JUFREX 2

Štampa

Vijeće za Štampu i Online Medije u BiH u Saradnji Evropske unije i Vijeća Evrope započinje drugi ciklus JUFREX projekta u BiH – JUFREX 2.

Novi program ima za cilj promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa standardima Vijeća Evrope, i prati rezultate postignute u JUFREX-u u njegove tri komponente:

Podrška pravnim stručnjacima
Podrška samo-regulatornim i regulatornim tijelima za medije
Podrška medijskim aktere

Vijeće za štampu i online medije u BiH će, u okviru ovoga projekta, realizirati Online kampanju i pet radionica za medijske profesionalce, sudije, tužitelje i advokate, s temama:

Medijacija Samoregulatornih i Regulatornih tijela kao pred-sudski postupak

Sloboda izražavanja i restrikcije: Govor mržnje nije Sloboda govora

Slobodno i Odgovorno Novinarstvo vs. Zakona o Slobodnom pristupu Informacijama i/ili Zakona o Zaštiti od Klevete u BiH

Evropski Sud Za Ljudska Prava i Zaštita Slobode Medija i Slobodnog Novinarskog Izvještavanja

Govor Mržnje Nije Put ka Slobodi i Demokratskom Društvu

Radionice će biti održane u novembru 2020., februaru, junu i septembru 2021.