Jagija, na teme „Moral i etika u psihologiji društva“ , „Ljudska priroda, logika i kritičko razmišljanje“ i „Stres i javni nastup“. Uz interaktivan pristup radu, g. Jagi je govorio o ponašanju društva i kreiranju standarda ponašanja grupe, želji za pripadnošću i potrebi za slobodom, procesima razmišljanja i percepcije objektivne realnosti, razbijanju šablona kroz logiku i analiticko mišljenje i imperativu mijenjanja ustaljenih normi.

  Gđe Amna Alispahić i Ira Adilagić, trenerice organizacije My Right – Empower People with Disabilities“, upoznale su studente sa Kodeksom o načinu predstavljanja osoba sa invaliditetom u medijima, kroz praktične primjere izvještavanja medija i aktivno učešće studenata u vježbama.

  Sloboda izražavanja, garantovana Članom 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, jedan je od osnovnih temelja demokratskog društva. O važnosti i primjeni Člana 10 Konvencije te Deklaraciji o slobodi političke debate u medijima Komiteta Ministara Vijeća Europe, govorile su gđa Ljiljana Zurovac,Izvršna direktorica i gđa Maida Bahto Kestendžić, Projekt koordinatorica za žalbe u Vijeću za štampu u BiH.

  Posljednjeg radnog dana Škole, predavač je bio g. Dževdet Tuzlić, Urednik programa za kulturu BHT 1, u okviru specijalističkog predavanja na temu „Izvještavanje o događajima iz kulture“.

  Deseta Škola Medijske Etike Vijeća za štampu u BiH završena je u petak, 27. novembra/studenog 2015. godine, svečanom dodjelom certifikata za 45 studenata i studentica novinarstva, polaznika Škole. Certifikate su, kao potvrdu uspješno završenog petodnevnog edukacionog programa, studentima uručili g. Erbein Rešidbegović, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH i gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  Besplatnu Školu Medijske Etike omogućilo je Vijeće za štampu u BiH koje je pokrilo sve troškove, zahvaljujući partnerima - Ambasadi Savezne Republike Njemačke u BiH, fondaciji National Endowment for Democracy – NED i organizaciji Civil Rights Defenders.

  Press clipping medijskih objava možete pročitati ovdje.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.