Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  JUFREX 2

  Vijeće za štampu i online medije u BiH u saradnji sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

  Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

  • Podrška pravnim stručnjacima
  • Podrška samo-regulatornim i regulatornim tijelima za medije
  • Podrška medijskim aktere

  Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:

  • Medijacija samoregulatornih i regulatornih tijela kao pred-sudski postupak
  • Sloboda izražavanja i restrikcije: govor mržnje nije sloboda govora
  • Slobodno i odgovorno novinarstvo vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama i/ili Zakoni o zaštiti od klevete u BiH
  • Evropski sud za ljudska prava i zaštita slobode medija i slobodnog novinarskog izvještavanja
  • Govor mržnje nije put ka slobodi i demokratskom društvu

  Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.

   

  Aktivnosti se realiziraju pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.