Poslije klikanja nema kajanja

Štampa

Senzacionalistički naslovi, naslovi koji počinju frazom "Nećete vjerovati..." , „Ovo nije normalno...“ su primjeri klikbejt novinarstva. Sadržaj teksta koji slijedi poslije ovakvog naslova  najčešće nema veze sa naslovom, rijetko kad je zanimljiv, a gotovo nikad kvalitetan.

Iako se većina čitalaca razočara sadržajem "klikbejt" teksta, već sljedeći naslov koji počinje istom frazom ponovo će privući njegovu pažnju i sadržaj će ponovi biti „kliknut“.

Klikbejt (engl.Clickbait) termin je koji doslovno znači "zagrizi klik", odnosno zagrizi mamac. Sve je podređeno kliku. Svaki klik ima svoju vrijednost- što više klikova to veća zarada. Ovakvo novinarstvo podređeno klikbejtu nema više nikakvu dilemu o moralnim principima, o potrebi istinitog izvještavanja, o relevantnosti podataka koje iznosi.Sve je to negativno  uticalo i na  kvalitet medijskih sadržaja.

Poslije klikanja nema kajanja – tvrdi nova narodna poslovica. Zato je važno voditi računa i ne dozvoliti da vas naslovi zavedu. 

Važno je napomenuti da to  zavođenje publike sadržajem  nije u skladu sa kodeksom novinarske etike.