Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Okrugli sto "Sloboda izražavanja i Internet"


  VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH
  u suradnji sa
  VIJEĆEM EUROPE

  organizira

  Inter-profesionalni seminar za predstavnike pravosuđa i medija,
  u okviru zajedničkog JUFREX projekta Vijeća Evrope i Evropske komisije

  SLOBODA GOVORA I INTERNET
  SLOBODA GOVORA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  25. i 26. oktobra/listopada 2018. godine
  Sarajevo, hotel Europa, 09.30h - 16.30h


   

  Izjave za medije u 11.00h
   
  Učesnici: 
  50 eminentnih predstavnika pravosuđa, medija i policijskih agencija iz cijele BiH
   
  Gosti predavači iz Belgije i Danske: 
  Prof. dr. Dirk Voorhoof, sa Unerziteta Gent u Belgiji
   prof. dr. Inger Hoedt-Rasmussen, Konsultantica u “Legal Human Academy” iz Danske
   
  Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH, organizujedvodnevni seminar: „Sloboda govora i Internet“ i „Sloboda govora i zaštita privatnosti“, u okviru Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije, JUFREX - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE, 25. i 26.oktobra/listopada 2018. g. u Sarajevu, hotel Europa.
  Ovo je četvrti seminar koji Vijeće za štampu u 2018. godini organizira u okviru JUFREX programa Vijeća Europe i Europske Komisije. 
   
  Učešće na seminaru potvrdili su 50 predstavnika pravosuđa iz cijele BiH (Tužilaštva, Sudovi, VSTV), policijskih agencija i medija.
   
  Cilj seminara jejačanje pravosudne ekspertize i razumijevanje slobode izražavanja na internetu u skladu sa Članom 10 Europske konvencije o ljudskim pravima, kao i medijskog etičnog i odgovornog izvještavanja i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesije.  
   
  O zaštiti slobode govora i privatnosti na internetu u svjetlu novih europskih zakona, govorit će europski i domaći pravni i medijski stručnjaci. 
   
  Diskusija će biti fokusirana na pitanja o slobodi govora u BiH, koliko se primjenjuje u skladu sa demokratskim principima, a koliko se zloupotrebljava?; Je li bh. društvo zrelo za otvorenost interneta koju imamo i kako podići svijest građana o pravilnom upražnjavanju slobode govora i mišljenja bez širenja huškačke retorike i govora mržnje?; Koliko se nepodudaranje između Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i sve striktnije mjere zaštite ličnih podataka, odražavaju na istraživačko novinarstvo i izvještavanje javnosti?
   
  Na početku seminara ćebiti promoviran “Leksikon pravosudnih i medijskih pojmova u BiH” - JUFREX izdanje leksikona za novinare i predstavnike pravosuđa.
   
  Predavači i panelistisu internacionalni i lokalni medijski i pravosudni experti: 
  Prof. dr. Dirk Voorhoof, sa Unerziteta Gent u Belgiji iKonsultant u “Legal Human Academy”; prof. dr. Inger Hoedt-Rasmussen, Konsultantica u “Legal Human Academy” iz Danske;  Lejla Bičakčić, Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, CIN; Milan Šekara, gl. i odg. urednik portala nezavisne.com; Asja Rokša Zubčević, Rukovoditeljica sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju, RAK BiH;Dario Novalić, gl. odg. urednik magazina “Start” i portala start.info, Predsjednik UO Vijeća za štampu u BiH.
   
  Uvodničarke na seminaru biće: Ljiljana Zurovac, Direktorica Programa Vijeća za štampu u BiH i Vanja Ibrahimbegović, Voditeljica programa za JUFREX u BiH.
   
   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.