Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Etika izvještavanja o zaštiti okoline i ekologiji" 2009.

  Seminar_za_studente_novinarstva_iz_BiH

   

  Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla


  ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
  28-29. maja 2009. godine, Sarajevo, hotel „Terme“, Ilidža

   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Heinrich Böll fondacijom, Njemačkim savezom visokih narodnih škola - DVV International, GTZ, KfW bankom i SHC – Švedskim Helsinškim komitetom održalo je 28. i 29. maja 2009. godine u Sarajevu Seminar/radionicu za studente novinarstva iz BiH. Tema je bila: Etika izvještavanja o ekologiji i zaštiti prirodnog okoliša. Ovaj je seminar okupio u dvodnevnom druženju četrdeset tri studenata novinarstva sa četiri bosanskohercegovačka fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle.

  Cilj Seminara je bio budućim mladim novinarima pružiti informacije o etici izvještavanja o temama koje imaju sve veći značaj za javnost, a koje zbog datih društvenih okolnosti nisu dovoljno zastupljene u novinarstvu.

  Kroz predavanja stručnjaka iz ove oblasti, studenti su mogli saznati više o specifičnostima tematike okoliša kao predmeta izvještavanja, te pitanjima socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja. U okviru predavanja prikazan je i kratki dokumentarni film o potrošačkim navikama koji je na upečatljiv i zabavan način oslikao odnos konzumentskog društva prema okolini. Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku, te uticaj masmedija na ekološku svijest, jedna je od tema o kojoj je, također, razgovarano tokom ovog seminara. Veoma interesantno i edukativno bilo je i predavanje o energetskoj politici EU i obavezama BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, koje se tiču pitanja energetske efikasnosti i obnovljive energije. O energiji i okolišu bilo je govora i iz perspektive Razvojne banke, a bitan dio predavanja, koji je izazvao veliko interesovanje polaznika, bio je posvećen klimatskim promjenama kao globalnom problemu sadašnjice.

  Na koji način izvještavati o svim ovim temama, pitanje je koje se provlačilo tokom cijelog Seminara i kojim je ovaj Seminar i zaključen. Primjena Kodeksa za štampu i etičkih načela koja Kodeks propisuje izuzetno je bitna i za izvještavanje iz ove oblasti. Novinari su ti koji će prenijeti informaciju, ukazati na problem, ali nikako neće na sebe preuzeti ulogu koju imaju organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

  „    Primarni cilj je izvještavati istinu.. ukoliko pristupate ovom poslu sa fiksnim poimanjem pojedinih pitanja i pokušavate ljude uvjeriti u taj stav, vi niste novinar, vi biste se trebali pridružiti kampanjama „Friends of the Earth“...(Geoffrey Lean, Observer)“, citat je kojim je ovaj Seminar i zaključen.

  Moderatorica Seminara bila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, gđa Ljiljana Zurovac, dok su predavači bili: g. Srđan Dvornik, sociolog iz Zagreba (Hrvatska), ekspert za ekologiju i novinarstvo g. Zoran Pejičić, novinar RTRS iz Banja Luke, gđa Dubravka Bošnjak, projekt menadžerica za EU sadržaje GTZ organizacije iz Sarajeva, g. Gerald Kühnemund, direktor KfW ureda u BiH, g. Martin Tais, expert za zrak i klimatske promjere iz Sarajeva i g. Enes Osmančević, prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, iz Tuzle.
  Studentima su su, također, obratili i predstavnici organizacija koje su omogućile održavanje ovog Seminara: g. Emir Avdić, direktor dvv international za BiH i gđa Amela Sejmenović, projekt koordinatorica Heinrich Böll fondacije iz Sarajeva.


  Polaznici Seminara za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine:

  1. Merila Bedić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  2. Minela Fejzić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  3. Selma Suljić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  4. Ana Jurišić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  5. Ermin Ribić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  6. Edita Ahmetspahić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  7. Amela Hasić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  8. Azra Nurkić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  9. Jasmina Nakić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  10. Mufid Mustafić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  11. Amra Mustafić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  12. Aida Avdić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  13. Almira Hasanović, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  14. Edina Siočić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  15. Medina Ahmedić, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  16. Goran Stanek, Filozofski fakultet, Unverzitet u Tuzli
  17. Danka Đalić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  18. Jelena Vuković, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  19. Ivana Sladojević, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  20. Sanja Stakić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  21. Biljana Stokić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  22. Danijel Radujković, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  23. Vladimir Klindić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  24. Sonja Terzić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  25. Bojana Bojat, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  26. Vanja Šarić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  27. Nevena Vržina, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  28. Dragana Rašević, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  29. Maja Mitrović, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  30. Suzana Rašljić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  31. Vedrana Džudža, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  32. Jelena Bajić, Filozfski fakultet, Unverzitet u Banja Luci
  33. Dajana Stanišić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  34. Suzana Pehar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  35. Miran Elezović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  36. Ivan Jurić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  37. Manda Pokrajčić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  38. Miljan Kenjić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  39. Lejla Huremović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  40. Selma Kalaković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  41. Melina Rašidović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  42. Enisa Skenderović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  43. Zlatko Mecan, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.