Okrugli sto "Sloboda izražavanja i Internet"

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH
u suradnji sa
VIJEĆEM EUROPE

organizira

Inter-profesionalni seminar za predstavnike pravosuđa i medija,
u okviru zajedničkog JUFREX projekta Vijeća Evrope i Evropske komisije

SLOBODA GOVORA I INTERNET
SLOBODA GOVORA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

25. i 26. oktobra/listopada 2018. godine
Sarajevo, hotel Europa, 09.30h - 16.30h


 

Izjave za medije u 11.00h
 
Učesnici: 
50 eminentnih predstavnika pravosuđa, medija i policijskih agencija iz cijele BiH
 
Gosti predavači iz Belgije i Danske: 
Prof. dr. Dirk Voorhoof, sa Unerziteta Gent u Belgiji
 prof. dr. Inger Hoedt-Rasmussen, Konsultantica u “Legal Human Academy” iz Danske
 
Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH, organizujedvodnevni seminar: „Sloboda govora i Internet“ i „Sloboda govora i zaštita privatnosti“, u okviru Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije, JUFREX - Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima JIE, 25. i 26.oktobra/listopada 2018. g. u Sarajevu, hotel Europa.
Ovo je četvrti seminar koji Vijeće za štampu u 2018. godini organizira u okviru JUFREX programa Vijeća Europe i Europske Komisije. 
 
Učešće na seminaru potvrdili su 50 predstavnika pravosuđa iz cijele BiH (Tužilaštva, Sudovi, VSTV), policijskih agencija i medija.
 
Cilj seminara jejačanje pravosudne ekspertize i razumijevanje slobode izražavanja na internetu u skladu sa Članom 10 Europske konvencije o ljudskim pravima, kao i medijskog etičnog i odgovornog izvještavanja i osnaživanje novinara da slijede etičke standarde profesije.  
 
O zaštiti slobode govora i privatnosti na internetu u svjetlu novih europskih zakona, govorit će europski i domaći pravni i medijski stručnjaci. 
 
Diskusija će biti fokusirana na pitanja o slobodi govora u BiH, koliko se primjenjuje u skladu sa demokratskim principima, a koliko se zloupotrebljava?; Je li bh. društvo zrelo za otvorenost interneta koju imamo i kako podići svijest građana o pravilnom upražnjavanju slobode govora i mišljenja bez širenja huškačke retorike i govora mržnje?; Koliko se nepodudaranje između Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i sve striktnije mjere zaštite ličnih podataka, odražavaju na istraživačko novinarstvo i izvještavanje javnosti?
 
Na početku seminara ćebiti promoviran “Leksikon pravosudnih i medijskih pojmova u BiH” - JUFREX izdanje leksikona za novinare i predstavnike pravosuđa.
 
Predavači i panelistisu internacionalni i lokalni medijski i pravosudni experti: 
Prof. dr. Dirk Voorhoof, sa Unerziteta Gent u Belgiji iKonsultant u “Legal Human Academy”; prof. dr. Inger Hoedt-Rasmussen, Konsultantica u “Legal Human Academy” iz Danske;  Lejla Bičakčić, Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, CIN; Milan Šekara, gl. i odg. urednik portala nezavisne.com; Asja Rokša Zubčević, Rukovoditeljica sektora za audiovizuelne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju, RAK BiH;Dario Novalić, gl. odg. urednik magazina “Start” i portala start.info, Predsjednik UO Vijeća za štampu u BiH.
 
Uvodničarke na seminaru biće: Ljiljana Zurovac, Direktorica Programa Vijeća za štampu u BiH i Vanja Ibrahimbegović, Voditeljica programa za JUFREX u BiH.
 
Agenda 25-26.10.2018 JUFREX bhs