Kako uložiti prigovor

Štampa


ULAGANJE PRIGOVORA NA PISANJE ŠTAMPE I ONLINE MEDIJA

JAVNOST IMA PRAVO NA TAČNU I PROFESIONALNO PLASIRANU INFORMACIJU


U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je Vaš posrednik prema štampanim i online medijima u BiH


Kako uložiti prigovor?

- Pošaljite pismeni prigovor na sadržaj za koji smatrate da nije u skladu s Kodeksom za štampu i online medije BiH, tražeći objavu demantija, dopunu informacija, objavljivanje ispravke ili izvinjenje. 

- U isto vrijeme pošaljite svoju reakciju Sekretarijatu Vijeća, putem pošte ili e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., uz objašnjenje i precizne naznake gdje i kada je objavljen tekst na čiji se sadržaj žalite. Po mogućnosti, pošaljite i kopiju spornog teksta.

- Prihvatamo samo one prigovore koji su pristigli u roku od mjesec dana za dnevne novine i dva mjeseca za magazine nakon objavljivanja spornog sadržaja, ili odgovora urednika na raniji prigovor direktno upućen novinarima ili mediju. Za online medije rok prijava traje sve dok je sporni sadržaj dostupan na web portalu.

Šta dalje?

- Sekretarijat će naknadno kontaktirati redakciju o kojoj je riječ, te, u slučaju potrebe, takođe će kopiju Vašeg pisma uputiti uredniku, tražeći njegov komentar i objašnjenje, i pokušati uspješno riješiti slučaj putem posredništva i objavljivanja Vaše reakcije. 

- Ukoliko se ne postigne dogovor o objavljivanju Vaše reakcije ili demantija, Sekretarijat predaje Vaš predmet na razmatranje Žalbenoj komisiji, koju čini 9 članova i članica, predstavnika novinskih izdavača, novinara i akademskih građanki i građana iz BiH, predstavnica/ka javnosti.

Članovi i članice Žalbene komisije će razmotriti objavljeni članak, Vašu reakciju, profesionalno pojašnjenje urednika, i donijeti odluku isključivo prema propisanim standardima Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluke se donose konsenzusom.

Načini slanja prigovora:

- Putem regularne pošte na adresu Sekretarijata

- Putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
- Putem fax-a: 033 272 271

Važno je da navedete svoju kontakt adresu i telefon, radi komunikacije Sekretarijata s Vama, u toku razmatranja Vašeg prigovora ili primjedbe.

Za sve dodatne informacije: 

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: 71000 Sarajevo, Trampina 8
tel. 033 272 270 tel/fax. 033 272 271

Mi smo tu za Vas, dobro nam došli