JUFREX 2

Štampa

Vijeće za štampu i online medije u BiH u saradnji sa Evropskom unijom i Vijećem Evrope započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:

Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.

 

Aktivnosti se realiziraju pod okriljem zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)“.