Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Medijacija samoregulacijskog i regulacijskog tijela prije sudskog postupka", 22.6.2018., Jahorina

  Bez naslova


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
  organizuje

  Inter-profesionalni seminar za pravosuđe, medijske aktere,
  u okviru JUFREX projekta Vijeća Europe i Europske unije - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE

  „MEDIJACIJA SAMOREGULACIJSKOG I REGULACIJSKOG TIJELA PRIJE SUDSKOG POSTUPKA“

  22. juna/lipanja 2018. godine
  Hotel Vučko, Jahorina

   

  Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini, organizira seminar/radionicu o pred-sudskom medijacijskom postupku medijskih samoregulacijskih i regulacijskih tijela, u okviru Zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske unije, JUFREX - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE, 22. juna/lipnja 2018. godine u hotelu Vučko, na Jahorini, sa početkom u 9:30h.

  Cilj seminara je jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja i odgovornog novinarstva u bh. medijima, kao i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesionalnog i odgovornog izvještavanja.

  Radionica je namijenjena medijskim profesionalcima - urednicima, novinarima i vlasnicima elektronskih, štampanih i online medija, sudijama, tužiteljima, advokatima, PR osobama političkih partija, te predstavnicima civilnog društva.

  Učesnici seminara razgovaraće o regulaciji i samoregulaciji medija u Bosni i Hercegovini, samoregulaciji i regulaciji medija kao pred-sudskom postupku, profesionalnoj etici, slobodi govora i svjesnosti o odgovornosti prema javnosti, medijaciji kao rasterećenju sudova od nepotrebnih skupih i dugih sudskih procesa.

  Panelisti su: g. Alexander Warzilek, Izvršni direktor Vijeća za štampu Austrije; gđa Ljiljana Zurovac, Direktorica Programa Vijeća za štampu u BiH; gđa Vildana Selimbegović, Glavna odgovorna urednica i Direktorica dnevnog lista “Oslobođenje”, Predsjednica Skupštine Vijeća za štampu u BiH; gđa Vanja Ibrahimbegović, Voditeljica programa za JUFREX u BiH; gđa Nada Dalipagić, Advokatica, Članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH; gđa Borka Rudić, Generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari; gđa Sanela Gorušanović-Butigan, Sutkinja Općinskog suda u Sarajevu; gđa Asja Rokša-Zubčević, Rukovoditeljica Sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju, Regulatorna agencija za komunikacije BiH; g. Elvir Švrakić, Vlasnik i Generalni direktor Hayat TV; g. Mehmed Halilović, Medijski stručnjak, ex-Ombudsman za medije.

  Učesnici/ce će biti eminentni predstavnici iz oblasti pravosuđa, novinari, relevantne osobe iz regulatornog tijela i članovi Vijeća za štampu u BiH, predstavnici političkih partija.

  Ovaj treći po redu seminar je nastavak realizacije projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Europi“ (JUFREX), koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Europske unije i Vijeća Europe, a u okviru koga će biti organizovano niz seminara i okruglih stolova namjenjenih kapacitetu jačanja novinara, sudija, tužilaca, advokata i drugih profesionalaca angažovanih u aktivnostima u vezi sa primjenom standarda Člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.