Press clipping objava

Štampa

Press clipping objava tekstova u okviru projekta  "Mediji i Javni ugled", koji finansira Europska unija, a provodi Konzorcij koji čine Fondacija Media Centar Sarajevo, Vijeće za štampu u BiH, organizacija JaBiHEU i Udruženje BH Novinari.