Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Internet i govor mržnje", 29/30.03.2018. godine

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
    organizuje

    Inter-profesionalni seminar za pravosuđe, medijske aktere i policiju,
    u okviru JUFREX projekta Vijeća Evrope -
  Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE

     „Internet i govor mržnje“

     29-30. marta/ožujka 2018. godine
   Hotel Garden City, Konjic

   

  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Vijećem Evrope, organizuju drugi Inter-profesionalni seminar „Internet i govor mržnje“ za pravosuđe, medijske aktere i policiju, u okviru JUFREX projekta Vijeća Evrope "Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE“, 29-30. marta/ožujka 2018. godine u Konjicu, hotel Garden City.

  Dvodnevni seminar će okupiti 40 učesnika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine.

  Cilj seminara je jačanje pravosudne ekspertize i razumjevanja slobode govora i slobodnog odgovornog novinarstva u medijima u BiH, kao i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesionalnog izvještavanja, te unaprijeđenje krivičnih zakona kod sankcionisanja govora mržnje.

  Kroz dvodnevni seminar diskutovaće se o govoru mržnje, te zloupotrebi slobode govora koja je osnov slobodnog demokratskog društva, o sankcijama za zloupotrebu slobode govora i širenja govora mržnje prema krivičnim propisima u BiH, ali i o praksi primjene krivičnih sankcija u BiH, u odnosu na krivične sankcije u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji.

  Također, učesnici će razgovarati i o primjeni etičkih kodeksa i o tome kako zaštiti slobodu govora, o žalbama građana na govor mržnje u štampanim i online medijima, te prijavama policiji i pokretanju postupka pred nadležnim sudovima.

  Panelisti su: g. Tom Law, novinar i direktor za kampanje i komunikacije Mreže za Etičko Novinarstvo (EJN); gđa Savima Sali Terzić, sutkinja Ustavnog suda u Sarajevu; gđa Nada Dalipagić, odvjetnica i članica Žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH; g. Saša Petrović, istražitelj za borbu protiv kompjuterskog kriminala u FUP Sarajevo; gđa Maida Bahto Kestendžić, projekt koordinatorica za žalbe u Vijeću za štampu BiH; gđa Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja Sarajevski otvoreni centrar (SOC)/Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje; prof. dr Enes Osmančević, prof. na katedri za Žurnalistiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli i član Žalbene Komisije Vijeća za štampu u BiH; g. Emir Povlakić, rukovodilac sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju u emitovanju Regulatorne agencije za komunikaciju (RAK), član Biroa komiteta za medije i nove komunikacione servise Vijeća Evrope (CDMC); g. Mehmed Halilović, Medijski stručnjak, ex-Ombudsman za medije.

  Učesnici/ce će biti eminentni predstavnici iz oblasti pravosuđa, tužilaštva, policijskih tijela entiteta BiH, distrikta Brčko, policijskih agencija na nivou BiH, novinari, relevantne osobe iz regulatornog tijela i članovi Vijeća za štampu u BiH.

  Ovaj, drugi po redu seminar je nastavak realizacije projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi“ (JUFREX), koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Evropske unije i Vijeća Evrope, a u okviru koga će biti organizovano niz seminara i okruglih stolova namjenjenih kapacitetu jačanja novinara, sudija, tužilaca, advokata i drugih profesionalaca angažovanih u aktivnostima u vezi sa primjenom standarda Člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.


  Kontakt: Gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, tel: 061/216-066
                gđa Maida Bahto Kestendžić, projekt koordinatorica za žalbe u Vijeću za štampu BiH, tel: 062/461-125

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.