Vanja Iličić: Danas se svako zove novinarom

Štampa


Našu novu priču o novinarskoj profesiji i mukama koje trpi u savremenom dobu, donosimo sa dugogodišnjom novinarkom Vanjom Iličić, reporterkom BH Radija 1, urednicom i voditeljicom popularne emisije "Razglednica" i dobitnicom nagrade za najboljeg novinara/novinarke u radijskom novinarstvu za 2018. godinu.

Pitali smo je o promjenama koje su se desile u struci od njenih početaka do danas.

" U esnafu se stalno dešavaju promjene. Valjda to tako ide sa razvojem nauke i tehnologije, sa prolaskom godina. Kažu da je onda kada sam ja počinjala raditi bilo puno drugačije u odnosu na period kada sam upisivala fakultet ili, kada sam rođena, bila dijete, učila prve rečenice.. tako da su se dešavale promjene i u odnosu na ono kada sam ja počela raditi i na ono što imamo danas. Čini mi se da smo imali više poštovanja prema starijim kolegama u ono doba kada sam ja počinjala raditi nego što je to danas", kazala je naša sagovornica.

Brojni su novi zahtjevi i razvoj medija, smatra ona.

" Novinari danas moraju biti sposobniji. Neću reći da moraju znati više jer uvijek je trebalo da znaju više nego što se očekuje od njih. Ali, trebaju imati više vještina i više sposobnosti. Današnja brzina to zahtjeva od nas. Trebaju znati napraviti dobru fotografiju, možda i videosnimak, uz ono što bi trebalo i što se podrazumijeva- da znaju pisati."

Smatra da radio kao medij u kojem već dugi niz godina radi, trpi transfomacije, ali da je transformiran i kroz tehnološki razvoj.

" Nekada se drugačije radilo, trebalo je puno više vremena da se smontira materijal u odnosu na ovo danas. Mislim da ipak, na kraju možemo reći da i radio kao i sve medije čine ljudi i da je na kraju sve do ljudi", kaže Iličić.

Priznanje koje je dobila posebno joj je važno jer je od kolega, ali valja i dalje raditi. A u praksi mnogo problema:

" Tamo gdje se insistira na brzini osjeti se površnost, imamo neprovjerene informacije, imamo probleme koje nam donosi želja za klikovima i želja da se bude prvi, imamo senzacionalizam, ... Problem je što se danas svako naziva novinarom", zaključuje i dodaje:

" Trebamo poštovati svoju profesiju, trebamo cijeniti ono što radimo, cijeniti sebe i onda ćemo imati kvalitet. Vjerovatno ima pritiska ali, kad radiš ono što voliš i što misliš da znaš da radiš onda nećeš podleći tom pritisku, onda nećeš trčati da budeš prvi nego ćeš da budeš prvi koji će infomirati pravilno, onako kako jeste. U tome ima razlike", poručuje Vanja Iličić.