Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  JUFREX 2

  Vijeće za Štampu i Online Medije u BiH u Saradnji Evropske unije i Vijeća Evrope započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

  Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

  Podrška pravnim stručnjacima
  Podrška samo-regulatornim i regulatornim tijelima za medije
  Podrška medijskim aktere

  Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:

  Medijacija Samoregulatornih i Regulatornih tijela kao pred-sudski postupak

  Sloboda izražavanja i restrikcije: Govor mržnje nije Sloboda govora

  Slobodno i Odgovorno Novinarstvo vs. Zakona o Slobodnom pristupu Informacijama i/ili Zakona o Zaštiti od Klevete u BiH

  Evropski Sud Za Ljudska Prava i Zaštita Slobode Medija i Slobodnog Novinarskog Izvještavanja

  Govor Mržnje Nije Put ka Slobodi i Demokratskom Društvu

  Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.