Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Završna konferencija programa „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“

  4. – 5.aprila/travnja 2019. Hotel Novotel Bristol, Sarajevo.

  Vijeće za štampu i online medije učestvovalo je 04. i 05. aprila/travnja 2019. godine na završnoj konferenciji zajedničkog programa Vijeća Evrope i Evropske unije, pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“ u Sarajevu.

  Ljiljana Zurovac, Program Direktorica i Marija Pudarić, Projekt Koordinatorica Vijeća za štampu u BiH, učestvovale su na završnoj konferencijiu razmjeni iskustava i uspjeha u realizaciji aktivnosti programa „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“ sa kolegama, medijskim akterima obuhvaćenim ovim programom, iz Albanije, Kosova, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

  Tokom drugog dana konferencije predstavljeni su sveobuhvatni rezultati programa. Drahoslav Štefanek, Šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, podcrtao je potrebu daljeg unaprjeđenja odnosa medijske zajednice i pravosuđa, posebno u oblasti slobode izražavanja i medija, kako u BiH tako i u regionu. Istakao je bitnost ovih napora, te svoju ličnu solidarnost sa Adijem Kebom, novinarom Žurnala, koji je pretrpio fizički napad 28.03.2019. godine dok je bio na radnom zadatku.

  Vijeće za štampu, kao jedan od medijskih aktera iz BiH u sklopu trogodišnjeg programa „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“, realiziralo je više inter-profesionalnih seminara za predstavnike medija i pravosuđa u BiH o pred-sudskom medijacijskom postupku medijskih samoregulacijskih i regulacijskih tijela, Internetu i govoru mržnje, slobodi izražavanja i etičkim standardima, slobodnom i odgovornom novinarstvu i dobroj sprovedbi pravosuđa, te okrugli sto „Sloboda izražavanja i Internet“.

  Doprinos realizaciji ovog programa u BiH dao je i Predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, Dario Novalić, kreiranjem „Leksikona pravosudnih i medijskih pojmova u BiH“, radi unapređenja i pomoći boljem razumijevanju novinara/ki i pravosuđa u BiH.

  Treći Regionalni Master Class Vijeća za štampu i online medije u BiH, organiziran je, pored pomoći UNESCO/EC, uz pomoć Vijeća Evrope i Evrupske unije i programa „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“, čime je Vijeću za štampu u BiH bilo moguće pozvati ne samo samoregulatorna tijela Zapadnog Balkana i Turske, već i predstavnike pravosuđa iz regiona.

  Nastavak programa „Jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX“ u sklopu kooperativne inicijative Horizontal Facility posebno će se fokusirati na zaštitu novinara/ki, proširenje korisnika i na policijske službe, kao i jačanje saradnje sa Univerzitetima.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.