Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Stručna debata “U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta”, Sarajevo 26.01.2018.g.


  Transp A4 polozeni podloga 1

  Stručna debata pod nazivom “U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta” održaće se u petak 26. januara 2018. godine u Sarajevu u prostorijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

  Reguliranje transparetnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija su zahtjevi koji stoje pred medijskom industrijom i vlastima BiH posljednjih nekoliko godina i sastavni su dio zahtjeva prema BiH u više izvještaja o napretku države u procesu EU integracija. Također, uspostava globalnog sistema razmjene informacija o vlasništvu nad kompanijama doprinos je svjetskim nastojanjima sprečavanja korupcije i pranja novca, zbog čega demokratski sistemi vlasti i države razvijaju vlastite mehanizme transparentnosti i monitoringa u ovoj oblasti.

  Regulativni i zakonski okvir medijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini je nerazvijen – ne postoji mehanizam sprečavanja koncentracije medijskog vlasništva, transparentnost indirektnih vlasnika medija je krajnje upitna, a obrasci finansiranja medija iz javnih budžeta omogućavaju proizvoljne odluke i zloupotrebe.

  U novembru prošle godine predstavljen je Izvještaj o transparetnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija sa pregledom aktuelnih regulativa u svijetu i našoj Regiji, te prijedlogom supstancijalnih preporuka unapređenja pravnog okvira i politika u Bosni i Hercegovini. Navedena analiza i preporuke osnova su za stručnu, otvorenu i fokusiranu raspravu unutar profesionalne medijske zajednice i donositelja odluka, sa ciljem izrade nacrta legislative o transparentnosti medijskog vlasništva i finansiranja medija. Vjerujemo kako će prijedlozi i preporuke medijskih profesionalaca i onih koji će odlučivati o donošenju adekvatne regulative i zakona u ovoj oblasti, omogućiti kreiranje zakonskih propisa o transparetnosti i radu medija u interesu javnosti, a u perspektivi doprinijeti jačanju medijskog integriteta i pluralizma.

  Udruženje BH novinari, u ime konzorcija koji čine Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu u BiH i NVO Ja Bih EU, poziva predstavnike medijske industrije da svoje učešće potvrde na telefon 033 223 818 najkasnije do 24. januara 2018.

  O projektu: Projekt “Mediji i javni ugled” koji je pokrenut s ciljem promoviranja transparentnosti medijskog vlasništva i legitimnih obrazaca finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini. Projekt finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi konzorcij kojeg čine Udruga/udruženje BH novinari, Fondacija Mediacentar, Vijeće za štampu u BiH i NVO JaBiHEU.

  Disklejmer MiJU min 1

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.