Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Sloboda izražavanja i etički standardi - Slobodno i odgovorno novinarstvo i dobra sprovedba pravosuđa", 25/26.01.2018. godine

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

  organizuje

  Inter-profesionalni seminar za pravosuđe i medijske aktere u okviru JUFREX projekta Vijeća Europe -
  Jačanje pravosudne ekpertize o Slobodi govora u medijima JIE

  „Sloboda izražavanja i etički standardi - Slobodno i odgovorno novinarstvo i dobra sprovedba pravosuđa“

  25-26. januara/siječnja 2018.
  Hotel Bosnia, Sarajevo


  Vijeće za štampu u BiH i Vijeće Europe organiziraju Inter-profesionalni seminar za pravosuđe i medijske aktere u okviru JUFREX projekta Vijeća Europe - Jačanje pravosudne ekpertize o Slobodi govora u medijima JIE „Sloboda izražavanja i etički standardi - Slobodno i odgovorno novinarstvo i dobra sprovedba pravosuđa“. Seminar će biti održan 25-26. januara/siječnja 2018.g., u Sarajevu, hotel Bosnia.

  Glavni predavači na seminaru su g. Chris Elliot iz Ethical Journalism Network i Amir Kapetanović, Sudija okružnog suda u Banja Luci, te medijski eksperti iz BiH.

  Cilj seminara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode govora i slobodnog odgovornog novinarstva u medijima u BiH, kao i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesionalnog izvještavanja.

  Ključne teme seminara su: profesionalna etika u digitalnom dobu, medijacija prije sudskog spora, Član 10 Europske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, slobodno i odgovorno novinarstvo - preporuke Vijeća Europe, pravosuđe i mediji, primjena trodijelnog testa u presudama BiH sudova i europskog suda za ljudska prava, medijacija prije sudskog spora II - uloga Vijeća za štampu kao posrednika između čitatelja i medija.

  Kroz predavanja stranih i domaćih predavača i diskusiju, učesnici će imati dragocjenu priliku unaprijediti postojeća teoretska i praktična znanja i steći mnogo konkretnih i praktičnih informacija o razlikovanju mišljenja i činjenica (komentara i vijesti), slobodi medijskog izvještavanja u demokratiji i primjeni Člana 10 Europske Konvencije u odbrani slobode izvještavanja.

  Ovim seminarom, Vijeće za štampu u BiH započinje realizaciju projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Europi (JUFREX)“, pod pokroviteljstvom Europske unije i Vijeća Europe.

  U okviru Projekta biće organizirana serija seminara i okruglih stolova namijenjenih jačanju kapaciteta novinara, sudija, tužilaca, advokata i drugih profesionalaca angažiranih u aktivnostima u vezi sa primjenom standarda Člana 10 Europske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

  Prava i slobode predviđeni u Europskoj Konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima direktno se primjenjuju u BiH i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Sloboda izražavanja, zaštićena Članom 10 Konvencije, predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, te je stoga neophodno ukazati na njenu važnost i osigurati dosljednu primjenu.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.