Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  LJETNJA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BiH 2008.

  ODRANA_LjETNJA_MEDIJSKA_KOLA_ZA_STUDENTE_NOVINARSTVA_IZ_BiH_2008. 
  LjETNJA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BIH

  Sarajevo, hotel "Terme", Ilidža
  02-05. septembra 2008.

     Vijeće za štampu u BiH je, uz podršku njemačkih fondacija Konrad Adenauer, Heinrich Böll i DVV International, te OSCE Misije u BiH i Općine Ilidža, održalo prvu Ljetnju školu novinarstva za 40 studenata sa četiri bh. fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. Škola novinarstva održana je u hotelu “Terme”, Ilidža, u periodu od 2. do 5. septembra 2008. godine.

  Pored mogućnosti za druženje sa kolegama sa različitih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, studenti su imali priliku steći nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva kroz primjenu medijske samoregulacije u BiH i u Europi, te o medijskoj legislativi i mehanizmima zaštite novinara. Također su održana predavanja o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima, te o izvještavanju medija o sudskim predmetima koji se tiču ratnih zločina.
  Kroz interesantna predavanja domaćih i inostranih predavača, te posebno kroz praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu, studenti su imali priliku primjeniti stečeno znanje o medijskoj samoregulaciji na konkretnim primjerima iz novinarske prakse. Ocjena većine studenata je da su upravo ovi primjeri najbolji način za učenje, jer budućim novinarima, na zanimljiv način, pružaju jasnu predodžbu o izazovima koji ih čekaju u budućem radu.

  Predavači na prvoj Školi etike novinarstva za studente iz BiH, bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe, te uvaženi gosti Škole, NJ.E. ambasador OSCE Misije u BiH, g. Douglas Davidson, i Nj.E. ambasador Njemačke u BiH, g. Joachim Schmidt. Ambasador Davidson je studentima govorio o ulozi mladih novinara u razvijanju demokracije u Bosni i Hercegovini, dok je ambasador Schmidt polaznicima Škole približio ulogu političkih fondacija u podršci razvijanja demokracije u Bosni i Hercegovini.
  Glavni predavač u Školi bio je g. Manfred Protze, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke (Deutcher Presserat) i novinar njemačke agencije «dpa», koji je studentima predstavio praksu zapadnoeuropske zemlje sa razvijenom demokratijom, kroz praktične primjere sa kojima se susretalo Vijeće za štampu Njemačke u svome pedesetdvogodišnjem iskustvu u samoregulaciji medija. Ništa manje zanimljivo i atraktivno nisu predavali ni experati iz BiH: Miodrag Živanović prof.dr, Nada Ler-Sofronić prof.dr, Enes Osmančević mr., novinarke Ljiljana Zurovac, Nidžara Ahmetašević i Borka Rudić, kao i predstavnica Regulatorne agencije za komunikacije Helena Mandić.

  Druga Škola etike novinarstva za studente planirana je za decembra mjesec, krajem ove, 2008. godine.

  Polaznici Ljetnje škole medijske etike za studente novinarstva iz BiH:

  1. Nikolina Matić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  2. Slađana Beno, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  3. Karolina Cvitković, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  4. Marija Tokić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  5. Martina Galić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  6. Suzana Pehar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru 
  7. Ivan Jurić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  8. Miran Elezović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  9. Valerija Kalfić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  10. Dijana Andrić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  11. Anja Bodiroga, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  12. Sandra Pekić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  13. Ivana Markić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  14. Zdravka Galešić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  15. Sabina Halilhodžić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  16. Fikreta Omerović-Muratović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  17. Devleta Osmanagić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  18. Edita Ahmetspahić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  19. Merila Bedić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  20. Minela Fejzić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
  21. Amela Hasić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  22. Selma Suljić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  23. Ana Jurišić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  24. Jasmina Nakić, Filozofski fakultet, Univerzitet e u Tuzli
  25. Azra Nurkić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  26. Medina Ahmedić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  27. Vedrana Malinović- Kobaš, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  28. Dražen Crnomat, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  29. Jelena Savić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  30. Danka Đalić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  31. Jelena Vuković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  32. Suzana Rašljić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  33. Miljan Kenjić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  34. Selma Kalaković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  35. Lejla Huremović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  36. Irma Bublin, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  37. Zlatko Mecan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  38. Azira Softić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  39. Melina Rašidović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.