Nijedna žalba za nekorektno izvještavanje o djeci

Štampa

 

28. 11. 2020.

"Nezavisne novine"

Autorica: Anja Matarugić

 

BANJALUKA - U posljednjih pet godina broj uloženih žalbi na neprofesionalno novinarsko izvještavanje o maloljetnicima u štampanim i online medijima je u padu, a ove godine nije zabilježena nijedna žalba koja se odnosi na ovu populaciju.

Podaci su ovo Savjeta za štampu u BiH, koji u razgovoru za "Nezavisne" navode da je tokom ove godine uloženo ukupno 626 žalbi koje su zaprimljene za netačno i neprofesionalno izvještavanje medija.

Iako su novinari i urednici štampanih i online medija dužni da zaštite prava djeteta, stavljajući interes djeteta na prvo mjesto, brojke govore da su se ranijih godina uložene žalbe nerijetko odnosile upravo na neprofesionalno izvještavanje o ovoj grupi.

Tako su se prošle godine, od ukupno 623 žalbe, tri odnosile na maloljetnike, 2018. godine, od 316 žalbi, dvije su bile upućene na neprofesionalno izvještavanje o najmlađoj populaciji.

"Tokom 2017. godine zaprimljeno je ukupno 380 žalbi, a njih 16 bile su o izvještavanju o maloljetnicima, dok je rekordan broj žalbi za neetičko izvještavanje o djeci uložen 2016. godine, kada je od ukupno 461 žalbe, njih čak 80 bilo vezano za maloljetnike", podaci su Savjeta za štampu u BiH.

Istakli su da se najveći broj onih koji se žale poziva na navođenje imena i prezimena maloljetnika ili objavljivanje njihovih fotografija u medijima.

U ovom samoregulatornom tijelu za štampane i online medije pozvali su novinare da se prilikom izvještavanja o maloljetnicima pridržavaju Kodeksa za štampu i online medije BiH da posebno poštuju član 11, koji se odnosi na zaštitu djece i maloljetnika.

Pojasnili su da je ovaj član Kodeksa baziran na Konvenciji o pravima i zaštiti djece i maloljetnika.

"Ova konvencija striktno nalaže da su novinari u tretiranju djece i maloljetnika dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta", naveli su u Savjetu za štampu BiH.

Dodali su da su novinari takođe dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

"Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 18 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi", kazali su u Savjetu za štampu BiH.

Oni su takođe preporučili urednicima štampanih i online medija da obrate više pažnje prilikom obrade priloga koji uključuju djecu i maloljetnike. Iz Kancelarije ombudsmana za djecu RS za "Nezavisne" su naveli da u praksi povreda prava na privatnost djeteta u najvećem broju slučajeva nastaje izvještavanjem o djeci od strane raznih registrovanih medija.

"Postavlja se pitanje gdje je, kroz medijske sadržaje, granica između afirmacije i promocije dječjih prava i kršenja dječjih prava? Izvještavanje o djeci zahtijeva posebnu pažnju i veliki stepen senzibilnosti. Pravo djeteta na privatnost treba uskladiti sa pravom na slobodu štampe i govora i pravom javnosti na informaciju", naveli su u Kancelariji ombudsmana za djecu RS.

Dodali su da je stav ombudsmana da javna glasila treba da omoguće djeci da javno iznose svoja mišljenja, ali na način da se zaštiti njihova dobrobit, jer je ona važnija od interesa javnosti.

Naglasili su da, iako je, u odnosu na raniji period, prisutan veći stepen osjetljivosti u načinu izvještavanja o djeci, i dalje su, nažalost, prisutne i situacije da sam način iznošenja informacija dovodi u pitanje ostvarivanje prava djeteta na privatnost.

Ovaj tekst realizuje se u okviru USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), koji implementiraju CPCD i OM.